Keerpunt


NDP EN HAAR WAARDELOZE BELEIDSADVISEURS 

May 23, 2020

Recentelijk zou het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), waar Misiekaba de scepter zwaait ene ‘diki bolu Patty’ hebben benoemd, tot beleidsadviseur. Een week voor de verkiezingen; wat voor beleid moet er nog gemaakt worden? Dit is duidelijk een benoeming, zodat de persoon nog langer kan genieten van overheidsgelden.

(foto: Ivan Summerville)

FRAUDE EN ANGST 

May 23, 2020

Herplaatst wegens misstelling. De opmerkingen van Abop-voorzitter Ronnie Brunswijk over Haïtianen te Moengotapoe (Marowijne) zijn niet in goede aarde gevallen bij velen. Brunswijk zou hebben gezegd, dat als Haïtianen naar Moengotapoe komen om te stemmen, ze met stokken zullen worden geslagen. Brunswijk vermoedt dat de regering vreemdelingen

ZIEKE MENSEN IN GEVAAR DOOR SCHAARSTE IN GEZONDHEIDSZORG 

May 23, 2020

Dagelijks worden zorgverleners geconfronteerd met patiënten met een sterk verhoogde bloeddruk en bloedsuikerwaarden, waarbij patiënten aangeven, hun insuline en bloeddrukmedicijnen, bij geen enkele apotheek te hebben gevonden. Levensreddende medicamenten, zoals chemotherapie voor kankerpatiënten, zijn niet of in onvoldoende

28 VERRADERS BESCHERMEN HOEFDRAAD 

May 23, 2020

De Nationale Assemblee ontving op donderdag 22 april een lijvig document van de procureur-generaal mr. Roy Baidjnath Panday waarin de strafbare feiten van minister Gillmore Hoefdraad van Financien uitvoerig waren opgetekend. In het document werd uitgebreid aangegeven en toegelicht met onderliggende stukken waar het allemaal in strafrechtelijke zin

In De Nationale Assemblée staan geen klapstoeltjes 

May 23, 2020

In mijn publicaties uit, ik dikwijls kritiek op de Surinaamse regering, de Centrale Bank van Suriname en andere Surinaamse instituten en gezagsdragers. De essentie van mijn kritiek is dat de Surinaamse samenleving als geheel al veel te lang zucht onder het juk van de huidige president en zijn politieke partij. De president en zijn regering

FUSAN EDE WE E’ LEI SO? 

May 23, 2020

Volgens de paarse partij is de economische ramp waarin we nu zijn beland, het gevolg van besluiten die het front toen had genomen. Verder zou de koersopdrijving komen doordat de VHP banden zou hebben in het buitenland, die ervoor zorgen dat valuta op grote schaal het land binnenkomt. Waarover er niet wordt gesproken, is de hoeveelheid

VERLOREN LAND? 

May 23, 2020

Al vanaf het ontstaan van de Nationale ‘Democratische’ Partij heb ik deze bende als een criminele organisatie beschouwd. ‘Ja maar er zijn ook goede mensen in....’ hoor je dan. Allemaal flauwe kul, de leiding van dit dubieuze gezelschap is in handen van moordenaars, verkrachters en grofgraaiers en helaas ook door patronage onder druk gezette lieden die broodvrees hebben.

VOORWAARTS 

May 23, 2020

26 mei de verkiezingen zijn voorbij, paars is hopelijk voorlopig buitenspel ,ja voorlopig ,want bekend is hun smerig spel van omkoperij en chantage. Een advies aan diegenen die een coalitie zullen vormen; ”GA VOOR EEN TECHNOCRATEN KABINET “!!. De puinhopen kunnen alleen worden geruimd met deskundigen die niet per se politiek gebonden hoeven te zijn

WILLEN ZE 15 JAAR IN DE OPPOSITIE ZITTEN? 

