KLEINE PARTIJEN PLEGEN ZELFMOORD

Wij hebben altijd gezegd, dat de kleine politieke partijen die een paar maanden voor de verkiezingen opgericht worden, zomaar hun tijd aan het verdoen zijn door mee te willen doen aan de verkiezingen. De geschiedenis heeft ons geleerd dat het volk niet zo snel haar vertrouwen stelt in partijen, die veelal beloven dat zij het anders zullen doen. De meeste partijen die opstaan beloven van alles voor de verkiezingen, maar daarna komt er meestal toch niets van terecht. Dat betekent beloften vergeten, vergeten dat de belangen van het volk boven het eigen belang staan. Eenmaal in contact gekomen met het grote geld en de privileges worden de meeste zogenaamde engelen de grootste duivels. Het kost politieke partijen meestal veel inzet om te groeien en om het vertrouwen in elke laag van de bevolking te winnen. De nieuwe partijen die wij niet eens bij naam hoeven te noemen, zouden liever meer tijd moeten besteden aan hun groei perspectieven. Meer nog, omdat de verkiezingen dit keer anders worden aangepakt. Partijen moeten voor deelname aan de verkiezingen een waarborgsom van SRD 96.250 neertellen. Dit bedrag is berekend op basis van het aantal stemgerechten (385000). Deze kleine partijen zijn te jong in het politieke veld en hebben zich daarnaast niet goed voorbereid op de introductie van deze nieuwe regel voor deelname aan de verkiezingen. Het geld dat deze partijen hebben was aan de kant gezet voor campagnes en het daarbij maken van propaganda. “Strei” moet de samenleving nu zelfs bedelen om een donatie, gewoon omdat zij er niet financieel uit komt. Een bedrag van bijna SRD 100.000 drukt zwaar op het budget van een todo prasoro partij. Het geld kon beter besteed worden aan de campagnevoering. Een paar van deze partijen kent het volk nauwelijks. Er kan dus nu al gesteld worden, dat zij niet eens een kwart DNA zetel zullen behalen. Waarom klets je dan nog in het politieke veld, terwijl er veel te verliezen is. De kleintjes maken de spoeling alleen maar dunner en zullen sowieso niet veel in de melk te brokkelen hebben. Uiteindelijk gaan alle partijen voor regeermacht en we weten nu reeds dat de kleine partijen absoluut niet aan de macht zullen komen. Hiervoor moeten zij nog jaren in de leslokalen van het volk zitten alvorens zij voor het examen slagen. Dat de kleine partijen bereid zijn dit bedrag te spenderen is niets anders dan tijdverlies en politieke suicide.

More
articles