Keerpunt


SCHOOLVOEDING – TOP OF FLOP 

November 17, 2019

Brazilië, ons buurland, kampt al jaren met grote armoede. Om gezinnen in arme wijken tegemoet te komen, bieden scholen gratis een warme maaltijd aan. De scholen beschikken over een professionele keuken. First Lady Ingrid Bouterse-Waldring, bezocht samen met een delegatie vorig jaar Brazilië, en raakte niet uitgesproken toen zij een aantal scholen bezocht en zag hoe alle leerlingen voorzien werden van een prima maaltijd.

MIJLPAAL VOOR HET KORPS 

November 17, 2019

Het was een en al feestelijkheid afgelopen dinsdag bij het Korps Politie Suriname. Negen hoofdinspecteurs, zeven mannen en twee vrouwen, zijn op die dag bevorderd in de een na hoogste rang, die van commissaris van politie. Raoul Hellings, voorzitter van de Surinaamse Politie Bond, noemde het een mijlpaal. Kranten en televisiestations brachten dit heuglijke nieuws en Hellings was te gast in het radioprogramma ABC Actueel en het actualiteitenprogramma In de Branding. In ABC Actueel kwam de medische keuring en de psychologische test aan de orde die personen die solliciteren bij het korps, moeten ondergaan.

HOE GAAT BOUTERSE NAAR CHINA? 

November 17, 2019

President Desiré Bouterse is van 25 november t/m 4 december uitlandig. Na het defilé op 25 november, vertrekt het staatshoofd richting China. Hij bezoekt ook Cuba en Servië. Hoe hij zijn reis zal afleggen, is nog niet duidelijk. De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, SLM, moet het momenteel zelf doen met ingehuurde toestellen. Tegen het eind van deze maand, verwacht de SLM haar nieuwe Boeing 777 ER in Suriname. Is het dan waar dat Bouterse met de nieuwe aanwinst van de SLM, zijn buitenlandse reisje zal maken?

VERWARRING TUSSEN STRAATNAMEN 

November 17, 2019

Onder de noemer ‘eren’ van personen die een speciale bijdrage hebben geleverd aan de opbouw van ons land, wordt er heel veel verwarring veroorzaakt. De president heeft onlangs zijn goedkeuring gegeven aan het verzoek van de Henri Frans de Ziel Stichting, om de verlengde Gemenelands-weg te vernoemen naar de taalwetenschapper dr. Christaan Hendrik Eersel.

KINDEREN ALS GARNALEN VERVOEREN 

November 17, 2019

De scholen zijn weer begonnen: kinderen moeten naar school gebracht worden en weer opgehaald. Heel wat mensen die een auto of een bus hebben, kiezen ervoor om schoolkinderen tegen betaling naar school te brengen en weer op te halen. Tot onze verbazing zien we dat er een heleboel personenauto’s en schoolbussen zijn waarin de kinderen als garnalen opeengepakt zitten. Meerdere kinderen zitten tegen elkaar geperst op een bank, terwijl andere ook nog op elkaars schoot zitten. Dit is onverantwoordelijk, op deze manier wordt de veiligheid van de kinderen in gevaar gebracht.

ONDERSCHEIDING MORALES INTREKKEN 

November 17, 2019

President Desi Bouterse heeft zijn Boliviaanse ambtgenoot Evo Morales, de hoogste onderscheiding gegeven van de Republiek Suriname. Hij is benoemd tot Drager van het Grootlint in de Ere-orde van de Gele Ster. Het staatshoofd las zijn statement in het Spaans voor. Hij bedankte de Boliviaanse president voor zijn inzet voor vrede in Zuid-Amerika. Ook zijn bijdrage voor de ontwikkeling van jongeren, vrouwen en de indianen, is genoemd door Bouterse.

SREFIDENSI VIERING JAAGT VOLK OP KOSTEN 

November 17, 2019

De 44e Srefidensi-viering wordt dit jaar gehouden te Moengo in het district Marowijne. In het kader hiervan heeft het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWT&C, twee drempels op de Julianaweg te Moengo verwijderd in verband met het defilé dat gehouden zal worden in Marowijne. Dat de regering zichzelf op kosten jaagt door Srefidensi elk jaar in een ander district te vieren in plaats van ieder jaar in Paramaribo, is iets waarover wij het even willen hebben.

