Bommelding tijdens stemmentelling Guyana

Tijdens het tellen van stemmen gisteren in ons westelijk gelegen buurland Guyana werd door de politie melding gemaakt van een bommelding in het gebouw. Op dat moment bevonden zich leden van de oppositionele partij PPP/C, waar Irfaan Ali de presidentskandidaat voor is in het gebouw. Ondanks aandringen van de politie, dat iedereen het gebouw moest verlaten, weigerden de leden gehoor hieraan te geven, gezien zij van mening waren dat het om een opgezette zaak van de coalitie ging om op deze manier de verkiezingsresultaten te kunnen manipuleren.
Volgens leden van de oppositie was het afronden van de tellingen in de regio(4) van eminent belang, gezien het één van de grootste verkiezingsregio’s is. Bij het binnentreden van de politie moesten er nog zeker drie vuilniszakken met stembiljetten, geteld worden.
De oppositieleden gaven verder aan, dat er door de voorzitter van het stembureau steeds naar een excuus werd gezocht om de telling te vermijden, gezien het feit dat de dag daarvoor, ook al niet was geteld. Volgens de oppositie is het meer dan duidelijk, dat zij de verkiezingen heeft gewonnen en dat de coalitie er alles aan wenst te doen deze toch naar haar hand te zetten.
Door de oppositie wordt nu een beroep gedaan op de Guyanese-verkiezingscommissie en alle betrokken partijen om ervoor te zorgen dat de juridische stappen worden gevolgd welke de wetgeving voorschrijft en die in overeenstemming zijn met de internationale verplichtingen van het land.
In Guyana werden deze week de algemene verkiezingen gehouden die hoofdzakelijk, gingen tussen de zittende regering APNU+AFC, onder leiding van president David Granger en de oppositionele partij PPP/C, waar Irfaan Ali de skepter belangrijkste politieke tegenhanger is. Hoewel zich geen noemenswaardige incidenten bij de verkiezingen hebben voorgedaan, is de verkiezingsdag niet vlekkeloos verlopen. De spanningen zouden reeds bij een stemlokaal in Mon Repos Vollage, in het oosten van Demerara zijn opgelopen, nadat de oppositiepartij de huidige regering ervan beschuldigde verkiezingsfraude en wel het gebruik van valse ID-kaarten te hebben ingezet om de uitslag in haar voordeel te beslechten.

More
articles