Ingezonden


Suriname: de rechtsstaat moet worden gerespecteerd door alle betrokkenen 

December 7, 2019

Vandaag heeft de International Commission of Jurists (ICJ), kennis genomen van de uitspraak door de militaire en civiele kamers van de Krijgsraad in Suriname, waarin president Desiré Delano Bouterse wordt veroordeeld en andere verdachten worden vrijgesproken

Reactie op Amzad Abdoel inzake schuldratio Suriname 

October 29, 2019

In een artikel in een plaatselijk ochtendblad, beweert Amzad Abdoel dat de schuldratio van Suriname van 87 procent best wel meevalt, in vergelijking tot andere landen in de regio.

Regering en Suralco: twee handen op de buik van Alcoa 

August 29, 2019

Gisteren, 27 augustus 2019, was ik voor het eerst in ongeveer 10 jaar in dat wat moet heten ‘de vergaderzaal van het volk’, DNA. Tegen half tien ’s avonds, voegde ik me bij de andere activisten, die de hele dag bij toerbeurt in het wit op de publieke tribune zaten.

‘Wanneer knapt de Surinaamse monetaire zeepbel?’ 

June 1, 2019

Hans Moison was een jaar lang directielid van De Surinaamsche Bank. Met zijn boek: Een bank in Suriname – Pe a moni de? (april 2017) onthulde hij misstanden in de Surinaamse financiële wereld. De Centrale Bank van Suriname loopt aan de leiband van de minister van Financiën. De kwaliteit van het toezicht op banken is ondermaats.

In memoriam Frans Bubberman 

May 16, 2019

Op 15 mei j.l overleed op 90-jarige leeftijd in zijn eigen woning, de reeds bij zijn leven befaamde legendarische figuur ir. Frans. C. Bubberman. De vele verdiensten die deze man in Suriname heeft gehad, zijn helaas zwaar onderbelicht gebleven.

Toezicht op sociale opvanginstellingen slecht geregeld ondanks wetgeving 

May 8, 2019

Met de kracht van sociale media kan het twee kanten op. Bij het zien van de beelden van de vreselijke doorligwonden die ik in de app zag, kon ik niet opmaken wat het geval was.

Suriname, een gezegend land? 

May 6, 2019

Dat wij Surinamers in moeilijk vaarwater zijn beland, is een voldongen feit. Het is de hoogste tijd, dat het tij wordt gekeerd. De huidige social-economische situatie is haast voor elke Surinamer duidelijk tast- en vooral voelbaar.

De kracht van een buitenparlementaire politieke partij 

March 4, 2019

De aangekondigde handhaving Wet Rij -en Voertuigenbelasting per 1 maart 2019, heeft de afgelopen dagen voor veel maatschappelijke onrust gezorgd in Suriname. In navolging van de buitenparlementaire partij Strei!, hebben verschillende maatschappelijke groepen en politieke partijen afstand genomen van deze voor velen omstreden wet. Enkele gevestigde politieke partijen hebben zelfs onverkort aangegeven deze wet te […]

Betaal geen onrechtvaardige wegenbelasting! 

March 1, 2019

Laat mij in de eerste plaats stellen, dat elke burger belasting dient te betalen als die rechtvaardig is. Wij leven allemaal in de maatschappij en zonder belastingen kan die maatschappij niet functioneren. Maar de burger moet ook verwachten dat zijn belastinggeld goed wordt besteed. En dat brengt mij tot de constatering dat de wegenbelasting onrechtvaardig […]

Oppositie geeft zichzelf brevet van onvermogen 

February 23, 2019

De onduidelijke gang van zaken rond het recente ontslag van drs. R. Gersie, President van de CBvS, heeft binnen onze samenleving veel stof doen opwaaien. Naar aanleiding van de vele onbetamelijkheden daaromheen, vroeg de oppositie een spoedvergadering aan van De Nationale Assemblee (DNA) om door de regering, in casu de minister van Financiën, te worden […]

DENK A TORI: focus! 

