Geen vertrouwen in selectieprocedure Centraal Hoofdstembureau

De beëdiging van leden van de Hoofd-stembureaus heeft gisteren plaats gevonden. Hun taak is om de verkiezingsprocedures, op weg naar 25 mei 2020, te coördineren. Gezien deze verantwoordelijke taak die hen is toebedeeld, moet erop gelet worden dat er niet gefraudeerd wordt. Burgers werden in de gelegenheid gesteld om te solliciteren voor deze functie, echter is nu reeds gebleken dat een deel van de beëdigde leden uit het korps van districtscommissarissen komt. De gegadigden moesten ook aan bepaalde eisen voldoen, waaronder minimaal het bezitten van een diploma van middelbaar onderwijs. Volgens onze bronnen, voldeden de gegadigde mensen meer dan aan de voorwaarden. Uit reacties van oppositiepartijen blijkt dat men ontevreden is over de beëdiging van de leden van het Hoofdstembureau.
De voorzitter van de politieke partij Pertjajah Luhur, Paul Somohardjo, stelde ontevreden te zijn over de beëdiging, en vindt dat ze op een eerlijke manier moet geschieden. “Wij weten dat onze leden niet zullen worden aangenomen, men is selectief te werk gegaan. Daarom hadden wij reeds aangegeven, dat er gefraudeerd zou worden. Het Centraal Hoofdstembureau be-staat alleen maar uit NDP’ers”, aldus Somohardjo. VHP-parlementariër Mahin-der Jogi, zegt desgevraagd, dat er zoveel mogelijk transparantie bij de benoeming van de leden van het Hoofdstembureau moet zijn. “Alle politieke partijen moeten de gelegenheid krijgen. Het moet niet zo zijn, dat de ene partij die domineert alles bepaalt. Suriname heeft nationaal als internationaal een goede naam, als het om organiseren van verkiezingen gaat. Dus ik hoop niet dat deze naam wordt geschaad”, aldus Jogi. Ook is Jogi van mening dat de procedures naar de verkiezingen toe niet politiek getint moeten zijn.

More
articles