Keerpunt


SURINAMERS PROEFKONIJNEN VOOR CUBAANSE GENEESMIDDELEN? 

March 28, 2020

Volgens Cleopatra Jessurun, directeur van Volksgezondheid, is er vooralsnog geen medicijn gevonden die het coronavirus kan doden, maar het Staatszieken-fonds (SZF) zal ten behoeve van de bestrijding van Covid-19, toch medicijnen uit Cuba binnenbrengen en ter beschikking stellen.

foto: Louis Alfaisie

FROMU MATI’S 

March 28, 2020

Het heeft ons geenszins verbaasd, dat de Drug Enforcement Administration ,DEA  Nicolas Maduro en nog 14 van zijn directe trawanten, opeen verdachtenlijst heeft geplaatst vanwege hun directe betrokkenheid bij het narco-terrorisme.

WIE VERDIENT AAN COVID-19? 

March 28, 2020

Opvallend in deze moeilijke coronoavirus periode is dat de verschillende ziekenhuizen nu plotseling een ruimte beschikbaar willen stellen, voor de opvang van Covid-19 slachtoffers.

GOVERNOR ROEMER TEGEN VALUTAWET 

March 28, 2020

Afgelopen maandag 23 maart richtte governor Maurice Roemer van de Centrale Bank van Suriname een brief ter attentie van president Bouterse over de aangenomen “Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren.

WINKELIERS WERKEN NIET MEE AAN PREVENTIE CORONA 

March 28, 2020

Vanaf het moment dat ons land enige positief geteste gevallen van het coronavirus registreerde, hebben bijna alle bedrijven, organisaties en bepaalde winkelzaken uit voorzorg maatregelen getroffen.

SLUITEN OM CONTROLE TE ONTLOPEN? 

March 28, 2020

Het is ons opgevallen dat bepaalde winkeliers er bewust voor kiezen te sluiten in de ochtend en de zaak rond vier uur pas weer te openen.

CASINOS OPEN, METEN MET 2 MATEN 

March 28, 2020

Vice-president Ashwin Adhin en minister Stephen Tsang van Handel, Industrie & Toerisme hebben dinsdag op de persconferentie van Covid-19 de media niet kunnen overtuigen, waarom de casino’s wel nog open mogen zijn.

KOERS SAKA? HAHAHAHA!!! 

March 28, 2020

De huidige regering Bouterse kan dan wel een wet aannemen om het deviezenverkeer te reguleren en in haar verwoede poging zo kort voor de verkiezingen, trachten de wisselkoersen voor de dollar en de euro ten opzichte van de SRD drastisch omlaag te krijgen,

BUSVERVOER LANGER OP LOSSE SCHROEVEN 

March 28, 2020

De particuliere bushouders hebben op 19 maart temidden van de coronacrisis besloten het busvervoer lam te leggen.

5 CORONA PATIËNTEN PER KEER IN SVZ 

March 21, 2020

Het Covid-19 team van het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ) is nu wel gereed voor de opvang van de eerste coronavirus patiënten op de Intensive Care afdeling. De IC afdeling van het SVZ kan momenteel maximaal 5 patiënten opvangen/behandelen. Het team van het SVZ staat onder leiding van de intensivisten Preveen Banwarie en Bernardo Panka en is voorts samengesteld uit anesthesisten, IC artsen en IC verpleegkundigen.

ONTEVREDEN WINKELIERS SLUITEN DEUREN 

March 21, 2020

Met uitzondering van de reusachtige supermarkten in onze hoofdstad en nog enkele andere hebben de doorsnee Chinese winkeliers hun deuren afgelopen dagen grotendeels gesloten gehouden. Dit gebeurde na het nieuws van de eerste Corona besmetting in Suriname. Hierdoor hadden vele Chinese winkeliers een gegronde reden om op zaterdag 14 maart hun supermarkten te sluiten en enkelen via tralies nog enkele producten aan de man brachten.

REIZIGERS DE DUPE 

March 21, 2020

Momenteel zijn er door de verschillende lock downs gestrande passagiers over de gehele wereld. Zo zijn er momenteel ook Surinamers die niet terug naar huis kunnen. De KLM is de afgelopen week gestart met de repartriatie vluchten, om haar gestrande passagiers, op te halen. Dit gebeurde, nadat de Surinaamse regering in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 maart het luchtruim boven Suriname voor een periode 30 dagen op slot deed.

Doekhi kiest voor nieuwe politieke liefde? 

March 15, 2020

De Nickeriaanse NDP-parlementariër, Rashied Doekhi, zal niet meer prijken op de kiezerslijst van de NDP. Dit liet de on-dervoorzitter van de partij, Ramon Abra-hams, tijdens een spoedvergade-ring van de paarse partij weten. Volgens hem past Doekhi niet langer binnen de nieu-we richtlijnen van de partij, hetgeen maakt dat het politiek gezien, niet meer werkt. Echter gaan geruchten, dat een actie van Doekhi, tijdens de aanwezig-heid van de president in Nickerie, de druppel is die de emmer heeft doen overlopen.