BOUTERSE, WACHT RUSTIG AF 

November 17, 2019

Op 25 oktober vroeg Irvin Kanhai, raadsman van hoofdverdachte Desirö Bouterse, het hof in een verzoekschrift voor beëindiging van de strafzaak zonder enige straf of maatregel. Het hof heeft de vordering van Kanhai afgewezen. Volgens Kanhai zijn er een jaar lang geen processuele handelingen geweest en zijn de verdachten in onzekerheid gelaten. Maar wat de raadsman vergeet, is dat de zaak officieel nog niet is afgesloten en daarom is er ook geen reden om de universele norm om binnen 21 dagen vonnis te wijzen.

SLUIPEND GEVAAR 

November 17, 2019

De sociale ellende in veel landen op het westelijk halfrond neemt toe en daar dienen wij als klein en kwetsbaar land, wel degelijk meer aandacht aan te gaan besteden. De stroom van migranten uit Midden-Amerika (Honduras, Guatemala, Nicaragua en El Salvador) richting Mexico en de Verenigde Staten van Amerika, heeft bijzondere aandacht in de internationale media. Veelal economische vluchtelingen die in eigen land totaal geen vooruitgang en toekomst meer zien, denken dat er noordelijker dan wel een toekomst zal zijn, maar dat valt naar verluidt, vies tegen, omdat zowel Mexico als de Verenigde Staten, niet bepaald zitten te wachten op veelal ongeschoolde krachten die slechts komen profiteren en de lasten in die landen alleen maar zullen verergeren.

BUTBUTU VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

November 17, 2019

Na de vele halsdelicten in het oosten van het land en wel in de gebieden waar erop grote schaal goud wordt gewonnen aan de Marowijne- en Lawarivier en de recente moorden aan de Lawarivier in de nabije omgeving van het Wayana dorp Kawemakhan, is een regeringsdelegatie naar het gebied getrokken en maakte bekend, dat er zal worden ingegrepen te Stoelmanseiland.

EINDE IN ZICHT DECEMBERSTRAFPROCES? 

November 17, 2019

Desi Bouterse, hoofdverdachte in het 8 december 1982 moordproces, maakt zich naar het schijnt, niet druk over de uitkomst van dit proces. Volgens Bouterse is het nog steeds een politiek proces, met als enig doel, hem weg te krijgen. Dat zei hij begin dit jaar tijdens een persconferentie in het Presidentieel Paleis, deze toevoegingen publiceerde de Nederlandse krant De Telegraaf. Afgelopen week werden alle 23 verdachten in de 8 december strafzaak, per brief opgeroepen door de Krijgsraad om zich op 29 november aan te melden.

STATUS SPSB? 

November 17, 2019

Een grote groep mensen is nog steeds afwachtende op het resultaat van het onderzoek naar de malversaties bij de Surinaamse Postspaarbank, SPSB, die in mei dit jaar aan het licht werden gebracht. Tot nu toe hebben de media geen update kunnen krijgen van dit onderzoek. Keerpunt is zeker benieuwd naar de inhoud van het onderzoeksrapport van de accountant die belast is met deze zaak.

JOURNALISTEN TOT CORRUPT HANDELEN GEBRACHT? 

November 17, 2019

Het gebeurt steeds vaker dat bepaalde journalis-ten/mediawerkers ‘cadeautjes’, ontvangen om hun werk op een laakbare manier te doen die dan in het voordeel werkt van een bepaald individu of organisatie. Aangezien Keerpunt al jaren contact onderhoudt met verschillende mensen die werkzaam zijn bij de media, kunnen wij gerust stellen, dat dit geen nieuw fenomeen is en dat het ook niet zal verdwijnen.

WAAR IS DE EENHEID? 

November 10, 2019

Twintig organisaties hebben op donderdag 31 oktober, een petitie ingediend bij De Nationale Assemblee, tegen de wijziging van de Wet op de Staatsschuld. Een paar honderd mensen hadden zich voor de assemblee verzameld om hun steun te betuigen. De menigte riep de indiener van de initiatiefwet Amzad Abdoel, gezamenlijk naar buiten. Echter gaf hij geen gehoor. Robby Berenstein, voorzitter van de vakcentrale C-47, gaf aan dat het indienen van de petitie de eerste stap is. ‘

HOE STAAT HET MET DE SELECTIE VAN DE DOUANE? 

November 10, 2019

Enkele maanden geleden hebben meer dan 800 sollicitanten deelgenomen aan het douane-examen op het complex van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Hoe de examens zijn verlopen en hoeveel mensen door de selectie heen zijn, is nog niet bekend. Het vermoeden bestaat dat het oproepen van de sollicitanten slechts te maken had met de gebruikelijke procedure, maar dat de mensen reeds op basis van names and faces geselecteerd waren.

