Keerpunt


FIRST VOTERS, WEES OP JE HOEDE 

July 14, 2019

Bij de komende verkiezingen in 2020 zullen ongeveer 40.000 jongeren voor het eerst naar de stembus gaan. Deze groep jongeren zal zeker een impact hebben op het resultaat van de verkiezingen.

FISTI PRODO 

July 14, 2019

Suriname wordt gezien als een mooi, zonnig land met een vriendelijke en gastvrije bevolking. Er wonen verschillende bevolkingsgroepen en die hebben elk hun eigen tradities, maar één ding hebben ze toch wel gemeen en dat is hun gastvrijheid.

ROMMELEN 

July 13, 2019

Volgens onze mini-ster op Financiën, wijzen de tot hem beschikbare cijfers erop, dat we op een voortvarende wijze uit de economische crisis aan het geraken zijn.

NOG EVEN PROFITEREN 

July 13, 2019

Geld verbrassen en besteden aan totaal onnodige zaken, daar is het kabinet Bouterse zo langzamerhand nationaal kampioen in geworden. We kennen allemaal de financiële escapades met het Carifesta feest en de vermeende wederrechtelijke toe-eigeningen van staatsgelden.

HEKTRAWLERS IN DE DOOFPOT? 

July 13, 2019

Er liggen nu al zeven maanden zes Chinese hektrawlers voor onze kust. Deze boten zijn helemaal uit China hierheen gevaren, omdat ze door een corrupte ambtenaar op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, een toezegging hadden gehad dat ze eenmaal in Suriname gearriveerd, over visvergunningen van de Surinaamse overheid zouden kunnen beschikken.

POLITISEREN CBvS REDEN TOT WANTROUWEN 

July 13, 2019

Het risico van staatsinmenging bij de Centrale Bank van Suriname, is helemaal niet denkbeeldig. De staat en de moederbank streven immers op korte termijn maar al te vaak andersoortige en conflicterende beleidsdoelstellingen na en hebben bij de beleidsuitvoering, uiteenlopende prioriteiten.

SZF-PATIENTEN ZIJN SLACHTOFFER 

July 13, 2019

Huisartsen en specialisten hebben afgelopen week bekendgemaakt dat zij op maandag 15 juli de dienstverlening aan SZF-verzekerden zouden beperken tot (alleen) cito gevallen.

WAAROM BOEING? AIRBUS IS 5 MILJOEN USD GOEDKOPER! 

July 13, 2019

In de krant van afgelopen zaterdag 6 juli, publiceerden wij op de voorpagina, dat Gerard Lau het slachtoffer is geworden van lease-perikelen, die te maken hebben met het aantrekken van een nieuw wide-body toestel, dat zal moeten worden ingezet op de Mid-Atlantische route tussen Schiphol en de Johan Adolf Pengel luchthaven te Zanderij.

ASOCIAAL 

July 13, 2019

De harde regen van de afgelopen periode, zorgde ervoor dat veel straten, wegen en erven voor korte of langere tijd, blank stonden. Hele straten lopen onder water, terwijl bij sommige het voetpad nog net niet onder water staat.

5 KINDEREN OP 1 DAG OMGEKOMEN 

July 7, 2019

Het is zo langzamerhand goed bekend, dat veel jeugdigen en zelfs heel jonge kinderen door de financiële nood waarin ouders, verzorgers of alleenstaande moeders in de afgelopen jaren zijn komen te verkeren, onbewaakt thuis worden gelaten met alle gevaren van dien.

LAKSE AANPAK DAK- EN THUISLOZEN PROBLEEM 

July 6, 2019

De regering is erg laks wanneer het aankomt op het probleem van  de dak- en thuislozen. Van de week zijn er twee panden afgebrand aan de Zwartenhovenbrugstraat.

WAAROM NEEMT TBL KLACHTEN NIET SERIEUS? 

July 6, 2019

Iedereen heeft gehoord of is geweest naar TBL Cinemas. Wat een ervaring om een pas uitgekomen film te mogen zien in een prachtige bioscoop op een enorm scherm,  met of zonder 3D effecten.

GAAT POLITIEK SLM VERNIETIGEN? 

July 6, 2019

Gerard Lau, voormalig directeur bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, SLM, is op non-actief gesteld door de Raad van Commissarissen, RvC. In negen jaar tijd heeft de SLM vijf directeuren gehad.

DE AANHOUDER WINT? 

July 6, 2019

De aanhouder wint’, is een bekend spreekwoord dat op veel situaties van toepassing is en een kern van waarheid bevat. Volhouden om een moeilijke situatie tot een goed einde te brengen, loont in veel gevallen.

ZWAAR GRENSOVERSCHRIJDEND 

July 6, 2019

De afgelopen week hadden we wederom de zoveelste domper voor Suriname te verwerken. Dit keer door een internationale melding in de media, dat er nu helemaal in de Oekraïne en wel de hoofdstad Kiev, door de politie een lading cocaïne van 400 kilo in een partij ingeblikte vis was onderschept.

