Keerpunt


VOEDSELPAKKET OF EBT? 

October 12, 2019

Het is een spannende tijd, diverse politieke partijen staan te popelen om  straks in het machtscentrum te komen en zonder uitzondering beloven ze hetzelfde: ze gaan ons uit de crisis halen. Dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot, dat kost tijd. Opbouwen gaat nu eenmaal moeilijker dan afbreken, dat laatste is zo gebeurd, dat hebben we gezien aan de reserve van de Centrale Bank, daar was onder de regering Bouterse I, als snel weinig meer van over.

MIGRANTEN, GASTARBEID EN WERKGELEGENHEID 

October 12, 2019

Er doet zich al geruime tijd een verontrustend fenomeen voor in ons land en daar dient wel veel meer de aandacht op gevestigd te worden. Suriname is een klein en zeker niet rijk land, dat zich in zijn opbouwfase bevindt. In die fase is het van belang, dat ernaar mogelijkheden wordt gekeken om zo rap mogelijk de lokale productie tot een hoger niveau aan te zwengelen en dan er ook voor te zorgen, dat de meeste productie op de export gericht is.

NORMALISERING NA BESCHERMING IAMGOLD? 

October 12, 2019

Door een medium werd deze week gemeld, dat er nu wel normalisering in de werkzaamheden van Iamgold mogelijk is, omdat de overheid door de inzet van manschappen uit het Nationaal Leger en politie, de veiligheid in de mijngebieden van de Canadese multinational heeft weten te garanderen. De illegale porknokkers die de zuidelijke mijngebieden waaronder de Romapit, waren binnengedrongen, zouden volgens het bericht van het voormelde medium, zijn verwijderd.

VAN KORTE DUUR? 

October 12, 2019

Wie nu nog gelooft dat deze regering in staat is op eigen kracht de monetaire reserves zonder toevoeging van de buitenlandse kasreserves in dollars en euro’s op een redelijk gewenst niveau te brengen, hoort in sprookjesland thuis.

WAKA PASI & BUSI PASI 

October 12, 2019

De Palmentuin Waka Pasi Craft & More is onlangs geopend langs de Van Sommelsdijcksekreek en herbergt 24 kraampjes. Voor dit project nabij de Palmentuin, werd een bedrag van USD 18.089.916, 67 ten behoeve van het Nationale Uitvoeringsbedrijf, NUB, uitgetrokken. De regering beweert dat dit project een schenking was van de Indiase overheid, omdat zij vorig jaar tientallen miljoenen Amerikaanse dollars aan Suriname beschikbaar zou hebben gesteld in de vorm van een kredietlijn met betrekking tot de financiering van verschillende Surinaamse projecten.

NALATIGHEID IN ZAAK NARCO-ONDERZEEËR? 

October 12, 2019

Volgens advocaat Irvin Kanhai was de narco-duikboot niet zeewaardig. Dit stelde hij afgelopen maandag op de rechtszitting inzake de narco-onderzeeër en de daarbij betrokken verdachten. De advocaat gaf in zijn betoog aan, dat de deskundige van het Openbaar Ministerie, OM, verklaard had, dat het vaartuig reeds voor 95 procent af was en dat het zeewaardig was, hoewel de propellers nog niet bevestigd waren.

CHINEZEN BLIJVEN JAGEN OP JAGUAR 

October 12, 2019

De jaguar wordt de laatste jaren aanhoudend gedood in Suriname voor het maken van Chinese traditionele medicijnen en de consumptie van het vlees. Veel geld tellen Chinezen die in ons land handel drijven of in de houtkap zitten, neer voor een dode jaguar. In Azië zijn deze katachtigen vrijwel uitgeroeid, dit omdat in China er een grote vraag is naar traditionele medicijnen. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, heeft men het in Suriname thans gemunt op onze jaguars.

CONTINUÏTEIT SLM IN GEVAAR? 

