Bommelding tijdens stemmentelling Guyana

Tijdens het tellen van stemmen gisteren in ons westelijk gelegen buurland Guyana werd door de politie melding gemaakt van een bommelding in het gebouw. Op dat moment bevonden zich leden van de oppositionele partij PPP/C, waar Irfaan Ali de presidentskandidaat voor is in het gebouw.

Continue Reading Bommelding tijdens stemmentelling Guyana
Vreemde valuta veilig bij banken
De Surinaamse Bankiersvereniging

Vreemde valuta veilig bij banken

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

Naar aanleiding van vragen die wij gekregen hebben van klanten over ‘Artikel 34: Valutaconversie’ in de nieuwe Algemene Bankvoorwaarden, willen wij vooropstellen dat er geen voornemens zijn om regelgeving in te voeren voor het omzetten van uw vreemde valuta tegoeden naar SRD. Uw vreemde valuta tegoeden zijn dus veilig bij de bank", dit zegt de Surinaamse BankiersVereniging (SBV) in een verklaring.

Continue Reading Vreemde valuta veilig bij banken

‘Wij zullen al het gestolen geld terughalen’

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

“Niemand hoeft me te vragen, rekening te houden met familie en vrienden die gelden van de samenleving gestolen hebben. In dat geval komen we het terughalen met wet en recht, ongeacht wie jij bent”, dit zei de voorzitter van DA’91, Angelic del Castilho, afgelopen dinsdag tijdens de maandelijkse bijeenkomst van de ‘kenniskring’ in het Lalla-Rookh gebouw. Tijdens deze avond gingen de politieke partijen PRO, Abop en DA’91 in op hun beleidsperspectieven na 25 mei.

Continue Reading ‘Wij zullen al het gestolen geld terughalen’

‘Procedure voor naturalisatie niet gevolgd’

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

Bij de behandeling van de wetten inzake de naturalisatie van 236 buitenlanders tot Surinaams staatsburger is Ingrid Karta-Bink (PL) disrespect verweten naar het traditioneel gezag. Karta-Bink had zich namelijk uitgesproken over de procedure tot naturalisatie, die gevolgd was bij een deel van deze buitenlanders.

Continue Reading ‘Procedure voor naturalisatie niet gevolgd’

Aanhouding Van Trikt brengt NRA verder in gevaar

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

“Als je verneemt wat de verwijten zijn naar de ex-governor, Robert van Trikt, dan maken wij ons als samenleving best zorgen en zijn wij er ons van bewust, dat de resultaten rondom het NRA in gevaar komen”, dit zegt economist, Steven Debipersad, aan de krant. Tegen de ex-governor werd door de Procureur Generaal(PG) een onderzoek gestart, ter zake malversaties bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

Continue Reading Aanhouding Van Trikt brengt NRA verder in gevaar

Ravaksur stelt minister Hoefdraad finaal ultimatum

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

De Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) en andere vakbonden zijn al een geruime tijd bezig met het doen van voorstellen aan de regering cq. de minister van Financiën om te komen tot de implementatie van belastingverlichtende maatregelen. Hierover heeft de bond verschillende brieven gericht aan de minister Financiën Gillmore Hoefdraad en wordt nu verwezen naar de twee epistels van 5 december 2019 en 20 januari 2020.

Continue Reading Ravaksur stelt minister Hoefdraad finaal ultimatum
Mangré gaat naar VHP
In de rechtszaak die de regering had aangespannen tegen de Bond van Leraren (BvL), is hedenmiddag vonnis gewezen. Volgens kortgedingrechter Clayton Wallerlei, was er niet genoeg reden voor de leerkrachten om over te gaan tot actie en is om die reden de staat in het gelijk gesteld. (Foto: Regillio Derby)

Mangré gaat naar VHP

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

De voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname(ALS) Reshma Mangré, heeft vanmorgen tijdens een persconferentie bekend gemaakt dat zij haar intrede zal doen in de politiek. “Ik ben door de VHP gevraagd mijn bijdrage te leveren”, zei de vakbondsvrouw. Zij zei dat ze een aantal keren door politieke partijen is benaderd en heeft eindelijk de voormelde beslissing genomen.