February 23, 2019

Suriname is al ongeveer 2 weken in de ban van het vertrek van Glenn Gersie van de Centrale Bank van Suriname. In diverse media zijn berichten verschenen van partijen die hierover verantwoording eisen en van partijen die Gersie’s vertrek afdoen als overdreven commotie. De ” mooiste ” paradox (geen doks uit Para) is dat De(si)bielen […]

Bankiersvereniging wil snel nieuwe Governor 

February 13, 2019

Het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging heeft inzake het feit dat de heer Glenn Gersie zijn functie als Governor van de Centrale Bank van Suriname ter beschikking heeft gesteld een communiqué uitgebracht. Het bestuur heeft vandaag, woensdag 13 februari 2019, met de Minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad een overleg gehad over deze kwestie, waarbij er […]

VES: Naar evenwichtige financiële verhoudingen 

February 12, 2019

Aanleiding Wanneer wij nuchter kijken naar de ontwikkeling van onze economie, sinds wij in 1975 hierover de volledige juridische en politieke verantwoordelijkheid kregen, overheerst er een gevoel van onvrede. Hoe komt het toch dat wij als land vol veelkleurige schoonheid, gezegend met een rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen en ruimschoots bevolkt met goedwillende, kundige mensen, er […]

Brandstofprijs in ons land in relatie tot herinvoering kentekenbelasting 

February 11, 2019

De termijn van uitstel van de inning van de kentekenbelasting eindigt aan het eind van deze maand. De herinvoering van deze belasting per 1 januari 2019, vond plaats zonder de gelijktijdige afschaffing van de government take op de olieprijzen aan de pomp. Bij wijze van tegemoetkoming aan de samenleving, besloot de regering de daadwerkelijke inning […]

DENK A TORI: rats in our kitchen 

February 10, 2019

FLASHBACK: Starnieuws, 25 juli 2018, Mr. Drs. Sharmila Mansaram; ” De eerste berichten over de uitspraken van de Nederlandse minister Blok, kreeg ik te lezen in een groeps-chat van zeer verontwaardigde NDP’ers. Zij hebben wat dat betreft een zeer sterk ontwikkeld vaderlandsliefde en ik heb daar bewondering voor “. Hmmm, als uit sterk ontwikkelde vaderlandsliefde […]

Waarom de behoefte aan drugs? 

January 25, 2019

De feiten en cijfers zijn gepresenteerd. Conclusie: er wordt steeds meer drugs geproduceerd vanuit Zuid-Amerika naar Europa. Ook werd bekendgemaakt dat Nederland en België de voornaamste doorvoerhavens zijn. Het vervoer geschiedt over de weg, over zee en in de lucht, zelfs onderzeeërs worden ingezet. Wat de verpakking betreft, worden de mensen steeds vindingrijker. Het aantal […]

De situatie binnen het Nationaal Leger 

October 29, 2018

Suriname heeft kopzorgen. Er heerst binnen de samenleving ook bezorgdheid over de situatie binnen het Nationaal Leger. Het ontbreken van een bevelhebber doet zich voelen en houdt de aandacht van de samenleving vast. Hoofdbestuurslid Hesdy Pigot van de Nationale Partij Suriname, NPS, heeft het over: ’’een verontrustende situatie. Het ontbreken van een bevelhebber kan niet. […]

HOE VERDER MET WAGENINGEN ? 

October 27, 2018

Ik ben een felle tegenstander van corruptie en van corrupte handelingen, maar als het gaat om de ontwikkeling in ‘ s landsbelang met goede intenties, dan hoeft het geen politieke cultuur te zijn. Nog minder van nepotisme, vriendjes politiek etc.; echter moet alles conform de regels plaatsvinden. Vele partijen hebben zich schuldig gemaakt aan boven […]

Wij glijden af! 

October 16, 2018

Als wij eerlijk kijken naar onze kleine samenleving, kunnen wij gerust stellen dat wij op een tikkende tijdbom zitten. De problemen zijn algemeen bekend. Ik noem hierbij: • Geweld tegen vrouwen en kinderen • Seksueel misbruik van kinderen • Het beroven van ouderen • Verkondigen van het Woord van God lijkt meer op een money […]

THANK YOU ROBERT 

October 6, 2018

De ex- minister van onderwijs sloeg de spijker op de kop, door te stellen dat de huidige minister van dit ministerie de zogenaamde ‘Iron Lady’, niet weet waarover ze praat als het om onderwijsaangelegenheden gaat en bovendien ook nog leugenpraat verkondigt. Het zal je maar gezegd worden door een persoon die het ministerie van buiten […]

Waarheen met de criminaliteit in Suriname? 