KLOKKENLUIDERS MOETEN BESCHERMD WORDEN 

November 10, 2019

Een klokkenluider kan zowel een integer persoon zijn als iemand die aanvankelijk aan de bekritiseerde praktijken heeft meegedaan, vervolgens spijt kreeg en de misstanden openbaar maakt. Doorgaans wordt het de klokkenluider niet in dank afgenomen informatie naar buiten te hebben gebracht. Dikwijls verliest hij zijn (of zij haar) baan bij de betreffende organisatie, zaak of instelling. Het SPSB-schandaal is ook bekend geworden door klokkenluiders.

IN DE DOOFPOT? 

November 10, 2019

Als je er als onafhankelijke media niet op blijft wijzen, dan raken veel aanstootgevende en vaak corrupte zaken in dit land, al heel gauw in de vergetelheid. Neem nou die megafraudezaak die zich binnen de Su-rinaamse Postspaarbank, SPSB, heeft kunnen voltrekken en waarover de vakbond binnen de financiële instelling gewag over heeft gemaakt. Er zou een onderzoek over zijn ingesteld, maar tot op heden is daaromtrent niet veel meer over bekend geworden.

NIET LANGER IN STAAT ONZE VEILIGHEID TE BEWAREN 

November 10, 2019

Onze regering heeft tot taak onze nationale veiligheid te bewaren en bewaken. Ze heeft ook tot taak om haar werkarm het Nationaal Leger, bij tij en ontij in te zetten ter bescherming van de nationale soevereiniteit en territoriale integriteit. Een taak die binnen onze grondwet is verankerd en dient te worden nageleefd. Maar is ze daartoe wel in staat gebleken, de afgelopen bijna tien jaar? Tot onze spijt kunnen we glashard stellen, dat het voor wat betreft het bewaren en bewaken van de nationale veiligheid, zeker niet gegaan is zoals in 2010 is beloofd.

ROEKELOOS EN AAN BARRELS 

November 10, 2019

Het Korps Politie Suriname, KPS, heeft onlangs tientallen nieuwe Koreaanse pick-ups van het merk Ssangyong Musso, in ontvangst mogen nemen. Na een heel lange periode ernstig verlegen te zijn geweest om goed vervoer, zou men gevoeglijk mogen aannemen dat de leden van dit korps, zuinig zouden omspringen met de nieuwe wagens. Maar nu reeds is bewezen, dat zulks niet het geval is.

GEEN SPRAKE VAN WITWASGELD? 

November 10, 2019

Het Openbaar Ministerie van Nederland, stond afgelopen dinsdag tegenover de Centrale Bank van Suriname, CBvS, en de drie grote banken van ons land: Hakrinbank, Finabank en De Surinaamsche Bank. Deze partijen eisen in een lijvig klaagschrift de teruggave van de 19, 5 miljoen euro, die vorig jaar april op Schiphol in beslag werd genomen door de Nederlandse justitie. De advocaten van de banken hebben dinsdag voor de rechter, fel gereageerd op de beschuldigingen van het Nederlands Openbaar Ministerie, OM.

26 MARRIONETTEN VAN BAAS 

November 10, 2019

De wijziging van de Wet op de Staatsschuld is met 26 stemmen vóór en 11 tegen, de vorige week vrijdag aangenomen in De Nationale Assemblee, DNA. Keerpunt was niet verrast, maar wel teleurgesteld, dat 26 leden van het parlement er toch nog voor hebben gezorgd, dat deze wet werd doorgedrukt. Deze aangepaste wet stelt de minister van Financiën in de gelegenheid dat hij tot 95 procent van het bruto binnenlands product, bbp, aan schulden mag hebben.

CONTROLEERT CBvS CAMBIO’S NOG? 

November 10, 2019

Suriname beschikt inmiddels over de zoveelste cambio aan de Hendrikstraat. Dit geldwisselkantoor hanteert een USD-koers van SRD 8, terwijl het over het algemeen zo is, dat de cambiokoersen hoger liggen dan de bankkoers. Tot nu toe heeft de governor van de Centrale Bank van Suriname, CBvS, Robert van Trikt, geen duidelijke verklaring kunnen geven over de pas opgerichte cambio. De governor heeft wel een interview afgestaan aan een lokaal dagblad en zijn woorden werden naar verluidt, verkeerd geïnterpreteerd.