ARME KINDERTJES 

March 15, 2020

Elke dag wordt er minstens 1 kind gedialyseerd in Suriname. Per jaar worden 12-25 kinderen gedialyseerd, hetzij kortstondig of permanent, waarvan per jaar 8-15 sterven aan hun nieraandoening. De dialyse van kinderen gebeurde tot voor kort niet zoals het moet met de juiste apparaten, maar met apparaten die voor volwassen nierpatiënten, gebruikt worden.

VERSCHOPPELINGEN IN DE REGIO? 

March 15, 2020

Suriname moet vanwege zijn wazig buitenlands beleid, heel goed uitkijken dat het over enige tijd niet wordt gezien als verschoppeling op dit continent, omdat het aanhoudend en onvoorwaardelijk blijft staan achter het misdadige regiem van Nicolas Maduro in Venezuela . Wij hebben het er bij herhaling in voorgaande edities over gehad, dat de regering Bouterse een regiem blijft ondersteunen dat het gehele Venezolaanse volk naar de bedelstaf heeft gebracht en dat verreweg de meeste landen uit Zuid-Amerika het dictatoriale regiem van Nicolas Maduro in Venezuela, allang de rug hebben toegekeerd.

CENTRALE BANK WIL VRIJWARING VOOR GEBRUIKTE KASRESERVES? 

March 15, 2020

De commerciële banken hebben in de media meerdere malen hun verontwaardiging en misnoegen geuit, dat zij kennelijk maandenlang zijn misleid, door met name de gewezen Governor, Robert van Trikt, met onjuiste en onvolledige informatie. De afgelopen weken heeft de Su-rinaamse Bankiersveriging (SBV) slepende onderhandelingen gevoerd met de directie van de Centrale Bank van Su-riname (CBvS) om de vreemde valuta kasreserves veilig te stellen.

BOEFI, LONTJE EN OPA BRAMMETJE BRENGEN NDP NAAR HAAR GRAF 

March 15, 2020

Het ziet er steeds meer uit, alsof de partij die eens de meeste parlementszetels in de Surinaamse geschiedenis behaalde, de komende verkiezingen op 25 mei 2020 grandioos de boot in gaat. Het zijn steeds dezelfde “belhamels” die de partij in opspraak brengen. Bij de gemeenschap ontstaat nu de indruk dat die kleine indiaanse jongen, niet opgewassen is tegen oneerlijke en leenverslaafde Boefie, de met een ieder in conflict komende Lontje en opa Brammetje die denkt dat de partij van hem is.

WAT ALS DIRECTIE STAATSOLIE WORDT ONTSLAGEN? 

March 15, 2020

“Block 58 is momenteel voor de volle 20% van Staatsolie en is niet van de Staat Suriname. Staatsolie is niet van plan om block 58 of een deel daarvan te verkopen, verpanden of als onderpand weg te geven. Staatsolie alleen kan de 20% verpanden, maar daarvoor moeten Agnes Moensi-Sokowikromo Finance Director en ik voor tekenen en dat gaan we beiden niet doen”, zei Rudolf Elias, CEO van Staatsolie de afgelopen week.

VOLKSGEZONDHEID BLUNDERT MET INREISVERBOD 

March 15, 2020

Afgelopen week verstuurde het ministerie van Volksge-zondheid een persbericht naar de media, waarin werd gesteld dat reizigers die de afgelopen 14 dagen uit landen en gebieden komen waar er sprake is van een significante COVID-19-uitbraak, niet meer worden toegelaten in Suriname. Deze regeling zou gelden voor zo-wel bemanningsleden als passagiers van vliegtuigen.

BOUTERSE HEEFT TOEKOMST JONGEREN STUK GESLAGEN 

March 15, 2020

De toekomst van onze jongeren is in de afgelopen vijf jaar hen afgenomen. Velen vragen zich af, hoe aan een stuk grond te komen, gezien het door de aldoor stijgende wisselkoersen onmogelijk is geworden één te bemachtigen. Kleine bouwpercelen worden tegenwoordig al voor minimaal 10.000 euro verkocht. Dit is een tegenwaarde van meer dan SRD 80.000.

COVID-19 EXCUUS 

March 15, 2020

De hele wereld is in rep en roer over de rap internationale verspreiding van het zogeheten COVID-19 coronavirus, dat voor het eerst van zich liet horen in de Wu-han provincie van China. Na de uitbraak bekend werd in China en vervolgens de rigoureuze maatregelen die de Chinese regering nam om het virus onder controle te krijgen en terug te dringen, was het misschien even zo, dat men buiten China dacht dat COVID-19 niet verder zou komen dan enkele aangrenzende landen van de Chinese Volksrepubliek.

