Ingezonden


Chan Santokhi is aan zet in politiek Suriname 

June 29, 2020

Met het gladstrijken van alle ruis in de pre-fase van de te vormen regering, neemt het vertrouwen in de politiek en onder de burgers verder af. Deze turbulentie en wantrouwen zorgt voor de nodige bezorgdheid en laat littekens in de zo beoogde vlotte start en mogelijke samenwerking in eenheid van deze regeerteam onder leiding Chan Santokhi.

De dikke huid van paars 

May 20, 2020

Er is nogal wat kritiek te horen over de puinhopen van bijkans 10 jaren paars. Over het geheimzinnig boek over de prestaties (verworvenheden) van paars, samengesteld in opdracht van vicepresident Ashwin Adhin, zijn de meningen verdeeld.  De bundel is moeilijk te krijgen, alle uitspraken over transparantie ten spijt, en

Covid-19 vanuit een economisch-ethisch perspectief 

April 29, 2020

Afgelopen zaterdag 25 april 2020 verscheen een artikel in het Nederlandse Financieele Dagblad  (FD) onder de titel: “Waar is het geluid van de econoom in deze coronacrisis?” Het spreekt voor zich dat medisch specialisten als eerste aan het woord moeten zijn,

Uitzonderlijke toestand 

April 9, 2020

De Nationale Assemblée (DNA) heeft op 8 april de Wet Uitzonderingstoestand COVID – 19 aangenomen. ‘Waarvoor is dat nu nodig?’, dacht ik toen ik het las.

Ik schaam mij voor mijn achternaam (Bouterse) 

April 4, 2020

Als ik naar het gedrag van de president de laatste tijd kijk, dan voel ik niets anders dan schaamte. Schaamte voor mijn partij en zijn leider die toevallig dezelfde achternaam heeft als ik.

Medicamenteuze behandeling van COVID-19 in Suriname, en de rol van Interferon 

March 27, 2020

Suriname wordt nu ook geconfronteerd met het SARS-CoV-2 virus, dat wereldwijd de ziekte COVID-19 veroorzaakt. Een van de complicaties van COVID-19 is een acuut luchtwegensyndroom, dat zeer ernstig en dodelijk kan verlopen. Vanwege de nieuwheid van het virus, bestaan er [nog] geen geregistreerde therapieën voor de behandeling van COVID-19. Daarom is de behandeling van patiënten voornamelijk ondersteunend en gericht op het stabiliseren van de zieke en het voorkómen van complicaties.

Governor Roemer maakt valutawet met de grond gelijk 

March 26, 2020

In een brief van 23 maart 2020 aan de president, formuleert de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) Maurice Roemer zijn bezwaren tegen de Wet Controle Valutaverkeer en Transactie-kantoren. De governor merkt op dat deze wet niet correspondeert met de tekst van het wetsvoorstel dat de CBvS eerder van commentaar heeft voorzien.

Financieel drijfzand 

March 4, 2020

Suriname wordt in de aanloop naar de verkiezingen van 25 mei 2020 geconfronteerd met een dramatische economische realiteit. Vanaf 2016 is de staatsschuld opgelopen van ruim SRD 9 miljard tot ruim SRD22 miljard aan het einde van 2019. Door de verhoging van het plafond voor de staatsschuld naar 95% van het bruto binnenlands product (de waarde van de economische productie in Suriname) is de totale schuld zodanig hoog dat de vraag is gerechtvaardigd hoe dit ooit door de bevolking kan worden terugbetaald. Recent komt daar nog de problematiek van de kasreserve bij de Centrale Bank van Suriname bij.

Financieel drijfzand 

March 4, 2020

(Aangeboden) Suriname wordt in de aanloop naar de verkiezingen van 25 mei 2020 geconfronteerd met een dramatische economische realiteit. Vanaf 2016 is de staatsschuld opgelopen van ruim US$ 9 miljard tot ruim US$ 22 miljard aan het einde van 2019. Door de verhoging van het plafond voor de staatsschuld naar 95% van het bruto binnenlands […]

Suriname: de rechtsstaat moet worden gerespecteerd door alle betrokkenen 

December 7, 2019

Vandaag heeft de International Commission of Jurists (ICJ), kennis genomen van de uitspraak door de militaire en civiele kamers van de Krijgsraad in Suriname, waarin president Desiré Delano Bouterse wordt veroordeeld en andere verdachten worden vrijgesproken

Reactie op Amzad Abdoel inzake schuldratio Suriname 

October 29, 2019

In een artikel in een plaatselijk ochtendblad, beweert Amzad Abdoel dat de schuldratio van Suriname van 87 procent best wel meevalt, in vergelijking tot andere landen in de regio.

