Lokaal


Heropening Radiologie AZP 

February 24, 2020

De Radiologie-polikliniek van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) in het MDBC-gebouw, is vandaag na een restauratie wederom op symbolische wijze opengesteld. Het weer openstellen is mede mogelijk gemaakt door Staatsolie. Het realiseren van de grote- en nu gekoelde ruimte van de radiologie, heeft bijkans USD 65.000 gekost.

GEEN AANDACHT VOOR GROTER GEVAAR 

February 24, 2020

Terwijl we ons moeten concentreren op de enorme problemen waarmede onze economie momenteel worstelt, en er een veel grotere inzet vereist is op alle fronten om uit deze crisis te geraken, houden we ons bezig met de propagandavoering in verband met de komende algemene en vrije verkiezingen van 25 mei aanstaande.

Nieuwe zorgwet wordt strop voor particulieren 

February 24, 2020

De nieuwe zorgwet die nu in de maak is, baart de particuliere artsen zorgen. Volgens de nieuwe wetgeving zal het Staatsziekenfonds (SZF) voor de volle 100 procent, de verzekering van patiënten op zich nemen, waarbij de gelden van de premies, beheerd zullen worden door het SZF. Volgens deze wet, worden de artsen van hun vrijheid beroofd.

Governor Roemer stelt kasreserves deze week veilig 

February 24, 2020

Maurice Roemer is zaterdag officieel aangetreden als de nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Hij heeft vanmorgen het personeel, de directie en de Raad van Commissarissen toegesproken en gelijk de uitdagingen aangehaald die hem te wachten staan in de macro- economische en monetaire sfeer.

‘NDP moet revolutie als bezinningsdag nemen’ 

February 24, 2020

Een deel van de Surinaamse gemeenschap gedenkt morgen 25 februari 40 jaar staatsgreep, al enige tijd omgedoopt in ‘Dag van de vernieuwing en de Revolutie’, 40 jaar wordt dit gebeuren gevierd door de regering Bouterse. Op deze dag grepen president Desiré Bouterse en Roy Horb samen met veertien andere sergeanten (groep van 16) de staatsmacht in Suriname.

IAMGOLD topman Letwin neemt afscheid 

February 24, 2020

Op 21 februari jl. hebben studenten van het “Masters of Science Program in Mineral Geosciences” deelgenomen aan een bijzondere gastcollege verzorgd door IAMGOLD topman, Stephen Letwin. Aan dit gastcollege getiteld “Leadership and Value Creation”, gehouden in het IGSR-gebouw, hebben ook andere studenten van de studierichting Geowetenschappen van ADEK deelgenomen.

Nep bericht over stembussen binnenland 

February 24, 2020

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil bij deze benadrukken, dat er geen stembussen zijn verstrekt voor het binnenland. Het bericht dat via social media circuleert, als zouden er stembussen zijn gebracht naar voor het binnenland gevuld met ingevulde stembiljetten, absoluut niet waar is. Ten eerste zijn er nog geen stembiljetten voor de verkiezingen van 25 mei. De politieke organisaties moeten zich nog registreren in de periode 16 maart tot en met 21 maart.

‘Acteren, een jongensdroom’ 

February 24, 2020

De Red Carpet gala Première van de film Suriname vond zaterdagavond in de TBL plaats. Een groot deel van de acteurs heeft de première bijgewoond, onder andere Rodney Lam, Rosita Maderi, Cyriel Guds, Rodney Glunder en Jetty Mathurin. Het is altijd mijn jongensdroom geweest om een film te maken, maar dan werd ik afgeleid door rekeningen die ik moest betalen”, zei de hoofdrol speler Rodney Lam(46).

Gepensioneerden ontevreden over miskenning regering 

February 22, 2020

In de vergaderzaal van de Katholieke Onderwijzers Bond (KOB) hebben gisteren ontevreden gepensioneerden aangesloten bij de Bond Belangenbe-hartiging Gepensioneerden uit Over-heidsdienst (BBGO) zich verenigd in een actiecomité, dat zijn misgenoegen uitte over de betalingsachterstand die is ontstaan, omdat de overheid totaal in gebreke blijft.

Geen enkel land beschermt kinderen adequaat 

February 22, 2020

Geen enkel land beschermt de gezondheid van kinderen, hun omgeving en toekomst adequaat. Dit zegt het rapport, ‘A Future for the World’s Children ?’, dat op 19 februari uitgebracht werd door een commissie van meer dan 40 gezondheidsexperts voor kinderen en adolescenten over de hele wereld.

