Verhoogde preventie en informatie over coronavirus

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft het parlement gisteren geïnformeerd over de aanpak van het ministerie met betrekking tot COVID19, oftewel coronavirus. De informatie is gekomen nadat de Surinaamse samenleving is opgeschrikt met het nieuws dat 5 COVID19 gevallen zijn genoteerd in ons buurland Frans-Guyana. De minister maakte gebruik van de gelegenheid om een app-bericht dat rondgaat over coronavirus in Albina, te ontkrachten. Elias zei dat er vooralsnog geen coronavirus in Suriname is en vroeg de samenleving geen fake apps te lezen, maar de berichten van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) die via sms-berichten rondgestuurd worden te geloven.
Elias zei in het parlement dat de preventie is verhoogd en dat het ministerie van Volksgezondheid het enige kanaal is dat feitelijke informatie zal verschaffen over het coronavirus. Gisteren heeft er spoedoverleg plaatsgevonden met alle actoren in Albina waarbij ook het beroep gedaan is op de lokale samenleving, te handelen op basis van feiten en geen vrees. Inmiddels is ook het verzoek gedaan de winkels gewoon open te doen.
“Er komen gerichte informatiesessies met alle relevante stakeholders met name hotels, touroperators, medici, dienstverleners. De 100% grenscontrole gaat onverkort door bij alle grenzen. Desbetreffende technische logistieke en financiële behoeften, zijn in kaart gebracht. Intussen is ook ondersteuning van de Wereldbank en IDB toegezegd voor assistentie waar nodig. Ook het bedrijfsleven zal in de gelegenheid worden gesteld zijn bijdrage te leveren.
Op allen wordt het beroep gedaan, de preventievevoorschriften vanuit het ministerie in acht te nemen en zich niet te laten opjutten door fake news en vrees”, zei Elias.
Gisteravond is het publiek via het Nationaal Informatie Instituut geïnformeerd. Er wordt een beroep op het publiek gedaan, om indien symptomen opgemerkt worden, contact op te nemen met 178. Ook worden personen die griepverschijnselen hebben, gevraagd om drukke openbare locaties te vermijden. “De regering verzekert dat zij samen met alle actoren er alles aan doet om een mogelijk COVID19 te voorkomen in Suriname en indien het komt het effectief te zullen aanpakken”, aldus Elias.
Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken, deelde mee dat het nu geen tijd is voor paniek, maar om solidair te zijn met elkaar en zoveel mogelijk de juiste informatie met elkaar te delen. “Het gebied waar we horen over het virus grenst dichtbij Marowijne. De ambassade van Frankrijk is daarom in nauw contact met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook de medische actoren in St. Laurent zijn in contact met die van Suriname”, zei Pollack-Beighle. Volgens de minister is er met de Fransen afgesproken dat de grens open blijft, maar dat er zo snel mogelijk een gezamenlijke patrouille op het personenverkeer zal volgen.
“De WHO heeft nooit opgeroepen om grenzen sluiten of handel te stoppen. We moeten alert zijn. De grenscontrole gaat door waarbij alle inkomende passagiers gecontroleerd worden. Er zijn steeds meer landen waar het virus voorkomt en het is zaak dat Suriname er alles aan doet om het virus te beperken en een eventuele uitbraak te managen. Dat kan alleen als we allemaal positieve ambassadeurs worden van de juiste informatie”, aldus de Buza-minister.

door Priscilla Kia

More
articles