Regering en Suralco: twee handen op de buik van Alcoa 

August 29, 2019

Gisteren, 27 augustus 2019, was ik voor het eerst in ongeveer 10 jaar in dat wat moet heten ‘de vergaderzaal van het volk’, DNA. Tegen half tien ’s avonds, voegde ik me bij de andere activisten, die de hele dag bij toerbeurt in het wit op de publieke tribune zaten.

‘Wanneer knapt de Surinaamse monetaire zeepbel?’ 

June 1, 2019

Hans Moison was een jaar lang directielid van De Surinaamsche Bank. Met zijn boek: Een bank in Suriname - Pe a moni de? (april 2017) onthulde hij misstanden in de Surinaamse financiële wereld. De Centrale Bank van Suriname loopt aan de leiband van de minister van Financiën. De kwaliteit van het toezicht op banken is ondermaats.

In memoriam Frans Bubberman 

May 16, 2019

Op 15 mei j.l overleed op 90-jarige leeftijd in zijn eigen woning, de reeds bij zijn leven befaamde legendarische figuur ir. Frans. C. Bubberman. De vele verdiensten die deze man in Suriname heeft gehad, zijn helaas zwaar onderbelicht gebleven.

Toezicht op sociale opvanginstellingen slecht geregeld ondanks wetgeving 

May 8, 2019

Met de kracht van sociale media kan het twee kanten op. Bij het zien van de beelden van de vreselijke doorligwonden die ik in de app zag, kon ik niet opmaken wat het geval was.

Suriname, een gezegend land? 

May 6, 2019

Dat wij Surinamers in moeilijk vaarwater zijn beland, is een voldongen feit. Het is de hoogste tijd, dat het tij wordt gekeerd. De huidige social-economische situatie is haast voor elke Surinamer duidelijk tast- en vooral voelbaar.

De kracht van een buitenparlementaire politieke partij 

March 4, 2019

De aangekondigde handhaving Wet Rij -en Voertuigenbelasting per 1 maart 2019, heeft de afgelopen dagen voor veel maatschappelijke onrust gezorgd in Suriname. In navolging van de buitenparlementaire partij Strei!, hebben verschillende maatschappelijke groepen en politieke partijen afstand genomen van deze voor velen omstreden wet. Enkele gevestigde politieke partijen hebben zelfs onverkort aangegeven deze wet te […]

Betaal geen onrechtvaardige wegenbelasting! 

March 1, 2019

Laat mij in de eerste plaats stellen, dat elke burger belasting dient te betalen als die rechtvaardig is. Wij leven allemaal in de maatschappij en zonder belastingen kan die maatschappij niet functioneren. Maar de burger moet ook verwachten dat zijn belastinggeld goed wordt besteed. En dat brengt mij tot de constatering dat de wegenbelasting onrechtvaardig […]

Oppositie geeft zichzelf brevet van onvermogen 

February 23, 2019

De onduidelijke gang van zaken rond het recente ontslag van drs. R. Gersie, President van de CBvS, heeft binnen onze samenleving veel stof doen opwaaien. Naar aanleiding van de vele onbetamelijkheden daaromheen, vroeg de oppositie een spoedvergadering aan van De Nationale Assemblee (DNA) om door de regering, in casu de minister van Financiën, te worden […]

DENK A TORI: focus! 

February 23, 2019

Suriname is al ongeveer 2 weken in de ban van het vertrek van Glenn Gersie van de Centrale Bank van Suriname. In diverse media zijn berichten verschenen van partijen die hierover verantwoording eisen en van partijen die Gersie's vertrek afdoen als overdreven commotie. De " mooiste " paradox (geen doks uit Para) is dat De(si)bielen […]

Bankiersvereniging wil snel nieuwe Governor 

February 13, 2019

Het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging heeft inzake het feit dat de heer Glenn Gersie zijn functie als Governor van de Centrale Bank van Suriname ter beschikking heeft gesteld een communiqué uitgebracht. Het bestuur heeft vandaag, woensdag 13 februari 2019, met de Minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad een overleg gehad over deze kwestie, waarbij er […]