May 23, 2020

Lang voor de verkiezingen naderden hebben de oppositionele partijen aangegeven, dat ze niet met de NDP zullen samenwerken. VHP, NPS, ABOP, DOE en PL hebben duidelijk en meerdere malen aangegeven dat ze niet met de NDP zullen samenwerken. De vraag is natuurlijk hoe sterk het volk kan vertrouwen op deze partijen en hun nadrukkelijke stellingen.

VERKIEZINGSFRAUDE ZEER WAARSCHIJNLIJK MET RESOLUTIE 

May 23, 2020

“Het is niet goed voor de verkiezingen wanneer er regels worden gemaakt die in strijd zijn met de Kiesregeling”, zegt de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), mr. Jennifer van Dijk-Silos tegenover de media naar aanleiding van de maatregelen die bij resolutie door president Desi Bouterse zijn bekendgemaakt, in verband met de verkiezing

ELIAS SPEELT VUNZIG SPELLETJE MET APOTHEKERS 

May 23, 2020

Het Hoofd van de Medische Dienst van het SZF, Humprey Hasrat werd door de minister van volksgezondheid, Antoine Elias benoemd tot beleidsadviseur bij het inkoopbedrijf (van de overheid) voor medicijnen (BGVS), dit heeft gemaakt, dat de Vereniging van Apothekers in Suriname (de VvA) steeds meer het idee krijgt dat er een vies spelletje wordt gespeeld door deze minister.

EEN AUTO EN HUIS VOORLOPIG NIET HAALBAAR 

May 16, 2020

Voor Surinamers met een modaal inkomen is het kopen van een auto of het bouwen van een huis, niet langer haalbaar. In de afgelopen vijf jaar zijn deze burgers in een positie beland, waarbij door de alsmaar stijgende koers, die het gevolg is van depreciatie van de SRD de grootste oorzaak is.

CUBANEN KRIJGEN HUISARTSENPRAKTIJK VAN ELIAS 

May 16, 2020

Cuba staat al jaren bekend om zijn duizenden artsen die werken in de gezondheidszorg over de gehele wereld. Deze artsen verdienen vele honderden miljoenen dollars in contanten ten bate van hun geboorteland. Suriname heeft vorig jaar juli 50 Cubaanse artsen hierheen gehaald. Voor de komst van deze Cubaanse artsen werd er met de Surinaamse regering afgesproken,

PREY GUDUPA NANGA TRA SMA MONI 

May 16, 2020

De gehele wereld zit midden in de Covid-19 pandemie en dagelijks worden er internationaal duizenden mensen positief op het coronavirus getest en zijn er bij elkaar over de verschillende continenten verdeeld al vele tienduizenden aan deze virusaandoening overleden. De pandemie heeft ervoor gezorgd dat internationaal de luchtvaart vrijwel helemaal stil is komen te liggen.

FRAUDE EN ANGST 

May 16, 2020

De opmerkingen van Abop-voorzitter Ronnie Brunswijk over Haïtianen te Moengotapoe (Marowijne) is niet in goede aarde gevallen bij velen. Brunswijk zou hebben gezegd, dat als Haïtianen naar Moengotapoe komen om te stemmen, ze met stokken zullen worden geslagen. Brunswijk vermoedt dat de regering vreemdelingen (Haïtianen) wil inzetten

ROEKELOZE GELDSCHEPPING EN INFLATIE 

May 16, 2020

Dat de valutawet van Amzaadje uit Wanica die op 21 maart jl in de vroege ochtend in DNA werd doorgedrukt niet zou werken, werd reeds een week na afkondiging door de president al duidelijk. De door de valutawet gedicteerde wisselkoers van SRd 7.52,- voor de dollar, was zo onrealistisch dat niemand die geld wilde wisselen of kopen,

KROMOSOETO IN ERE HERSTELD, WAT EEN MISSTAP! 

May 16, 2020

 Afgelopen maandag heeft de raad van toezicht van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), wederom de leiding overgedragen aan Ginmardo Kromosoeto. De raad van toezicht heeft dit besluit genomen naar aanleiding van de uitslag van de onderzoeksrapporten van de accountants.