October 12, 2019

Enkele verontruste burgers begaven zich afgelopen maandag met protestborden naar het reisbureau van de KLM aan de Waaldijckstraat, omdat volgens hen, de continuïteit van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, SLM, in gevaar zou zijn of wordt gebracht. Een van de initiatiefnemers gaf aan, dat hun actie voortvloeide uit het feit, dat de KLM samen met vliegmaatschappij TUI Fly, trachten de route Paramaribo – Amsterdam te monopoliseren en daarmee SLM buitenspel zetten.

ILLEGALE GOUDZOEKERS 

October 5, 2019

Rosebel Gold Mines is wederom geconfronteerd met illegale goudzoekers in de mijnen. Het gaat om zuidelijke mijnen van de multinational. Eerder dit jaar was het bedrijf ook al genoodzaakt zijn bedrijfsactiviteiten op een laag pitje te zetten, nadat een illegale goudzoeker dodelijk werd geraakt door een politiekogel en een ander letsel opliep. De situatie liep toen uit de hand en bedrijfseigendommen werden in brand gestoken.

NIEUWE REKRUTEN NOG EVEN GEDULD 

October 5, 2019

Jonge Surinamers die graag deel zouden willen uitmaken van het Korps Politie Suriname, KPS, hoeven voorlopig niet te rekenen op een sollicitatiegesprek dat zou kunnen leiden tot het toetreden tot het KPS. Om organisatorische redenen gaan de sollicitatiegesprekken met rekruten in spe niet door. Ach, het is in ieder geval voor Keerpunt een aanwijzing, dat het vermoedelijk weer te maken heeft met de beschikbaarstelling van geld, waardoor erop korte termijn geen nieuwe lichtingen meer aan het Korps Politie Suriname kunnen worden toegevoegd.

BUITENLANDSE INVESTERINGEN OF MACHTSBEHOUD 

October 5, 2019

Wat wordt in dit land als belangrijker gezien: het aantrekken van buitenlandse en lokale investeringen en daarmede gepaard gaande meer productie, meer arbeidsplaatsen en toenemende exportinkomsten of doodgewoon op de huidige voet voortmodderen, door aanhoudend maar geld te lenen, zoals nu gebruikelijk is en alles daarbij inzetten om de politieke macht te kunnen consolideren.

PERSONEEL IN ACTIE BIJ FRAUDE ONDERZOEK 

October 5, 2019

De afgelopen week viel een kop in een lokaal blad ons op. Het onder deze kop geplaatste artikel, meldde dat er werknemers bij een bepaald overheidsinstituut bevreesd zijn voor een onderzoek dat bepaalde vermeende onregelmatigheden aan het licht zou kunnen brengen. Zodra er sprake is van een diepgaand onderzoek naar bepaalde onregelmatigheden c.q. corruptie of […]

SLAPEN TIJDENS JAARREDE 

October 5, 2019

Afgelopen week hield president Bouterse zijn jaarrede en deze werd live uitgezonden. Terwijl de toespraak door de tv werd vastgelegd, was duidelijk te zien hoe adviseurs van de regering op de achtergrond zaten te slapen in zithouding. Gewoon gênant en niemand die ze een por gaf om wakker te worden. Maar misschien was de jaarrede zo saai voor deze zwaar betaalde lieden, dat zij nog maar even een dutje deden.

MILJOENEN GEBOST VOOR AANSCHAF VOERTUIGEN EN DOUANEGEBOUW 

October 5, 2019

De staat Suriname heeft een bedrag van US-dollar 10.000.000 geleend bij de Republic Bank voor de aankoop van voertuigen op het conto van het ministerie van OWT&C. Deze overeenkomst tot het komen van een leenschuld, werd op 11 juni 2019 ondertekend en uit dit bedrag, moet er ook een nieuw douanegebouw worden opgezet en een nieuwe informatie- en technologische infrastructuur. Deze lening heeft een rentevoet van 6 procent en een looptijd 7 jaar.

