Bewoners Wanica angstig voor eventuele coronapatiënten

De redactie verneemt dat bewoners van Wanica erg bang zijn, dat alle eventuele coronapatiënten naar het district komen, in het kader van een zogeheten circulaire van de hand van de medisch directeur van het Acade-misch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) Lindy Liauw-Kie-Fa, die gericht is aan de medewerkers van het AZP. Hierin is aangegeven, dat er op nationaal niveau is afgesproken, dat personen voor wie hospitalisatie nodig is en mogelijk besmet kunnen zijn met het nieuwe coronavirus in het Regionaal Ziekenhuis in Wanica zullen worden ondergebracht. Indien het nodig is om een patiënt op de Intensive Care op te nemen, zal die in het Sint Vincentius Ziekenhuis opgenomen worden.
VHP-parlementariër Dew Sharman om een reactie gevraagd, zegt dat de minister van Volksgezondheid Antoine Elias inderdaad in De Nationale Assemblee (DNA) heeft verteld, dat het ziekenhuis zal dienen als een Quarantaine ziekenhuis.
“Het isoleren van deze mensen is natuurlijk van eminent belang, zodat zij anderen niet besmetten”, zegt Sharman. Wat volgens hem ontbreekt, is dat het ministerie nog niet voldoende informatie heeft verstrekt met betrekking tot het coronavirus aan de buurtbewoners en de samenleving, indien het zover is. “Die ongerustheid kan ik mij best wel voorstellen, maar de verantwoordelijkheid moet komen van het ministerie zelf”, aldus Sharman. Volgens hem moet het ministerie voorlichting geven en duidelijk de mensen gerust stellen, dat het ervoor zal zorgen dat hun veiligheid gegarandeerd is om besmetting te voorkomen. “Die ongerustheid zal er altijd blijven, maar het ministerie dient de samenleving gerust te stellen”, aldus Sharman. Volgens Sharman is het een belangrijk vraagstuk, wanneer het ziekenhuis uiteindelijk zal functioneren. “Het ziekenhuis functioneert namelijk nog niet, hoe zullen patiënten daar dan worden ondergebracht. Welke faciliteiten zal het aanbieden?”, stelt hij. In het kader hiervan heeft hij aangegeven, de minister te hebben gevraagd, dat de heel zieke patiënten op de Intensive Care van het Sint Vincen-tius Ziekenhuis worden ondergebracht. In overleg met de infectiecommissie van het AZP zijn de ziekenhuishygiënisten en alle afdelingen en poliklinieken bezocht om instructies te geven hoe te handelen, indien men een verdenking heeft op een infectie met het nieuwe coronavirus. Hiermee hebben zij de belangrijkste algemene maatregelen, die onder alle omstandigheden toegepast moeten worden puntsgewijs aangegeven met name; de handen moeten regelmatig met water en zeep gewassen worden. Gebruik handalcohol indien er geen water en zeep is. Niet hoesten of niezen in de handen: maar in de elleboogsplooi of in een papierenzakdoek, die meteen weggegooid dient te worden. Daarna de handen desinfecteren. Ook het fysiek contact met personen zoveel als mogelijk vermijden, zoals het schudden van handen, omhelzen en kussen.
Aan de huisartsen werd de instructie gegeven om bij patiënten die verdacht worden van besmettingen met het virus, te bellen met de hotline van het Bureau Openbare Gezondheidszorg op het toestelnummer 178 en de patiënt niet zonder meer te sturen naar de polikliniek van een specialist of van de Spoedeisende Hulp.

More
articles