Overheid kan ondernemers geen veiligheid garanderen

“Wij als ondernemers maken ons zorgen over onze veiligheid welke ons niet gegarandeerd kan worden”, dit zegt de voorzitter Vereniging Suri-naams Bedrijfsleven(VSB), Bryan Renten, tegenover de krant. Dit stelt hij naar aanleiding van de recente plundering door porknokkers bij het goudbedrijf Boss Enterprises NV. Afgelopen maandag werden door illegale goudzoekers vernielingen aangericht aan de bedrijfseigendommen van de NV. en werd het personeel be-dreigd en mishandeld. Volgens Renten is het een trend dat de private sector onvoldoende in bescherming wordt genomen. “De situatie zou zo erg zijn, dat lokale ondernemers onder minder gunstige voorwaarden, dan buitenlandse bedrijven moeten opereren”, zegt de voorzitter. Hij verwees hierbij naar het pleidooi van Kenneth Lim A Po van het aannemingsbedrijf Kiesel, die ook wees op de ongelijke behandeling.
Renten gaf aan dat het in dezen gaat om een zorgelijke ontwikkeling, waarbij ondernemers onder alle moeilijke omstandigheden hun bedrijf moeten runnen en ook nog te maken krijgen met een ongelijke behandeling. “Er wordt door de Procureur Generaal (PG) opdracht gegeven om beschermend op te treden naar de ondernemers toe, echter geeft de politie hieraan geen gehoor”, aldus Renten.

More
articles