September 25, 2018

Dat de criminaliteit in ergere mate toeneemt en een enorm groot probleem is geworden, is zonder meer een publiek geheim. Dat zelfs politieambtenaren aangevallen en beroofd worden, is een teken dat de criminaliteit hoogtij viert. De Surinaamse gemeenschap wordt haast elk uur opgeschrikt door immense criminele activiteiten. Men waagt het niet eens om zijn woning […]

Open brief aan de regering 

September 11, 2018

Suriname heeft het verdrag inzake de Rechten van Personen met een Beperking (CRPD) in 2007 ondertekend en op 29 maart 2017 geratificeerd. Dit verdrag dient onder meer als leidraad voor het maken van beleid ten behoeve van personen met een beperking in ons land. Een mooi uitvloeisel van dit verdrag is het verbeteren van de […]

Krijgen DNA-leden en ministers ook hun verhogingen met twk? 

August 27, 2018

Zoals men zegt, zijn de lonen/schadeloosstelling van De Nationale Assemblee (DNA) en regering gekoppeld aan dat van een departementsdirecteur. Nu zegt men ook dat de verhogingen een twk hebben van 20 maanden!! Als naar de uitleg gekeken wordt, gegeven in de kranten, dan lijkt het erop dat ook DNA-leden een twk tegemoet mogen zien. Maar […]

Arts met Surinaamse roots aan het woord: Shiva Schillevoort 

June 2, 2018

Surinamers wonen en werken al decennialang in Nederland om zich verder te ontwikkelen en op een waardige manier hun steentje bij te dragen aan de Nederlandse maatschappij maar dat betekent niet dat zij hun roots zijn vergeten. Suri- Nederlanders zijn altijd trots op hun roots. In dit artikel maakt u kennis met een arts, die […]

Arts met Surinaamse roots aan het woord: Christine Rink 

May 28, 2018

Surinamers wonen en werken al decennialang in Ne-derland om zich verder te ontwikkelen en op een waardige manier hun steentje bij te dragen aan de Neder-landse maatschappij maar dat betekent niet dat zij hun roots zijn vergeten. Suri- Nederlanders zijn altijd trots op hun roots. In dit artikel maakt u kennis met een arts, die […]

182 gevallen stroomdiefstal geregistreerd vanaf juli 2017 

May 28, 2018

Vanaf de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) zijn beleid met betrekking tot stroomdiefstal heeft aangescherpt in juli 2017, zijn er 182 gevallen geregistreerd. In maart 2018 was het aantal nog 134. Vanaf juli vorig jaar bestaat er bij de EBS een speciale unit die belast is met het opsporen en onderzoeken van gevallen van onrechtmatig stroomverbruik, […]

Intimidatie van journalisten door politie moet stoppen 

May 21, 2018

Genoeg is genoeg. De intimidatie van verslaggevers door de politie, vooral bij situaties zoals verkeersongevallen, politieoptredens, misdrijven, branden of andere calamiteiten, moet ophouden. Onmiddellijk! De onheuse bejegening bij het uitoefenen van hun beroep door politieagenten die zich God op aarde wanen, vindt met de regelmaat van de klok plaats, maar niet alle gevallen halen het […]

Arts met Surinaamse roots aan het woord: Marvin Eyra 

May 14, 2018

Surinamers wonen en werken al decennialang in Nederland om zich verder te ontwikkelen en op een waardige manier hun steentje bij te dragen aan de Nederlandse maatschappij maar dat betekent niet dat zij hun roots zijn vergeten. Suri- Nederlanders zijn altijd trots op hun roots. In dit artikel maakt u kennis met een arts, die […]

Voorstel verbod pre-electorale bundeling nader bekeken 

May 12, 2018

  De presidentiële commissie ‘Evaluatie kiesstelsel’ onder leiding van de democraat Jules Albert Wijdenbosch, heeft onlangs verslag gedaan aan president Bouterse, waarin naar verluidt onder andere is opgenomen de suggestie om pre-electorale bundeling te verbieden. Pre-electorale bundeling is het fenomeen waarbij gelijkgerichte partijen op basis van principes of op basis van een voor deze partijen […]

Arts met Surinaamse roots aan het woord: Steven Cheng Moon 

May 7, 2018

Surinamers wonen en werken al decennialang in Nederland om zich verder te ontwikkelen en op een waardige manier hun steentje bij te dragen aan de Nederlandse maatschappij, maar dat betekent niet dat zij hun roots zijn vergeten. Suri-Nederlanders zijn altijd trots op hun roots. In dit artikel maakt u kennis met een arts, die ook […]