‘Monetaire-reserves steeds opgemaakt onder NDP-regeringen’ 

February 22, 2020

Het is vaker in de geschiedenis van Surina-me voorgehouden, dat onze valutareserves zijn opgemaakt. De Surinaamse Ban-kiersvereniging (SBV) had tijdens een persconferentie bekendgemaakt, dat de kasreserveregeling is misbruikt door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) onder het bewind van regering Bouterse en Adhin.

Resterende kasreserves nog steeds niet ‘veilig’ 

February 22, 2020

De huidige staat van de veiligheid met betrekking tot de resterende kasreserve middelen bij de Centrale Bank van Suriname is nog steeds niet gegarandeerd. Vanaf het moment dat bekend werd, dat de vreemde valuta kasreserve van de handelsbanken was “gebruikt”, heeft de Surinaamse Bankiers Vereniging (SBV) afspraken gemaakt met de Centrale Bank over de terugbetaling van de verdwenen gelden.

Roemer belooft prudent beleid 

February 22, 2020

Maurice Roemer (r) is vandaag door president Desire Delano Bouterse beëdigd tot governor van de Centrale Bank van Suriname. Roemer beloofde naar eer en geweten te handelen om de taakstelling van de Centrale Bank op een prudente wijze uit te voeren, ondanks de moeilijke omstandigheden.

Sipaliwini heeft hoogste vruchtbaarheidscijfer 

February 21, 2020

Het huishoudonderzoek Multiple Indicator Cluster Survey (Mics), dat in 2018 is uitgevoerd door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, wijst uit dat Sipaliwini het meest vruchtbare district is voor wat betreft jonge vrouwen. Vergeleken met de overige districten scoort dit district een ‘8’ voor vruchtbaarheidscijfer, het hoogste cijfer landelijk. Het onderzoek heeft ook uitgewezen dat slechts 37 procent van vrouwen in de leeftijdsgroep 15-49 jaar, gebruik maakt van moderne methoden bij gezinsplanning.

Geen DNA-vergadering zonder antwoord regering 

February 21, 2020

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft besloten niet te vergaderen zolang de regering geen antwoorden geeft op gestelde vragen van het parlement. De vergadering van gisteren over de naturalisatie van enkele personen, werd verdaagd naar een nader te bepalen tijdstip waarop de regering wel instaat is het parlement te informeren.

Regering aast op pensioengelden staatsbedrijven 

February 21, 2020

Pensioenfondsen zijn instellingen die zich ten doel stellen om volgens een pensioenregeling na pensionering, uitkeringen te doen aan deelnemers in het fonds, die daartegenover, gedurende hun werkzame leven, pensioenpremie hebben betaald. Je zou dan mogen veronderstellen deze gelden een bepaalde zekerheid bieden na de pensionering als je je pensioenpremie maandelijks hebt afgestaan na jaren hard werken.

‘Hoefdraad moet probleem met Roemer verklaren’ 

February 21, 2020

C-47 voorzitter, Robby Berenstein is van mening dat minister Gilmore Hoefdraad van Financiën een verklaring moet geven wat zijn probleem is inzake de voordracht van Maurice Roemer, directeur van Self Reliance en president commissaris bij de Hakrinbank, tot governor van de Centrale Bank.

‘Ik maak me zorgen over witwassen en geldsmokkel’ 

February 21, 2020

De drie verdachten Mahinder R. (34), Jurmen S. (40) en Andre P. (46) die woensdag werden aangehouden na de onderschepping van een groot geldbedrag in US dollar, zijn na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. VHP-parlementariër en oud-commissaris van politie, Krishna Mathoera om een reactie gevraagd, zegt dat zij nog te weinig informatie heeft, over deze zaak.

Gepensioneerden zijn ontevreden 

February 21, 2020

Ontevreden leden van het bestuur van de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden in Overheidsdienst (BBGO) zijn het wachten beu en hebben zich vandaag verenigd in een actiecomité.

Roemer nieuwe Governor CBvS 

February 21, 2020

Maurice Roemer die momenteel directeur is van Self Reliance en president-commissaris bij de Hakrinbank wordt morgen benoemd tot governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Dit verneemt uit doorgaans zeer betrouwbare bron. De president heeft woensdag een onderhoud gehad met Roemer.

