Greenheart misbruikt naam Arbeid Ministerie

De vakcentrale C-47 startte vandaag een tweedaagse workshop die betrekking heeft op de huidige situatie in de Bouwconstructie – en Bosbouw sector. Deze workshop zal gebruikt worden om de huidige situatie binnen de sector bloot te leggen en van daar uit een stappenplan op gang brengen om zodoende de onveilige werkomstandigheden te verbeteren en de organisatiegraad in de sector, te verhogen. In de Bosbouw -sector zijn er heel veel bedrijven actief, maar slechts één is georganiseerd. Dat brengt met zich mee, dat er sprake is van heel slechte werkomstandigheden. Vooral de kwestie die momenteel afspeelt bij de houtmaatschappij Greenheart in Apoera, waarbij de bedrijfsleiding de arbeiders dwingt met ontslag te gaan, zonder een behoorlijk reorganisatie plan in overleg met de vakbond. De voorzitter van de vakcentrale C-47 Robby Berenstein, zei tijdens zijn toespraak dat waar er geen vakbonden zijn, er geen waakhonden zijn om toe te zien dat zaken niet verkeerd gaan. “Vandaar dat wij ervoor hebben gekozen om die bewustwording te verhogen en deze workshop moet een bijdrage daaraan leveren”, Aldus Berenstein.
Volgens Berenstein probeert de directie van Greenheart de werknemers op allerlei manieren te dwingen om ontslagbrieven te tekenen en misbruikt daarbij de naam van het Ministerie van Arbeid. De leiding weigert aan tafel te zitten met de vakbond. “Om werknemers te ontslaan, moet je een ontslagvergunning krijgen van het ministerie van Arbeid, maar omdat zij weten dat Arbeid ze naar de bond zal verwijzen, willen ze het op haar manier doen”, aldus de voorzitter tegenover De West.
Een delegatie van de vakbond, onder leiding van voorzitter Robby Berenstein, heeft onlangs ter plaatse de werknemers geadviseerd niet in te gaan op het voorstel de werkrelatie te beëindigen. “Er worden valse voorwendselen aan de mensen voorgehouden. Bij een wederzijds akkoord kunnen ze zes maanden salaris krijgen, maar als het bedrijf het werkverband zelf beëindigt, zullen ze niet veel geld krijgen”, aldus Berenstein.
De bedrijfsleiding heeft onlangs tijdens een vergadering, aan ongeveer veertig medewerkers meegedeeld, dat ze ontslag moeten nemen. Dit omdat het bedrijf volgens de leiding niet meer zoveel medewerkers kan accommoderen. Volgens Berenstein moet het afvloeien van arbeiders gekoppeld zijn aan een sociaal plan. “Het bedrijf weigert om met ons aan tafel te zitten.” Een van de problemen waarom men niet op een behoorlijk plan kan komen, is volgens Berenstein de manier waarop het bedrijf beheerd wordt. “Wij gaan het niet deze situatie niet tolereren. Wij gaan samen met de gemeenschap overleggen. Hij vindt dat het bedrijf een grote verantwoordelijkheid heeft naar de werknemers toe, de gemeenschap in Apoera en de dorpsleiding. Het bondsbestuur heeft ook gesproken met de traditionele gezagdragers in het gebied. “We hebben een gezamenlijke doelgroep en wij moeten ervoor zorgen dat de werkgelegenheid in dat gebied wordt behouden”, zei de voorzitter.

Door Adiën Samuel

More
articles