Parlement zal aparte vergadering uitschrijven over kasreserve

De regering heeft nog geen informatie verstrekt aan het parlement over de aanwending van de kasreservemiddelen. Het parlement heeft al tot twee keer toe vergaderingen moeten verdagen, omdat er niet meer informatie naar het parlement zou zijn gestuurd en omdat de reeds ontvangen informatie onvoldoende gebleken zijn. Hoewel de oppositie van mening was dat het parlement wederom niet moest vergaderen, is toch besloten om over te gaan tot de orde van de dag. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft gisteren een brief gestuurd naar het parlement waarin hij stelde, dat hij de Centrale Bank informatie heeft gevraagd over de kasreserve. Ook is de moederbank advies gevraagd over de aanpak van de wisselkoersproblematiek. Hoefdraad vroeg het parlement de monetaire autoriteiten de ruimte te bieden, de informatie aan te dragen. Dit vanwege het feit dat hij uitlandig was en de nieuwe governor pas is aangetreden. Parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons zei dat het parlement een afspraak had met de regering om steeds aan het begin van de vergadering informatie te verstrekken over de kasreservemiddelen. Toen dat niet lukte, is de regering gevraagd de informatie schriftelijk op te sturen, maar tot nu toe is er door haar geen antwoord gegeven.
Er zal binnenkort een aparte vergadering uitgeschreven worden om de kwestie van de kasreserve te behandelen.
Asiskoemar Gajadien (VHP) zei dat het schrijven van de minister nietszeggend is en dat we nog steeds in dezelfde situatie zijn. Ingrid Karta-Bink (PL) zei dat het niet kan dat het parlement nog steeds geen informatie van het ministerie van Financiën kan krijgen en stelde dat de regering geen loopje moet nemen met het parlement. Marinus Bee (ABOP) haalde aan dat als de president een persconferentie kon beleggen, het betekent dat de regering wel informatie heeft.
“Elk moment dat er een dispuut was met de regering hebben we water in onze wijn gedaan. Laten we ons standpunt houden door niet te vergaderen zolang de informatie niet komt”, zei Bee. Melvin Bouva en Amzal Abdoel (NDP) daarentegen gunnen de regering de ruimte die zij gevraagd heeft en vroegen om over te gaan tot de orde van de dag en de wetten te behandelen.
De oppositie heeft een motie ingediend, die meteen behandeld zou moeten worden.
Zij voerde aan, dat het parlement niet kan beginnen aan een wet terwijl de regering geen verantwoording kan afleggen over hoe zij met de gelden van het volk omgaat. Echter werd de motie niet behandeld en is men toch overgegaan tot het behandelen van de naturalisatie van vreemdelingen tot Surinamers.

door Priscilla Kia

More
articles