GEHAAL EN GETREK 

February 20, 2020

Terwijl er nog steeds grote onrust op financiële markt heerst na het gedwongen vertrek en ontslag van Robert van Trikt als governor van de Centrale Bank van Suriname, blijft het voor het herstellen van de noodzakelijke rust binnen ons financiële bestel van groot belang, dat er ten spoedigste een nieuwe governor  op de moederbank wordt aangesteld. 

C-47 niet afwijzend tegenover benoeming Roemer 

February 20, 2020

Hoewel de vakcentrale C-47 onder leiding van Robby Berenstein, Karel Eckhorst had voorgedragen als kandidaat voor de functie van governor bij de Centrale Bank, is de vakvereniging niet afwijzend tegen benoeming van Maurice Roemer, directeur van Self Reliance en president commissaris bij de Hakrinbank. C-47 heeft op 17 februari een brief naar de president gestuurd waarin zij Eckhorst voordraagt.

Zaak Friperson in behandeling bij Arbeid 

February 20, 2020

De journalist Orfeo Friperson is onlangs onmiddellijk ontslagen, nadat een door hem opgenomen interview bij Radio SRS in het programma Bakana tori, werd afgedraaid. Friperson ontkent verslag te hebben gedaan voor de SRS of het materiaal van zijn interview aan dat radiostation, te hebben afgestaan. Onze redactie vermeent dat Radio 10 momenteel een ontslagaanvraag bij de ontslagcommissie van het Ministerie van Arbeid heeft ingediend tegen Friperson.

Medici waarschuwen voor desastreuze gevolgen coronavirus 

February 20, 2020

Internisten en infectiologen die deel uitmaken van de Internisten Kring Suriname, die bij uitstek de actoren zijn bij de diagnostiek, behandeling en infectiepreventiemaatregelen met betrekking tot de virale infecties, hebben in een schrijven aan de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) d.d. 12 februari jl. hun bezorgdheid geuit over het door uw ministerie bekendgemaakt en gewijzigd grensbeleid, waarvan is medegedeeld dat zulks berust op een besluit.

Verzwaring Russische invloed? 

February 20, 2020

Voor de tweede maal in zeer korte tijd is deze week een groot Russisch vrachtvliegtuig van het type Antonov 124-100 op onze internationale luchthaven geland. De eerste maal werd een kanjer van een Russische helikopter voor het Nationaal leger geleverd.

Koersontwikkelingen dwingen winkeliers prijzen aan te passen 

February 20, 2020

De stijgende wisselkoersen zijn een groot probleem, vooral voor winkeliers. De koersstijgingen hebben ondernemers het meest getroffen, want zij moeten hun inkopen in dollars doen. Winkeliers zijn nu genoodzaakt hun prijzen voor producten aan te passen, het gevolg hiervan is dat de consument het gelag betaalt.

GEHAAL EN GETREK 

February 20, 2020

Terwijl er nog steeds grote onrust op financiële markt heerst na het gedwongen vertrek en ontslag van Robert van Trikt als governor van de Centrale Bank van Suriname, blijft het voor het herstellen van de noodzakelijke rust binnen ons financiële bestel van groot belang, dat er ten spoedigste een nieuwe governor op de moederbank wordt aangesteld.

RESTERENDE KASRESERVE MIDDELEN VEILIG? 

February 20, 2020

Zoals bekend is onder het regiem van ex-governor Robert van Trikt, zeker 197 miljoen dollar van de bij de Centrale Bank van Suriname ondergebrachte valuta kasreserve middelen van de commerciële banken zonder afstemming met de laatstgenoemde banken ‘’gebruikt’’ en ten bate van overheidsuitgaven aangewend. Inmiddels heeft men in alle vaagheid ongeveer aangegeven, waaraan deze middelen zijn besteed.

OPHOUDEN MET NONSENS 

February 20, 2020

De alsmaar stijgende wisselkoersen voor vreemde valuta houden Suriname met zijn importeconomie momenteel totaal hun greep en hebben tot gevolg dat de onrust bij de gewone burger en vooral het bedrijfsleven, eerder toe dan afneemt.

‘Samenleving heeft geen belang bij Russische helikopters’ 

February 19, 2020

“Geen enkel belang is zo groot als de het belang van de samenleving en dat is zeker niet de aankoop van helikopters”, zegt VHP-parlementariër Mahinder Jogi tegenover De West. Dit zegt hij naar aanleiding van de Russische helikopter, die onlangs met een eveneens Russisch vliegtuig op de Surinaamse luchthaven Zanderij werd afgezet.