Continue Reading Mangré gaat naar VHP

Albina in paniek wegens Coronavirus

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

In ons buurland Frans-Guyana werden gisteren vijf gevallen van besmettingen met het coronavirus (COVID-19) gemeld. De redactie van De West verneemt, dat winkeliers in Albina vandaag uit voorzorg hun deuren gesloten hielden uit vrees voor het coronavirus. De winkeliers hebben zelf maatregelen getroffen, nadat bekend werd van de vijf coronagevallen in Saint Laurent.

Continue Reading Albina in paniek wegens Coronavirus

Suriname overweegt grens Frans-Guyana te sluiten

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

De toestand in Albina is momenteel zeer gespannen voor de lokale bevolking vanwege de vijf coronagevallen in Saint Laurent. Alle boten/ korjalen moeten vandaag naar de veerbootsteiger, om al de passagiers te kunnen screnen. De autoriteiten zullen na deze controles beslissen of het nodig is de grens tussen Suriname en Frans-Guyana per heden te sluiten.

Continue Reading Suriname overweegt grens Frans-Guyana te sluiten

‘Bouterse wilde grondwet veranderen’

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

Volgens Abop-parlementariër, Edward Belfort, was het de bedoeling van de NDP om een tweederde meerderheid in het parlement te behalen en daarna de moederwet te wijzigen. “Het ultieme doel van Bouterse was om de totale meerderheid te krijgen in het parlement de grondwet te veranderen, en om uiteindelijk het volledige beheer over het land in zijn macht te hebben”, dit zei Belfort gisteren tijdens de maandelijkse bijeenkomst van ‘kenniskring’ in het Lalla-rookh gebouw.

Continue Reading ‘Bouterse wilde grondwet veranderen’
PRO belooft ambtenaren korps drastisch terug te brengen
Sharmila Chandi, Antoon Karg, Pakittow Stephano Biervliet, Benito A. H. Pick, Kai Du, Joan Meriam Nibte, Curtis Hofwijks, Bryan Boerleider, Gerold R. Sewcharan en Jennifer Wong Swie San

PRO belooft ambtenaren korps drastisch terug te brengen

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

Volgens voorzitter van de politieke partij PRO, Gerold Sewcharan, zal zijn partij voor de samenleving zeker geen zoete broodjes bakken, maar komen met keiharde maatregelen om Suriname uit de financiële crisis te helpen. “Pro bedrijft geen schijnpolitiek en zal de dingen zeggen zoals ze daadwerkelijk zijn.

Continue Reading PRO belooft ambtenaren korps drastisch terug te brengen

Overheid kan ondernemers geen veiligheid garanderen

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

“Wij als ondernemers maken ons zorgen over onze veiligheid welke ons niet gegarandeerd kan worden”, dit zegt de voorzitter Vereniging Suri-naams Bedrijfsleven(VSB), Bryan Renten, tegenover de krant. Dit stelt hij naar aanleiding van de recente plundering door porknokkers bij het goudbedrijf Boss Enterprises NV.

Continue Reading Overheid kan ondernemers geen veiligheid garanderen

Vijf coronagevallen in Saint Laurent

Ons buurland Frans-guyana heeft vandaag vijf gevallen van besmettingen met het coronavirus (COVID-19) gemeld. Dit werd onlangs in een persbericht bekend gemaakt. Alle vijf gevallen zijn momenteel in Saint Laurent du Maroni, in quarantaine geplaatst vlakbij de grens met Suriname.

Continue Reading Vijf coronagevallen in Saint Laurent
Bewoners Wanica angstig voor eventuele coronapatiënten
De bouw van het Regionaal Streekziekenhuis Wanica verkeert in de afrondende fase. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de infrastructuur van wegen, elektriciteit en water.

Bewoners Wanica angstig voor eventuele coronapatiënten

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

De redactie verneemt dat bewoners van Wanica erg bang zijn, dat alle eventuele coronapatiënten naar het district komen, in het kader van een zogeheten circulaire van de hand van de medisch directeur van het Acade-misch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) Lindy Liauw-Kie-Fa, die gericht is aan de medewerkers van het AZP.