TIMMEREN AAN DE WEG 

October 5, 2019

Hoewel geweld tegen kinderen nooit helemaal uit de wereld verbannen zal worden, blijven internationale en nationale organisaties timmeren aan de weg om het geweld tegen kinderen te voorkomen. Het laatste landelijk onderzoek naar geweld tegen kinderen in Suriname, vond plaats in de tweede helft van 2016 in opdracht van De Nationale Assemblee met de ondersteuning van Unicef. Het onderzoek heeft uitgewezen, dat 81 procent van de Surinaamse kinderen, tenminste één keer slachtoffer is geworden van geweld.

PROPAGANDA VIA STAATSMEDIA 

October 5, 2019

De ministers van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Landbouw, Veeteelt en Visserij, Misiekaba en Parmessar, voeren propaganda via het Nationaal Informatie Instituut, NII. Dagelijks zitten de inboxen van de mediahuizen vol met berichten waarin het werk dat deze ministers verrichten, wordt aangeprezen. Opmerkelijk is dat hun collega’s wat minder in het nieuws komen. Het lijkt wel een strategisch plan van de regering om op zo een manier het volk te brain washen. Hoogstwaarschijnlijk zullen Parmessar en Misiekaba, op de DNA-kandidatenlijst geplaatst worden.

PAKJE KAARTEN IN PLAATS VAN BOEKEN 

October 4, 2019

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, heeft het vorige jaar US-dollar 4 miljoen uitgetrokken voor het ontwerpen van Surinaamse boeken voor alle vakken. Het BEIP-project werd de trekker en de financiering vond plaats door tussenkomst van de IDB. Dit project is al jaren hoog nodig voor de vervanging van bepaalde leermiddelen, want Keerpunt verneemt, dat sommige boeken die gebruikt worden, dateren uit de jaren ‘70.

VOORZICHTIG ZIJN MET UIT DE SCHOOL KLAPPEN 

September 28, 2019

De voorzitter van de onderwijsbonden BvL/ALS, Reshma Mangre, kan de start van het nieuwe schooljaar niet garanderen. Er zijn volgens Mangre, nog te veel problemen die om een opkossing vragen. Dit komt toch als een donderslag bij heldere hemel. Keerpunt had gedacht dat met de komst van Mangre, er een einde was gekomen aan het tijdperk Valies, dat zich kenmerkte door het regelmatig grijpen naar het uiterste middel: staken onder schooltijd.

VRACHTWAGENS RIJDEN WEGEN KAPOT 

September 28, 2019

Grote trucks met grote houtblokken of grote transportwagens die zwaar materieel vervoeren, hebben we wel vaker op de weg gezien. Heel vaak is er gesproken over het gevaar en de schade die het transport van zwaar materieel met zich meebrengt. In het district Para zijn bewoners van verschillende gebieden, meerdere malen in opstand gekomen, omdat deze vrachtwagens de onverharde wegen kapotrijden.

SCHOOLTASSENGEKTE 

September 28, 2019

Elk jaar houden de grote warenhuizen een schoolcampus, dit tot vreugde van veel kinderen die samen met hun ouders schoolspullen gaan kopen. Ook dit jaar verkochten de warenhuizen schriften, pennen en dergelijke, maar het was aanmerkelijk rustiger dan voorgaande jaren. Niet vreemd, want er zijn nu zoveel schooltassenprojecten dat er nog maar een kleine groep is die zelf een tas moet aanschaffen.

(foto: Johan de Randamie)

PROBLEMEN BINNEN HET ONDERWIJS 

September 28, 2019

De schooldeuren dreigen begin oktober niet open te gaan. Dit door represaillemaatregelen vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur tegen de leerkrachten. De Bond van Leraren, BvL, en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname, ALS, hebben op meerdere momenten aandacht gevraagd voor de manier van handelen vanuit het ministerie, maar minister Lillian Ferrier liet niets van zich horen. Zij kiest er elke keer weer voor om het pad van dialoog te verlaten en zaken door te voeren die volgens haar goed zijn.