GEEN TIJD VOOR EXPERIMENTEN 

July 6, 2019

De Raad van Commissarissen bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, SLM, heeft besloten directeur Gerard Lau nog voor expireren van zijn contract, op non-actief te plaatsen.

BEDREIGINGEN EN CONSEQUENTIES 

July 6, 2019

Het is bekend dat velen in dit land na ruim negen jaar NDP-bestuur, zwaar teleurgesteld zijn in de verrichtingen van het kabinet Bouterse. Velen onder ons kunnen hun teleurstelling en zwaar opgelopen frustraties niet bedwingen en uiten die openlijk in het openbaar of op sociale media.

5 KINDEREN OP 1 DAG OMGEKOMEN; ALLEENSTAANDE MOEDERS AAN LOT OVERGELATEN 

July 6, 2019

Het is zo langzamerhand goed bekend, dat veel jeugdigen en zelfs heel jonge kinderen door de financiële nood waarin ouders, verzorgers of alleenstaande moeders in de afgelopen jaren zijn komen te verkeren, onbewaakt thuis worden gelaten met alle gevaren van dien.

ALLE LIJKEN UIT DE KAST MET IFRS 

July 6, 2019

In Suriname bestaat allang de behoefte aan meer duidelijkheid voor wat betreft de richtlijnen voor de financiële jaarverslaggeving. De toepassing van de International Financial Reporting Standards, IFRS, bij het opstellen van een jaarrekening bevordert financiële rapportages van ondernemingen wereldwijd.

SKALIANRAMP 

July 6, 2019

Skalians blijven een ware actieve ramp in ons binnenland. Net zoals in andere landen er natuurrampen voorkomen, hebben wij skalians, goudzoekers en houtroof als ramp in de natuur.

SURINAAMS BANKWEZEN IS ZEER KWETSBAAR 

July 6, 2019

Het Surinaamse bankwezen is zeer kwetsbaar, dat hebben we gemerkt vanaf het moment dat de geldzending van 19,5 miljoen euro in beslag werd genomen op Schiphol. Deze inbeslagname heeft ervoor gezorgd dat ons financieel systeem sinds vorig jaar vastloopt, omdat de Centrale Bank van Suriname, CBvS, geen geldzendingen meer kan wegsturen.

WEINIG ZORG MET BAZO 

June 30, 2019

Het kan zomaar gebeuren: zo voel je je nog prima, en plotseling, van het ene op het andere moment voel je je ziek. Dat overkwam een oudere mevrouw, bekend bij Keerpunt.

WIE ZIJN DE BUREN? 

June 30, 2019

Het was een klein berichtje in onze krant van afgelopen woensdag: een alleenstaande moeder met een driejarig dochtertje, overleed op het toilet. De moeder was verslaafd.

DE PAARSE PARTIJ DOORSPOELEN 

June 30, 2019

e Nationale Democratische Partij, NDP, is gestart met het produceren van toiletpapier. Tot nog toe wordt dit lokaal tegen gereduceerde prijzen aan de man gebracht bij de verschillende buurtwinkels.

Foto: Ivan Summerville

GAAT KWESTIE RGD OOK IN DE DOOFPOT? 

June 30, 2019

In het rapport dat Orion Assurance & Advisory heeft uitgebracht over de Regionale Gezondheidsdienst, RGD, komen de miljoenenmalversaties die gepleegd zijn bij de dienst, aan het licht. Het onderzoek vond plaats in opdracht van het ministerie van Financiën.

ARME WERKERS 

June 30, 2019

Er is nog veel chaos op het arbeidsfront in Suriname. Dit hebben vakbondsleiders zelf geconstateerd. Veel arbeiders werken onder moeilijke omstandigheden en weten zich geen raad.

BEREID OM TE GAAN… 

June 30, 2019

Veel Surinaamse artsen hebben hun misnoegen geuit over de komst van de Cubaanse artsen naar Suriname. Daartegenover staat het feit dat onze eigen artsen niet staan te springen om naar het binnenland te gaan om te werken.

TIJD VOOR COUPSCENARIO’S 

June 30, 2019

Wanneer dictators  en mensenrechtenschenders om tal van redenen hun machtspositie zien verschrompelen en als een kat in het nauw zijn beland, dan is het tijd voor het bedenken van een coupscenario om zo een ingrijpen tegen oppositionele krachten  te kunnen vergoelijken.

SLECHTE INDRUK 

June 30, 2019

Suriname heeft voor de zoveelste keer een heel slechte indruk achtergelaten en dit keer in de relatie met de Guyanezen. Jaren geleden gingen we een joint venture voor de exploitatie van een veerbootverbinding op de Corantijn met de Guyanezen aan.

KOMT MAAR GEEN EIND AAN 

June 30, 2019

Velen gaan er al schouderophalend aan voorbij als de zoveelste melding in de dagbladen plaatsvindt inzake werkneerleggingen binnen instanties die wederom geen geld van de overheid hebben ontvangen.