Continue Reading Bewoners Wanica angstig voor eventuele coronapatiënten

Financieel drijfzand

Suriname wordt in de aanloop naar de verkiezingen van 25 mei 2020 geconfronteerd met een dramatische economische realiteit. Vanaf 2016 is de staatsschuld opgelopen van ruim SRD 9 miljard tot ruim SRD22 miljard aan het einde van 2019. Door de verhoging van het plafond voor de staatsschuld naar 95% van het bruto binnenlands product (de waarde van de economische productie in Suriname) is de totale schuld zodanig hoog dat de vraag is gerechtvaardigd hoe dit ooit door de bevolking kan worden terugbetaald. Recent komt daar nog de problematiek van de kasreserve bij de Centrale Bank van Suriname bij.

Continue Reading Financieel drijfzand
Pakittow verwacht wederom grote massa
Stephano ‘Pakittow’ Biervliet (foto: Pro)

Pakittow verwacht wederom grote massa

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

De activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet houdt op vrijdag 6 maart wederom een protestactie. De locatie hiervan is het Kerk-plein en de doelgroep zijn studenten en se-nioren burgers. Pakittow verwacht wederom een grote massa op de been te brengen. “Er komen rond 1000 studenten of meer, 400 senioren burgers en 18 bedrijven”, zegt hij tegenover De West.

Continue Reading Pakittow verwacht wederom grote massa

Situatie bacovenbedrijf FAI erbarmelijk

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

Er moest al een heleboel gebeurd zijn, de enige nadere ontwikkeling is dat de salarissen zijn uitbetaald verder niets”, zegt de voorzitter van de Bacoven Arbeiders Bond Nickerie (BABN) Dayanand Dwarka, te-genover De West. De kwestie die nu speelt bij het bedrijf Food and Agriculture Indus-tries N.V. (FAI NV), is dat de grootste aandeelhouder van het bedrijf, de Belgische multinational Univeg N.V., die 90 procent van de aandelen bezit, zich heeft teruggetrokken en spoorslag vertrokken is uit Suri-name.

Continue Reading Situatie bacovenbedrijf FAI erbarmelijk
Geen vertrouwen in selectieprocedure Centraal Hoofdstembureau
De werkzaamheden van de werkgroep Stembureaumateriaal en -meubilair van het ministerie van Binnenlandse Zaken, zijn in volle gang.

Geen vertrouwen in selectieprocedure Centraal Hoofdstembureau

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

De beëdiging van leden van de Hoofd-stembureaus heeft gisteren plaats gevonden. Hun taak is om de verkiezingsprocedures, op weg naar 25 mei 2020, te coördineren. Gezien deze verantwoordelijke taak die hen is toebedeeld, moet erop gelet worden dat er niet gefraudeerd wordt. Burgers werden in de gelegenheid gesteld om te solliciteren voor deze functie, echter is nu reeds gebleken dat een deel van de beëdigde leden uit het korps van districtscommissarissen komt.

Continue Reading Geen vertrouwen in selectieprocedure Centraal Hoofdstembureau

Parlement zal aparte vergadering uitschrijven over kasreserve

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

De regering heeft nog geen informatie verstrekt aan het parlement over de aanwending van de kasreservemiddelen. Het parlement heeft al tot twee keer toe vergaderingen moeten verdagen, omdat er niet meer informatie naar het parlement zou zijn gestuurd en omdat de reeds ontvangen informatie onvoldoende gebleken zijn.

Continue Reading Parlement zal aparte vergadering uitschrijven over kasreserve

Suriname wordt met militaire principes bestuurd

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

In een interview over de wijze waarop ons land momenteel wordt bestuurd, zegt bestuurskundige August Boldewijn, dat deze regering alle normen en waarden die betrekking hebben op staatsbestuur, overboord heeft gegooid. De militaire principes zijn volgens hem in ons staatsbestuur geïntroduceerd. Dit vindt volgens Boldewijn zijn grondslag in het feit dat Suriname straks 45 jaar staatkundig onafhankelijk is, maar tenminste 22 van die 45 jaren onder de strijdkrachten heeft gefunctioneerd.

Continue Reading Suriname wordt met militaire principes bestuurd
RINGFENCING EEN ILLUSIE?
Maurice Roemer, governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en het directieteam van de moederbank bestaande uit Michael Soekhnandan (directeur Bankbedrijf en Bancaire Zaken), William Orie (directeur Monetaire en Economische Zaken) en Faranaz Hausil (directeur Legal, Compliance & International Affairs).