GEHEUGENVERLIES OVER BRIEF ZIEKENHUIZEN 

March 15, 2020

De Nationale Ziekenhuis Raad (NZR) heeft vorig jaar oktober een brief verstuurd naar minister Antoine Elias van Volksgezondheid. In de brief zegt de NZR, dat hij vele keren in woord en geschrift aan de bel heeft getrokken, dat de ziekenhuizen met de achterhaalde ligdagtarieven (2013 laatste aanpassing) al lang niet meer uitkomen en dat de kwaliteit en continuïteit van de ziekenzorg, zeer ernstig in het gedrang is gekomen.

foto: Johan de randamie

MOET DE SAMENLEVING OOK LEVENSMIDDELEN ‘PLANTEN’? 

March 14, 2020

Het wordt steeds erger met de prijzen in de winkels. De situatie is nu zodanig verergerd, dat zelfs de prijzen voor basisgoederen aanmerkelijk zijn toegenomen. De afgelopen week stonden burgers uren in een lange rij, om goedkopere levensmiddelen aan te kunnen schaffen. Het leek een soortgelijke situatie als bij de Rij-en voertuigen belasting, maar dan dit keer voor de invoerrechte vrije levensmiddelen van Chotelal.

DE POT VERWIJT DE KETEL 

March 8, 2020

Reshma Mangre, voorzitster van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) heeft afgelopen donderdag kenbaar gemaakt, dat zij haar intrede zal doen in de politiek. Ze sluit zich aan bij de VHP en heeft daarom haar functie als voorzitter van de lerarenbonden neergelegd. Mangre deelde mee, dat zij op een andere manier de belangen van het onderwijs en de leerkrachten zal behartigen.

PASSEN, METEN EN LENEN? 

March 8, 2020

Tijdens de laatstgehouden persconferentie van Bouta in het rijstdistrict zou hij hebben aangeven, zich niet al te veel zorgen te maken over de financiële situatie van het land. “Het is een kwestie van passen, meten en lenen”, stelde de president. Lenen?

CAMBIO’S VERKOPEN GEEN VALUTA MEER 

March 8, 2020

De valutakoersen lijken in een vrije val terecht te zijn gekomen. Sinds september 2016 is de koers stelselmatig gestegen. In de afgelopen jaren en wel vanaf 2016 schoot de koers voor de aankoop van US-dollar van SRD 4,04 door naar momenteel SRD 10,50. Echter gold dit bedrag slechts voor mensen die bij de cambio’s maximaal USD 300,- wensen te kopen.

VERLATEN PANDEN IN TREK BIJ ONZEDELIJKEN 

March 8, 2020

Het wordt steeds erger met het onzedelijk gedrag van bepaalde personen in ons land, die na een avondwandeling of bezoek aan een discotheek weigeren een ‘shorttime hotel’ te bezoeken en dan misbruik maken van de in aanbouw zijnde- en verlaten panden in de binnenstad. Moreelverval blijkt steeds de overhand te gaan nemen in ons land.

SAMENLEVING MAG STIKKEN IN DE MOORDENDE WINKELPRIJZEN 

March 8, 2020

Iedereen die dagelijks, wekelijks of maandelijks inkopen doet, is het opgevallen dat de prijzen van producten steeds enorm worden aangepast. De situatie is intussen zo erg, dat prijzen voor hetzelfde product verschillen van winkel tot winkel. Als een oplettende burger vraagt om rekenschap van de winkelier wordt er al heel gauw tegen hem gescholden. “Yu bai of yu poti baka”, zijn de uitlatingen waarmee deze alerte burgers geconfronteerd worden.

WALLY VERTOONT WEDEROM LAAKBAAR GEDRAG 

March 7, 2020

De naam Wally met de veel besproken opa zou deze week voor de zoveelste keer op social media zijn genoemd in een kwestie, waarbij een internationaal zeer bekende artiest zou zijn bedreigd en daarom heeft afgezien van zijn optreden in Suriname. Geruchten gaan dat de desbetreffende artiest zou zijn aangetrokken door een organisatie. Echter wou de organisatie onder leiding van Wally, de artiest ook contracteren voor een propagandaevenement van een politieke partij.

WISSELKOERS MAAKT SITUATIE ONDRAAGLIJK 

March 7, 2020

Er heerst een zeer enerverende toestand in ons land en die hangt helemaal samen met de onrust die op de vreemde valutamarkt is ontstaan, en tot gevolg heeft dat de wisselkoersen van de dollar en de Euro steeds verder stijgen en niemand ons kan vertellen, wanneer het punt wordt bereikt waarop er sprake zal kunnen zijn van stabilisering.