STVS manipuleert interview met Steven Coutinho

Afgelopen zondag zond de Surinaam-se Televisie Stichting (STVS) in haar journaal een fragment uit, waarbij de indruk werd gewekt alsof DSB CEO, Steven Coutinho zou hebben gezegd dat een deel van de kasreserve die vanwege de overheid voor andere doeleinden was gebruikt, zou zijn teruggestort. Dat deel uit het interview werd op een zodanige wijze gemanipuleerd/geknipt, dat het werkelijk leek alsof Coutinho had toegegeven, dat de “gebruikte” kasreserves, inmiddels waren teruggestort. Wij hebben de originele opname kunnen bekijken en in werkelijkheid reageerde DSB CEO toen op de vraag van Annelies Brinkman journalist van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP).
“Dat de “CBvS geld heeft gestort”. Dat klopt. “Maar ik antwoord niet op de eerdere vraag van USD100m kasreserve. Die was daar tussenin gesteld. Mijn antwoord is, dus uit zijn context getrokken”, reageert Coutinho tegenover De West. Volgens Coutinho kunnen we ervan uitgaan, dat het een “honest mistake” was. Maar voor alle duidelijkheid: “Dat gedeelte wat gestort is, is minimaal en er waren aanwezige cash middelen bij de CBvS die wij als deel van de geringfencde middelen hebben geidentificeerd en DSB vervolgens gestort heeft op een ringfenced account. We hebben dus cash, giraal gemaakt. “Dit gedeelte – wat minimaal is – wordt verdeeld onder de banken, volgens een verdeelsleutel, die afhankelijk is van de hoeveelheid kasreserves die iedereen zou moeten hebben bij de CBvS. Het berichtkopje dat nu in de media rondgaat namelijk: “USD 100 kasreserve wordt teruggestort” is (helaas) berust niet op de werkelijkheid. Daar werken we nog steeds aan. Dat is namelijk het contract waar we nog steeds over aan het onderhandelen zijn. Dat zal moeten dekken ca USD197m. Laten we hopen dat dit snel afgehandeld wordt, zodat we ons weer kunnen focussen op andere belangrijke zaken, zoals hoe we deze economie en de koers weer kunnen stabiliseren ten behoeve van ons volk”, aldus Coutinho.

More
articles