RINGFENCING EEN ILLUSIE?

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

Sinds bekend worden van het schandaal op de Centrale Bank van Suriname, het gedwongen ontslag van governor Van Trikt en ook de onthulling, dat maar liefst 197 miljoen dollar aan valuta kasreserves en termijn deposito’s van de commerciële banken waren gebruikt ten bate van verschillende overheidsuitgaven, is het onrustig op de financiële markt gebleven.

Continue Reading RINGFENCING EEN ILLUSIE?

Porknokkers plunderen goudonderneming

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

Illegale goudzoekers(porknokkers) hebben gisteren het terrein van het goudbedrijf Boss Enterprises NV in het district Brokopondo geplunderd en daarbij het personeel bedreigd en mishandeld. De porknokkers zouden zover zijn gegaan dat zij zelfs aan bedrijfseigendommen vernielingen hebben aangericht.

Continue Reading Porknokkers plunderen goudonderneming
Baggerproject kost Suriname USD 58 miljoen
Op het emplacement van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) werd gisteren het officiële startsein voor het uitbaggeren van de Suriname rivier officieel aangekondigd. De aanwezigen gingen na de ceremonie naar één van de baggerschepen, de Hang Jun 3001 om het te bezichtigen. (Foto: Regilio Derby)

Baggerproject kost Suriname USD 58 miljoen

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

Op het terrein van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) werd gisteren het startsein gegeven van het baggerproject dat de vaargeul van de Suriname rivier moet verdiepen. De vaargeul voldoet al decennia niet aan een diepte die vereist is om grote schepen binnen te halen en de goederen die daaraan gewenst zijn. De rivier zal niet alleen in de diepte, maar ook in de breedte worden uitgebaggerd. De aannemer van het uitbaggeringsproject is de China Harbour Engineering Company(CHEC). De vertegenwoordiger van de CHEC, Liu Quan deelde mee dat de verwachtingen bij de uitvoering van het project heel erg hoog zijn en is hij Suriname dankbaar voor het vertrouwen dat in CHEC zijn gesteld is om dit tot een succes te maken.

Continue Reading Baggerproject kost Suriname USD 58 miljoen
DOE laat zich niet uit het veld slaan door waarborgsom
In het midden staat breed glimlachend Steven Alfaisi, de nieuwe voorzitter van de politieke partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE). Hij wordt geflankeerd door ondervoorzitter Gloria Lie Kwie Sjoe (r ) en penningmeester Xiomara Tsai A Woei (l). Van links naar rechts staan aan de achterkant secretaris Ryan Rozenblad en de leden Jagendersingh Raghoebarsing, Aniel Koendjbiharie en Andrew Baasaron. De partij heeft gisteren haar nieuwe hoofdbestuur gepresenteerd aan de samenleving.

DOE laat zich niet uit het veld slaan door waarborgsom

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

Hoewel de waarborgsom zwaar heeft gedrukt op de campagnevoering van de politieke partij DOE, laat ze zich niet uit het veld slaan. Zij staat heel positief tegenover de verkiezingen en gaat er hard tegenaan. De waarborgsom voor politieke partijen om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen is gesteld op SRD 96.250.

Continue Reading DOE laat zich niet uit het veld slaan door waarborgsom

SZF grootste veroorzaker problemen in de Zorg

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

Ingevolge de Wet Nationale Basiszorgverzekering, gaf de Zorgraad zaterdagochtend invulling aan haar wettelijke verplichting, tot het houden van haar 11 de openbare vergadering. Deze bijeenkomst vond in de hoedanigheid van een paneldiscussie plaats, welke een interactief karakter had met betrekking tot de actuele ontwikkelingen binnen de zorg. Tijdens de vergadering kwam naar voren dat de problemen, conform de wetgeving binnen de zorg, momenteel gigantisch zijn.