LENEN, ONZE NEKSLAG 

November 3, 2019

In de afgelopen periode is er heel veel gezegd over het leengedrag van ons land. De samenleving heeft zich nooit zoveel zorgen gemaakt over het lenen als nu. Maar heel veel prominente leden en sympathisanten van de regering, schijnen de zorg van de samenleving niet te begrijpen of zij doen hun ogen dicht voor de waarheid en de keiharde realiteit. Zij zijn van mening dat lenen niets nieuws is: er is altijd wel geleend en er zal ook altijd geleend worden.

PRESIDENT MAAKT ZICH NIET DRUK 

November 3, 2019

DOE-parlementariër Carl Breeveld, heeft van de week opnieuw in een brief aan president Bouterse gevraagd om de ontbrekende documenten met betrekking tot het onderzoek in diverse corruptiezaken, op te sturen naar de procureur-generaal, PG. Het gaat om de kwestie Naschoolse Opvang, Carifesta, SMS, NVB, Telesur, SBB en SPSB.

BOUWEN OM TE STELEN 

November 3, 2019

De bouw van het Regionaal Streekziekenhuis Wanica verkeert in de afrondende fase. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de infrastructuur van wegen, elektriciteit en water. De aannemer streeft ernaar het ziekenhuis in de maand december op te leveren. Het ministerie van Volksgezondheid streeft ernaar het gebouw binnen drie maanden na de oplevering in gebruik te nemen. De werving en selectie van personeel is intussen van start gegaan.

REGERING TREKT KENNIS DESKUNDIGEN IN TWIJFEL 

November 3, 2019

Deze regering trekt de kennis van deskundigen in twijfel. Elke keer weer hebben toppers van de regering, waaronder de president, het over de objectiviteit van deskundigen. Denkt u maar aan het 8 Decemberstrafproces waar NDP-toppers in Ocer flink hebben uitgehaald naar de rechterlijke macht en er aan hun integriteit is getwijfeld.

VOLKSBELANG ONBELANGRIJK 

November 3, 2019

Als de NDP-parlementariërs met bijval van coalitiepartner BEP en de politieke verraders uit Pertjajah Luhur, de wijziging van de initiatiefwet inzake de Wet op de Staatsschuld van de NDP-fractievoorzitter Abdoel aannemen, dan mag het voor een ieder duidelijk zijn, dat men niet langer het volksbelang dient, maar dat van een klein kliekje machtswellustelingen dat een enorme geldcreatie wenst te realiseren om à la dol te kunnen spenderen, populistische strapatsen uit voeren en zo de verkiezingen in hun voordeel te beslechten.

DE PIL – ZONDER RECEPT 

November 3, 2019

Elk jaar brengt de World Health Organization, WHO, een rapport uit waarin het aantal geboorten per regio en per land is opgenomen. Voor Suriname is het cijfer niet gunstig, want Suriname is na Guyana in de Caribische regio, het land met het hoogste aantal tienermoeders. Gemiddeld worden erin ons land 10.000 kinderen geboren, 16 procent van deze kinderen heeft een moeder die jonger is dan 20 jaar. In een artikel dat gisteren in De Ware Tijd verscheen onder de kop: Nog drempels voor gezinsplanning, wordt dit onderzoek aangehaald.

BANKEN, KNOW YOUR CLIENTS! 

November 3, 2019

Hoe beter banken hun cliënten kennen, hoe beter zij  die van dienst kunnen zijn. Daarom hebben banken over het algemeen een Know Your Client policy, oftewel KYC beleid. Dit betekent dat de banken met de informatie ingewonnen bij de klant, ook klantonderzoek  kunnen doen om financiële criminaliteit te voorkomen. Hierdoor kunnen zij onderzoeken en vaststellen waar en met wie een klant zaken doet en waar het geld op de rekening van de klant, vandaan komt.

BEKWAAM PERSONEEL VOOR ZIEKENHUIS WANICA? 

November 3, 2019

De bouw van het Regionaal Streekziekenhuis Wanica verkeert in een afrondende fase. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de infrastructuur en de nutsvoorzieningen elektriciteit en water. Dit wordt allemaal bewerkstelligd binnen alle gezondheidszorg misère, want de overheid kan de bestaande ziekenhuizen nauwelijks draaiende houden wegens gebrek aan financiële middelen en net voor de aanstaande verkiezingen, wordt het zogenaamde paradepaardje van de NDP geopend.