VES: Naar evenwichtige financiële verhoudingen 

February 12, 2019

Aanleiding Wanneer wij nuchter kijken naar de ontwikkeling van onze economie, sinds wij in 1975 hierover de volledige juridische en politieke verantwoordelijkheid kregen, overheerst er een gevoel van onvrede. Hoe komt het toch dat wij als land vol veelkleurige schoonheid, gezegend met een rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen en ruimschoots bevolkt met goedwillende, kundige mensen, er […]

Brandstofprijs in ons land in relatie tot herinvoering kentekenbelasting 

February 11, 2019

De termijn van uitstel van de inning van de kentekenbelasting eindigt aan het eind van deze maand. De herinvoering van deze belasting per 1 januari 2019, vond plaats zonder de gelijktijdige afschaffing van de government take op de olieprijzen aan de pomp. Bij wijze van tegemoetkoming aan de samenleving, besloot de regering de daadwerkelijke inning […]

DENK A TORI: rats in our kitchen 

February 10, 2019

FLASHBACK: Starnieuws, 25 juli 2018, Mr. Drs. Sharmila Mansaram; " De eerste berichten over de uitspraken van de Nederlandse minister Blok, kreeg ik te lezen in een groeps-chat van zeer verontwaardigde NDP'ers. Zij hebben wat dat betreft een zeer sterk ontwikkeld vaderlandsliefde en ik heb daar bewondering voor ". Hmmm, als uit sterk ontwikkelde vaderlandsliefde […]

Waarom de behoefte aan drugs? 

January 25, 2019

De feiten en cijfers zijn gepresenteerd. Conclusie: er wordt steeds meer drugs geproduceerd vanuit Zuid-Amerika naar Europa. Ook werd bekendgemaakt dat Nederland en België de voornaamste doorvoerhavens zijn. Het vervoer geschiedt over de weg, over zee en in de lucht, zelfs onderzeeërs worden ingezet. Wat de verpakking betreft, worden de mensen steeds vindingrijker. Het aantal […]

De situatie binnen het Nationaal Leger 

October 29, 2018

Suriname heeft kopzorgen. Er heerst binnen de samenleving ook bezorgdheid over de situatie binnen het Nationaal Leger. Het ontbreken van een bevelhebber doet zich voelen en houdt de aandacht van de samenleving vast. Hoofdbestuurslid Hesdy Pigot van de Nationale Partij Suriname, NPS, heeft het over: ’’een verontrustende situatie. Het ontbreken van een bevelhebber kan niet. […]

HOE VERDER MET WAGENINGEN ? 

October 27, 2018

Ik ben een felle tegenstander van corruptie en van corrupte handelingen, maar als het gaat om de ontwikkeling in ‘ s landsbelang met goede intenties, dan hoeft het geen politieke cultuur te zijn. Nog minder van nepotisme, vriendjes politiek etc.; echter moet alles conform de regels plaatsvinden. Vele partijen hebben zich schuldig gemaakt aan boven […]

Wij glijden af! 

October 16, 2018

Als wij eerlijk kijken naar onze kleine samenleving, kunnen wij gerust stellen dat wij op een tikkende tijdbom zitten. De problemen zijn algemeen bekend. Ik noem hierbij: • Geweld tegen vrouwen en kinderen • Seksueel misbruik van kinderen • Het beroven van ouderen • Verkondigen van het Woord van God lijkt meer op een money […]

THANK YOU ROBERT 

October 6, 2018

De ex- minister van onderwijs sloeg de spijker op de kop, door te stellen dat de huidige minister van dit ministerie de zogenaamde ‘Iron Lady’, niet weet waarover ze praat als het om onderwijsaangelegenheden gaat en bovendien ook nog leugenpraat verkondigt. Het zal je maar gezegd worden door een persoon die het ministerie van buiten […]

Waarheen met de criminaliteit in Suriname? 

September 25, 2018

Dat de criminaliteit in ergere mate toeneemt en een enorm groot probleem is geworden, is zonder meer een publiek geheim. Dat zelfs politieambtenaren aangevallen en beroofd worden, is een teken dat de criminaliteit hoogtij viert. De Surinaamse gemeenschap wordt haast elk uur opgeschrikt door immense criminele activiteiten. Men waagt het niet eens om zijn woning […]

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249