Continue Reading SZF grootste veroorzaker problemen in de Zorg

STVS manipuleert interview met Steven Coutinho

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

Afgelopen zondag zond de Surinaam-se Televisie Stichting (STVS) in haar journaal een fragment uit, waarbij de indruk werd gewekt alsof DSB CEO, Steven Coutinho zou hebben gezegd dat een deel van de kasreserve die vanwege de overheid voor andere doeleinden was gebruikt, zou zijn teruggestort. Dat deel uit het interview werd op een zodanige wijze gemanipuleerd/geknipt, dat het werkelijk leek alsof Coutinho had toegegeven, dat de “gebruikte” kasreserves, inmiddels waren teruggestort.

Continue Reading STVS manipuleert interview met Steven Coutinho

Update ‘Een bank in Suriname – Pe a moni de?’

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

‘Het is tijd voor een update van mijn boek’, zegt Hans Moison. ‘Er is de afgelopen tijd veel gebeurd in de Surinaamse financiële sector.’ In maart 2017 publiceerde Hans Moison zijn boek ‘Een bank in Suriname – Pe a moni de?’. Hij was van begin 2016 tot begin 2017 ad interim lid van de directie van De Surinaamsche Bank.

Continue Reading Update ‘Een bank in Suriname – Pe a moni de?’
‘Backtrack’ tussen Guyana en Suriname een week gesloten
Guyana

‘Backtrack’ tussen Guyana en Suriname een week gesloten

‘Backtrack’ reizen tussen Suriname en Guyana is voor een week stopgezet. Dit besluit werd afgelopen zaterdag 29 februari doorgevoerd en heeft een aantal Guyanese burgers in het buurland doen stranden. De maatregel wordt gecontroleerd door de politie, na een verzoek om een zevendaagse sluiting vanwege het ministerie van Volksgezondheid, dat vreesde dat het reizen via deze routes zou kunnen toenemen.

Continue Reading ‘Backtrack’ tussen Guyana en Suriname een week gesloten

18 personen in Guyana gecontroleerd op Coronavirus

Het ministerie van Volksgezondheid in Guyana heeft vandaag verklaard dat 18 personen momenteel worden gecontroleerd op tekenen die wijzen op het dodelijke coronavirus, dat door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is uitgeroepen tot een wereldwijde bedreiging van de volksgezondheid.

Continue Reading 18 personen in Guyana gecontroleerd op Coronavirus

Pluimveehouders binnenkort over de kop

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

Pluimveehouders hebben het momenteel zwaarder dan normaal. Los van de fluctuerende wisselkoersen, die een gevaar voor hen vormen, hebben pluimveehouders die het van de eierenproductie moeten hebben een overschot aan eieren. Omdat er daarenboven weinig afzetmogelijkheden zijn, zijn deze genoodzaakt, hun product goedkoper dan normaal aan de man te brengen, wat hun nadelig uitkomt.

Continue Reading Pluimveehouders binnenkort over de kop
Deelname verkiezingen kost politieke partijen SRD96.250
De V7-toppers tijdens een van de laatste grote vergaderingen in aanloop naar de verkiezingen. De oppositieformatie is er niet in geslaagd om president Desiré Bouterse en zijn NDP uit het zadel te wippen. De regerende partij heeft integendeel haar positie verstevigd.

Deelname verkiezingen kost politieke partijen SRD96.250

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

Politieke partijen die willen deelnemen aan verkiezingen van 25 mei 2020, moeten SRD 96.635 betalen als waarborgsom. Dit heeft de regering bekendgemaakt in het Staatsblad van 27 februari. De waarborgsom wordt berekend op basis van 1% van het aantal kiesgerechtigden. Momenteel is het aantal kiesgerechtigden voor de verkiezingen van 25 mei vastgesteld op 385.000.

Continue Reading Deelname verkiezingen kost politieke partijen SRD96.250

Wisselkoersen weer de lucht in

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

Naar wij vernemen zijn de wisselkoersen vandaag verder gestegen. De cambiokoers voor de aankoop en verkoop van USD, is respectievelijk SRD 10, 70 en SRD 11,00. Voor de euro is de aankoop en verkoop respectievelijk SRD 11, 00 en SRD 11, 25 bij de cambio’s.

