Veilig stellen kasreserve slepend proces

De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) heeft deze week moeizame onderhandelingen gevoerd met de directie van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) met als doel om de vreemde valuta kasreserves, veilig te stellen. De lokale banken hebben deze onderhandelingen met de Centrale Bank ervaren als slepend en frustrerend. Het traject voor het tekenen van het contract verloopt naar verluidt stagnerend sinds de ondertekening van de gezamenlijke “term sheet” op 25 januari jongstleden. Voor de bankiers is het opstellen van het contract, na de overeenstemming van de “term sheet”, een werkelijke lijdensweg. Dit is te merken aan de verklaringen die de media kregen vanwege de bankiers. Dit contract zou erin moeten resulteren, dat de “gebruikte” valuta kasreserve, onder de juiste voorwaarden, terug wordt betaald. “De terugbetaling van kasreserves zal geschieden op basis van de getekende “term sheet” die de banken zijn overeengekomen met de Centrale Bank. Het contract is aangeboden aan de CBvS die enkele zaken materieel gewijzigd heeft, waardoor de commerciële banken wederom in onderhandeling zijn gegaan met de CBvS onder leiding van governor Roemer”, aldus de voorzitter van de bankiersvereniging Eblein Frangie tegenover De West. Volgens Frangie ligt er op dit moment een acceptabel contract, waarover de commerciële banken en de Centrale Bank, op twee artikelen na, consensus hebben. Voor deze twee artikelen dienen de CBvS en de banken elkaar nog te vinden.
Hierna zouden we kunnen formaliseren. Het is intensief en zwaar onderhandelen geweest, maar de bal ligt op dit moment op de helft van de moederbank, zegt Frangie.
De onderhandelingen van de bankiers met de CBvS duren nu al ongeveer twee maanden en het uiteindelijke resultaat zal moeten uitwijzen of ze naar wens zijn verlopen, want de banken en de CBvS hebben in de afgelopen weken ook gezamenlijk een ringfence plan opgemaakt, die hopelijk morgen nog getekend kan worden. “Tot nu toe staat er USD 275 miljoen op de “ringfence” bankrekening. Voor het resterende deel, bestaande uit goud, zal er een liquidatieplan opgesteld worden door CBvS en de commerciële banken. Alles dient zeer zorgvuldig te gebeuren, omdat het gaat om grote bedragen en om de middelen van het publiek. Wij zijn er nog niet, maar wij hebben wél de indruk, dat governor Roemer zich hard maakt, om zaken die in het verleden krom zijn gegaan recht te trekken”, zegt Frangie.
Op zaterdag 25 januari 2020 werd de SBV op de hoogte gebracht, dat de met de CBvS gemaakte afspraken over het beheer van de vreemde valuta kasreservegelden, niet zijn nagekomen. De banken hebben in de media meerdere malen hun verontwaardiging en misnoegen geuit, dat zij kennelijk maandenlang zijn misleid, door met name de gewezen Governor, Robert van Trikt, met onjuiste en onvolledige informatie. De status van de vreemde valuta kasreserve, is vanaf zondag 26 januari uitvoerig besproken in werkvergaderingen. De aanwezige liquide kasreserves bleken toen USD 100 miljoen lager te zijn dan het bedrag dat de banken bij de CBvS in goed vertrouwen hadden ondergebracht. Volgens de SBV moest er 426 miljoen USD aan kasreserve zijn, maar er bleek toen nog maar 330 miljoen USD te zijn. De SBV heeft daarom maatregelen afgedwongen om het verschil op te vangen, waarbij er een duurzame inkomstenstroom van USD 36 miljoen per jaar, als zekerheid vastgesteld is. Eveneens onderzoekt de SBV met haar juridisch adviseurs rechtsmaatregelen te treffen tegen de hoofdverantwoordelijke(n), zoals het doen van aangifte of het starten van een rechtszaak als verdere maatregel, om herhaling in de toekomst te voorkomen.

door Gladys Findlay

More
articles