MEER INITIATIEVEN VOOR SCHOON SURINAME 

September 28, 2019

Vorige week hebben 157 landen deelgenomen aan de World Clean-up Day. Dit initiatief werd op zes continenten genomen, waarbij naar schatting 18 miljoen vrijwilligers mee hebben gedaan aan deze actiedag. Ook Suriname nam deel aan World Clean Up Day. De stichting Support Recycling Suriname, Suresur, was de initiatiefnemer van de ‘clean-up day’ in Suriname.

80 MILJOEN BANKLENING OVERHEID RENTE 1 % 

September 28, 2019

De financiering van overheidsuitgaven door commerciële banken, wordt allang ook getypeerd als indirecte monetaire financiering, want van monetaire financiering is ook sprake, indien de Staat een beroep doet op de kredietfaciliteiten van commerciële banken. Juist daarom worden deze banken ook gerekend tot de sector der geldscheppende instellingen. Het gevolg van kredietverlening door commerciële banken aan de Staat, is dat het een inflatoir effect kan hebben.

ARTIKEL 21 IS MONETAIRE FINANCIERING 

September 28, 2019

De overheid geeft elk jaar meer geld uit dan zij verdient. Een deel van deze buitensporige uitgaven wordt gedekt met leningen. Ook blijkt elk jaar dat een deel van de opgebrachte uitgaven, niet is betaald door de overheid, dat is duidelijk te zien aan alle bestelbonnen, die sinds 2014 niet zijn voldaan.

ZOVEELSTE STOMMITEIT? 

September 28, 2019

Gaat Hoefdraad, de mini-ster van Bouterse op Financiën en wereldkampioen in het lenen van geld lokaal en in het buitenland, nog voor de algemene, vrije en geheime verkiezingen van mei 2020, ertoe over, de gewijzigde Wet Rij- en Voertuigenbelasting door De Nationale Assemblee te jagen en op de gemeenschap los te laten?

OVERFACTURERING EN CORRUPTIE 

September 28, 2019

Ons land wordt geplaagd door lieden in de leiding van het land, die alleen aan hun eigen belangen en zak denken en niet aan die van land en volk. We hebben dat met nadruk kunnen zien onder de verschillende regeringen van zogeheten ‘revo’ exponenten die thans nog verenigd zijn onder de paarse banier van de NDP.

SCHAARSTE AAN KIP 

September 21, 2019

Er heerst momenteel een schaarste aan kip in de samenleving. Dit is duidelijk te zien in de supermarkten. In sommige winkels zijn de vriezers nagenoeg leeg, andere winkels hebben een beperkte  voorraad aan kip en kipdelen. Kleine kiphandelaren langs de wegen, hebben hun prijzen ook flink aangepast.

WISSELKOERSEN STABILITEIT? 

September 21, 2019

Wie zou dat niet willen? Een echte wisselkoersen stabiliteit die wij gekend hebben onder André Telting op de Centrale Bank van Suriname en een Humphrey Hildenberg op Financiën. Een koers van SRD2.80,- voor een Amerikaanse dollar en een voor de euro die niet veel hoger lag.

VUILSPUITERIJ ALS DEEL SCENARIO? 

September 21, 2019

Suriname is al sinds de tijd van de revo, een land van scenario’s die veelal uit politieke overwegingen worden ingezet. Deze draaiboeken kunnen op allerlei manieren worden toegepast en hebben als voornaamste doel de publieke opinie te beïnvloeden. Scenario’s kunnen tegenwoordig ook tot wasdom komen door misbruik te maken van de sociale media.

RAVAGE GAAT ONGEHINDERD DOOR 

September 21, 2019

We hebben dan wel een Minamataverdrag ondertekend en geratificeerd in De Nationale Assenblee maar we houden ons dus duidelijk niet aan de vereisten opgenomen in dit verdrag. Het gebruik van kwik bij de goudwinning is absoluut niet afgenomen en ook in onze hoofdstad worden giftige kwikdampen ononderbroken via de verschillende schoortstenen van de goudbranderijen de atmosfeer in gebracht.