Continue Reading Wisselkoersen weer de lucht in
‘Regering Bouterse niet waard ons te leiden’
Gregory Rusland, voorzitter van de NPS en V7-topper, arriveert onder begeleiding van partijmensen bij het registratiecentrum van het Centraal Hoofd Stembureau, CHS. De partijencombinatie V7, bestaande uit NPS, VHP, DA’91, BEP en PL, heeft zich vanmorgen als eerste ingeschreven voor deelname aan de verkiezingen van mei aanstaande. Aanvankelijk zou de partij voor Democratische Ontwikkeling en Eenheid (DOE) de spits afbijten, maar de inschrijving is tot nader order uitgesteld.

‘Regering Bouterse niet waard ons te leiden’

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

“Deze regering is het niet waard om ons te leiden. Ze moeten zo snel mogelijk weg”. Dit zei NPS- voorzitter Gregory Rusland, afgelopen zaterdag tijdens een mobilisatie vergadering op Clevia. Rusland zei, dat er geen zekerheid is als we kijken naar de huidige financiële situatie en dat alle gelden die ons land zal ontvangen van IamGold, Staatsolie en Newmont, voor komende 2 jaar besteed zullen worden aan het aflossen van leningen.

Continue Reading ‘Regering Bouterse niet waard ons te leiden’

Diploma’s niet aantrekkelijk genoeg voor werkgevers

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

Diploma’s zijn nu niet voldoende meer om voor werkgevers aantrekkelijk te zijn op de arbeidsmarkt. Competenties zijn voor hen belangrijker. Dit is gebleken uit de onlangs gepresenteerde resultaten van een onderzoek, uitgevoerd door Kamlesh Ganesh, aan de IBW University. Werkgevers en ook werknemers blijken overwegend niet tevreden te zijn met het Surinaams onderwijs.

Continue Reading Diploma’s niet aantrekkelijk genoeg voor werkgevers

‘Suriname een stuurloos land’

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

Abop-parlementariër Edward Belfort heeft in een interview met eet lokaal medium aangegeven, dat Suriname een stuurloos land is geworden, door slecht regeringsbeleid. “ Voor het eerst in de geschiedenis van Suriname, is het voorgekomen dat er bestuurders aan het bewind zijn en alleen maar leugens vertellen, terwijl het volk ze op hun eigen leugens betrapt.

Continue Reading ‘Suriname een stuurloos land’

CARICOM staatshoofden en ministers stellen coronavirusprotocol samen

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

Tijdens de 8e speciale spoedbijeenkomst gisteren in Barbados hebben CARICOM regeringsleiders en ministers van Volksgezondheid overeenstemming bereikt over een regionaal protocol, tot vaststelling van minimumnormen voor de behandeling van het COVID19-virus, meer bekend als coronavirus. Het protocol is van cruciaal belang om paniek en angst in de regio te voorkomen.

Continue Reading CARICOM staatshoofden en ministers stellen coronavirusprotocol samen

Arbeiders met handen in het haar

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

De huidige financieel-economische dip, dreigt de samenleving in een ravijn te storten. Arbeiders die ook afhankelijk zijn van brandstof, zijn momenteel zeer verontrust en zitten met hun handen in het haar. Ook vragen burgers zich af, wat ze vandaag weer boven het hoofd zal hangen.

Continue Reading Arbeiders met handen in het haar

Guaido beschuldigt Maduro van moordaanslag

De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaido beschuldigt de regering Maduro ervan hem te hebben willen doden toen hij zaterdag deelnam aan een anti-regeringsrally in de staat Lara. "De laffe dictator probeerde me te vermoorden," stelde Guaido in een video op sociale media. "Nicolas Maduro is een lafaard, die niet eens op straat kan gaan en daarom stuurt hij gewapende groepen," voegde Guiado eraan toe.

Continue Reading Guaido beschuldigt Maduro van moordaanslag
NA GADO POT’ UNU DYA
foto; Facebook

NA GADO POT’ UNU DYA

De kop van dit bericht regardeert een veel gehoorde uitspraak, sinds het aantreden van de regering Bouterse. Een bekende politicus die eveneens geestelijk leider is, zei op een massameeting van de NDP: “Na Gado pot’ unu dya en no wan sma ne puru unu dya. Punt”. Het applaus en gejuich van de aanwezigen op deze meeting was zeer opvallend.

