Vreemde valuta veilig bij banken

“Naar aanleiding van vragen die wij gekregen hebben van klanten over ‘Artikel 34: Valutaconversie’ in de nieuwe Algemene Bankvoorwaarden, willen wij vooropstellen dat er geen voornemens zijn om regelgeving in te voeren voor het omzetten van uw vreemde valuta tegoeden naar SRD. Uw vreemde valuta tegoeden zijn dus veilig bij de bank”, dit zegt de Surinaamse BankiersVereniging (SBV) in een verklaring. Artikel 34 dient met name in relatie te worden gezien met VW 48, waarbij banken genoodzaakt zijn valuta kredieten om te zetten naar SRD-kredieten, wanneer de klant geen valuta verdiener is, indien het gaat om een verhoging, verlaging of herstructurering. “Ook dienen wij ons ervan bewust te zijn dat de Centrale Bank van Suriname, de banken niet kan helpen met vreemde valuta indien zij in liquiditeitsproblemen komen. Mocht een bank niet meer aan haar vreemde valuta verplichtingen kunnen voldoen, dan kunnen de verplichtingen, na omzetting naar SRD, in SRD worden voldaan nadat er toestemming verkregen is van de autoriteiten”, stelt de bankiersvereniging.

De Algemene Bankvoorwaarden zijn door de Surinaamse Bankiersvereniging en haar leden opgesteld en bevatten algemene spelregels voor de relatie tussen een klant en een bank. De nieuwe Algemene Bankvoorwaarden vervangen alle eerdere algemene voorwaarden en zijn aangepast aan de eisen van deze tijd en ook aangepast aan nationale en internationale regels die gelden voor banken. In totaal zijn er 45 artikelen integraal gewijzigd waar er met name een focus is op de zorgplicht van de banken en de informatievoorziening aan het publiek.  Alle leden van de Surinaamse Bankiersvereniging, dus alle banken die onder toezicht staan van de Centrale Bank van Suriname, gebruiken deze nieuwe voorwaarden. U kunt hierover informatie vinden op de websites van de Surinaamse Bankiersvereniging en van de banken.

Klanten krijgen ook informatie over de nieuwe Algemene Bankvoorwaarden van hun eigen bank. De voorwaarden zijn per 1 april 2020 beschikbaar op elk bankkantoor in Suriname en zijn ook gedeponeerd bij het Kantongerecht en het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De Algemene Bankvoorwaarden gelden voor alle producten en diensten die de klant bij de bank afneemt, zowel voor particuliere consumenten als ook voor bedrijven. Aanvullend op de Algemene Bankvoorwaarden sluit de klant met de bank ook aparte overeenkomsten waarin de specifieke voorwaarden voor de afgenomen producten en diensten zijn opgenomen. Het gaat bij de Algemene Bankvoorwaarden om de algemene rechten en plichten van zowel de klant als de bank. De banken hebben deze algemene rechten en plichten nu conform internationale regelgeving goed geregeld.

More
articles