Diploma’s niet aantrekkelijk genoeg voor werkgevers

Diploma’s zijn nu niet voldoende meer om voor werkgevers aantrekkelijk te zijn op de arbeidsmarkt. Competenties zijn voor hen belangrijker. Dit is gebleken uit de onlangs gepresenteerde resultaten van een onderzoek, uitgevoerd door Kamlesh Ganesh, aan de IBW University. Werkgevers en ook werknemers blijken overwegend niet tevreden te zijn met het Surinaams onderwijs. Slecht geschoolde werknemers blijken het tweede obstakel te vormen voor de productiviteit binnen bedrijven.
De focus van dit onderzoek richtte zich op de bewustheid op de Surinaamse arbeidsmarkt inzake de mogelijke veranderingen in de wereld. De hoofdvraag was: “Is de Surinaamse Arbeidsmarkt gereed voor IR4?” Het merendeel van de in dit onderzoek betrokken experts, werkgevers en werknemers, denkt dat de Surinaamse arbeidsmarkt nog niet gereed is voor de vierde Industriële Revolutie (IR4). Het gaat hierbij om automatisering waaronder Artificial Intelligence en Robotisering, die veranderingen zullen brengen op arbeidsmarkten in de wereld.
76.1% van de respondent werknemers tussen 16 en 45 jaar denkt dat het Onderwijs studenten/leerlingen niet goed voorbereidt op de arbeidsmarkt. 82.4% Universitair geschoolde respondenten vindt dat het onderwijs studenten en leerlingen niet goed voorbereidt op de arbeidsmarkt. 77.2% van de respondent ambtenaren denkt hetzelfde over het onderwijs. 70.4% van de mensen die tevreden zijn met de vaardigheden die men heeft opgedaan in de schoolbanken, denkt dat zijn/haar huidige vaardigheden voldoende zijn voor zijn/haar huidige baan.
67% van deze zelfde werknemers vindt dat het onderwijs studenten en leerlingen niet goed voorbereidt op de arbeidsmarkt. 75.3% van de mensen die tevreden is met zijn vaardigheden wensen wel voortdurende training, om zijn huidige baan te kunnen behouden. 86.1% zou zich nu willen bijscholen in nieuwe vaardigheden om zijn/haar huidige baan in de toekomst te kunnen behouden. 89.9% van de werknemers tussen 16 en 30 jaar heeft ook aangegeven, dat het zich nu zou willen bijscholen in nieuwe vaardigheden om zijn huidige baan in de toekomst te kunnen behouden.
De meeste werknemers zijn tevreden over het onderwijs dat zij hebben mogen genieten. Het merendeel van de werknemers vindt echter dat het Surinaamse onderwijs niet deugt. Een enorme discrepantie, gezien zij zelf producten zijn van het onderwijs, dat zij als slecht ervaren. Dit zou kunnen betekenen, dat de werknemers of niet weten of niet wensen toe te geven, dat het onderwijs dat zij hebben genoten, ook niet voldoet aan de eisen van de werkgevers.
Werknemers menen wel dat zij bereid zijn zichzelf te herscholen om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt wat positief staat tegenover de noodzaak van her- en bijscholing. Echter is het onwaarschijnlijk dat zij hierbij denken aan de toekomst. De meeste werkgevers zijn niet tevreden over de vaardigheden die hun werknemers in de schoolbanken hebben opgedaan. Zij zeggen ook behoefte te hebben aan beter geschoolde werknemers. Werkgevers zijn dus in ieder geval bewust van de noodzaak voor betere kwaliteit. Echter is deze noodzaak niet gestoeld op de aankomende veranderingen, maar op de traditionele manier van ondernemen.
Het ligt in de lijn der verwachtingen dat tijdens de IR4 vooruitgang in technologie, het idee van automatisering zodanig zal beïnvloeden, dat er banen zullen verdwijnen. Hoewel er onzekerheid bestaat over de snelheid van de veranderingen, is het duidelijk dat er nieuwe banen komen die niet dezelfde zullen zijn als die verloren zijn gegaan. Veranderingen in onderwijs- en leeromgevingen zijn daarom noodzakelijk om mensen inzetbaar te houden in de beroepsbevolking van de toekomst.

More
articles