Continue Reading NA GADO POT’ UNU DYA
Afschaffing Fed-dollars geen zorg voor Bouterse
Desiré Bouterse moet op woensdag 22 januari 2020, voor de Krijgsraad in persoon verschijnen. (Foto: FB pagina Desire Bouterse)

Afschaffing Fed-dollars geen zorg voor Bouterse

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

President Desi Bouterse hield gisteravond een persconferentie in Nickerie en verklaarde daar dat hij het niet zo zorgwekkend vindt, dat de Federal Reserve Bank New York (Fed) het verzenden van US-dollars naar Suriname heeft stopgezet. Bouterse zei ook dat de president van de CBvS, Maurice Roemer binnenkort persoonlijk naar New York zal afreizen om een gesprek te hebben met de topman van de Fed.

Continue Reading Afschaffing Fed-dollars geen zorg voor Bouterse

NIEUWE AMBTENAREN VOOR PROPOGANDAKARRETJE GESPANNEN

Tijdens de massameeting van de Nationale Democratische Partij (NDP) die de afgelopen dinsdag werd gehouden aan de Heiligenweg, werden ambtenaren zoals bekend verplicht zich als op een normale werkdag aan te melden op het ministerie waar zij werkzaam zijn. Hierna werden zij door bussen die waren ingezet door de partij vervoerd naar de desbetreffende lokatie, alwaar zij werden ingezet voor propaganda werkzaamheden.

Continue Reading NIEUWE AMBTENAREN VOOR PROPOGANDAKARRETJE GESPANNEN

DNA-leden in opstand; Hoefdraad wil pas na verhoor naar parlement

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

Zowel de oppositie als de coalitie in DNA is gisteren in opstand gekomen tegen het besluit van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, om pas na zijn verhoor op het Openbaar Ministerie informatie te delen met het parlement, over de aanwending van de kasreservemiddelen.

Continue Reading DNA-leden in opstand; Hoefdraad wil pas na verhoor naar parlement
KRIJGEN REKRUTEN GEEN UNIFORM MEER?
84 rekruten van de lichting 2016-2017 hebben op woensdag 11 oktober in verband met het afronden van de Elementaire politieopleiding een eendaagse Mobiele Eenheid (ME) training gevolgd. De training vond plaats op het politie recreatieoord Kraka. ME-commandant, inspecteur van politie 1ste klasse, Sjaamanand Debitewarie, heeft samen met zijn 9-tal ME instructeurs de basis richtlijnen van de Mobiele Eenheid met name wat de ME inhoudt, waarvoor zij worden ingezet, de uitleg van de ME-uitrusting, de gebruikte middelen en het effect daarvan aan de rekruten onderwezen.

KRIJGEN REKRUTEN GEEN UNIFORM MEER?

De laatste lichting van het Korps Politie Suriname(KPS) die op 15 mei 2019 met haar opleiding begon en volgens planning deze in maart moet afronden, heeft tot op heden geen uniform (kleding en schoeisel) ontvangen. De rekruten hebben vanaf het prille begin, zelf voor alle kosten moeten opdraaien (medische- en Psychologische test, kleding en schoeisel).

Continue Reading KRIJGEN REKRUTEN GEEN UNIFORM MEER?

‘Actieplan overplaatsing Dino Bouterse mislukt’

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

Het verzoek van het Surinaamse ministerie van Justitie en Politie (JusPol) aan de Amerikaanse justitie betreffende Dino Bouterse, zoon van president Desiré Bou-terse om zijn resterende straf in Suriname uit te zitten, is door het Amerikaanse departement afgewezen. De Amerikaanse justitie heeft op 7 oktober 2019 een brief ge-richt aan de toenmalige directeur van JusPol (Operationele Diensten) Lucretia Redan, waarin meegedeeld werd dat de aanvraag tot overdracht van Bouterse naar een Surinaamse detentiefaciliteit is afgewezen.

Continue Reading ‘Actieplan overplaatsing Dino Bouterse mislukt’
‘Officieel’ nog geen sprake van devaluatie
Maurice Roemer, governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en het directieteam van de moederbank bestaande uit Michael Soekhnandan (directeur Bankbedrijf en Bancaire Zaken), William Orie (directeur Monetaire en Economische Zaken) en Faranaz Hausil (directeur Legal, Compliance & International Affairs).

‘Officieel’ nog geen sprake van devaluatie

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

“Officieel is er nog geen devaluatie, maar is de koers wel verdedigbaar zoals die nu is?” reageerde governor Maurice Roemer van de Centrale Bank gisteren op vragen van journalisten tijdens een persconferentie in de moederbank. Roemer deelde de pers mee, dat hij gesprekken heeft gevoerd met vertegenwoordigers van de banken, het bedrijfsleven en de cambio’s, te weten: de Surinaamse Bankiersve-reniging (SBV), de Vereniging Surinaams Be-drijfsleven (VSB), de ASFA, de Vereniging van Cambiohouders en de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF).

Continue Reading ‘Officieel’ nog geen sprake van devaluatie

Brandstofschaarste onvermijdelijk, als rekening niet betaald wordt

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

Automobilisten en andere industriëlen die afhankelijk zijn van brandstof, zijn momenteel zeer verontrust. De overheid heeft een achterstand in de betalingen van meer dan 40 miljoen US-dollar bij de oliemaatschappij SOL, hierdoor dreigt er een brandstofschaarste te ontstaan. Het staatshoofd, Bouterse, trachtte de gemeenschap gerust te stellen door te vertellen dat er helemaal geen brandstofschaarste op komst is.

Continue Reading Brandstofschaarste onvermijdelijk, als rekening niet betaald wordt

GESCHIKTHEID GOVERNOR EN COMMISSARISSEN CENTRALE BANK

Op zaterdag 22 februari 2020 is Maurice Roemer door de regering benoemd als ‘president’ van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Daarmee komt een einde aan een chaotisch selectieproces voor een nieuwe governor van de moederbank, nadat Robert van Trikt half januari vanwege vermeende malversaties de laan uit is gestuurd. Namen van kandidaten werden in de publiciteit gebracht alvorens vaststond of zij geschikt waren voor de functie en bereid waren deze te vervullen.

Continue Reading GESCHIKTHEID GOVERNOR EN COMMISSARISSEN CENTRALE BANK

VERDER IN DE VERDRUKKING

Het een na het andere probleem doet zich momenteel voor in dit land. Het is alsof de duivel ermee speelt en we steeds verder moeten afglijden in de afgrond. Niet zo lang geleden kregen we te maken met een CCC rating van Fitch, die eigenlijk inhoudt, dat we in het rijtje van landen met een junk status zijn beland.

Continue Reading VERDER IN DE VERDRUKKING

SLECHT VERLICHTE OMGEVING DIERENTUIN IS “SHORT TIME” HOTEL

De omgeving nabij de dierentuin die in de nachtelijke uren slecht verlicht is, dient in de avonduren als “short time hotel” voor vrijende koppels. Neem maar een kijkje aldaar na 12 uur ’s nachts dan zal je zien hoeveel auto’s nabij de dierentuin geparkeerd staan. Allemaal met getinte ruiten, want een ieder heeft daarbij zijn privacy nodig.

Continue Reading SLECHT VERLICHTE OMGEVING DIERENTUIN IS “SHORT TIME” HOTEL
OLIEREKENING OP TIJD VOLDOEN ANDERS…
Vandaag stonden er lange rijen bij diverse pompstations. Bestuurders van motorrijtuigen verwachten dat de olieprijzen aan de pomp de lucht in zullen gaan door de devaluatie van de Surinaamse Dollar met twintig procent ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Een aantal pompstations was in afwachting van de gesprekken met de overheid, zelfs gesloten.

OLIEREKENING OP TIJD VOLDOEN ANDERS…

De regering Bouterse heeft 197 miljoen dollar uit de kasreserves van de commerciele banken, in goed vertrouwen ondergebracht bij de Centrale Bank, onrechtmatig toegeeigend en besteed aan onder meer de olierekening, babyvoeding, betaling van een buitenlandse schuld, valutainterventies en niet nader gespecificeerde uitgaven. Velen blijven erbij, dat er geen sprake is geweest van gebruik van de valutakasreserves, maar dat de Centrale Bank gewoon werd aangezet om uit de kasreserves te jatten en wel ten bate van een regering, die in zeer grote financiele cq vreemde valuta nood verkeerde en nog steeds verkeert.

Continue Reading OLIEREKENING OP TIJD VOLDOEN ANDERS…