HANDEN VOL VREEMDE VALUTA 

May 16, 2020

De afgelopen week werd er door de Vereniging van Medici in Suriname, VMS gemeld dat minister Elias van Volksgezondheid buiten alle nog steeds geldende procedurele regels een vergunning heeft verleend aan een pas afgestudeerde Cubaanse arts, om in onze hoofdstad een polikliniek te vestigen.

‘SOCIAAL PAKKET’ IS VERKIEZINGSSTUNT OM STEMMEN TE WINNEN 

May 16, 2020

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft afgelopen week zelf gezegd, dat het sociaal pakket gebaseerd is op afhankelijkheid. Hoe afhankelijkheid vastgesteld wordt, is niet bekend gemaakt, maar de tegemoetkoming zal per maand worden geëvalueerd. Het kan dus, binnen de geschetste kaders eenmalige betalingen betreffen

UITBAGGEREN SURINAMERIVIER NIET TE MERKEN 

May 16, 2020

 Tot op heden zijn er geen meldingen gedaan door rederijen die een diepgang verbeteringen bij in- en uitgaande schepen hebben geconstateerd. De maritieme industrie moest uiterlijk 15 mei 2020 “channel soundings” data aan de rederijen kunnen doorgeven om de “vergoeding voor gebruik van de vaargeul” per 1 juni te kunnen rechtvaardigen.

Nu nog alleen die wet rij-en voertuigenbelasting! 

May 9, 2020

Nu de valutawet van 21 maart van Amzaadje is opgeschort door de rechter, blijft nog de wet rij-en voertuigenbelasting voor opschorting over. In de afgelopen jaren zijn door deze regering veel gelegenheidswetten aangenomen die absoluut niet door de beugel kunnen.

Uitbetalen ambtenaren geen prioriteit voor regering? 

May 9, 2020

Gelet op de staking bij het Korps Penitentiaire Ambtenaren(KPA) schijnt het uitbetalen van rechtmatig, maar bovenal zuur verdiend geld geen prioriteit van deze overheid te zijn. Dat groepen langer dan drie maanden moeten wachten op hun financiële vergoedingen geeft alleen maar aan, hoe serieus de overheid

Wordt verkiezingsfraude op grote schaal realiteit? 

May 9, 2020

In de afgelopen dagen werd de gemeenschap wederom geconfronteerd met naar fraude riekende gevallen bij het uitdelen van oproepingskaarten. Zo werden bij de verdeling stemkaarten achtergelaten op adressen, waar men geen legitimatiebewijs kon overleggen.

TOTALE VERNIETIGING REGENWOUD 

May 9, 2020

De grootschalige vernietiging van onze natuurparken door goudzoekers en de houtkap, vindt al jaren onverkort plaats en neemt elk jaar nog ergere vormen aan. De schade is momenteel veel groter dan ons steeds wordt voorgehouden.

HOEFDRAAD LIET CBvS MONETAIR FINANCIEREN VIA BANKEN 

May 9, 2020

Op 26 april 2019 heeft de regering Bouterse een bedrag van euro 40 miljoen bij de Hakrinbank geleend tegen een rente van 1%. De algemene doelstelling van de overeenkomst, was om te helpen bij de financiering van de begrotingskosten van de regering.

CONTRACTEN SLM WERKNEMERS WORDEN NIET VERLENGD 

May 9, 2020

Het ministerie Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft de instructie aan de SLM doen uitgaan, dat werknemers die in dienst zijn van de SLM en wier contract binnenkort verloopt het niet verlengd mag worden. De minister van OWT&C heeft dit besluit genomen,

GESTADIGE AFBOUW PARTIËLE LOCK DOWN ONVERMIJDELIJK 

May 9, 2020

In het kader van de bestrijding van het Covid-19 coronavirus en zijn verdere verspreiding, die desastreuze gevolgen voor onze gehele samenleving zou hebben, heeft de regering weken geleden, toen het eerste positieve geval van het coronavirus in ons land bekend werd, een partiële lock down afgekondigd.

HET LAATSTE LOON? 

May 2, 2020

Al enige tijd gaan er hardnekkige geruchten, dat over de maand april het laatste loon uitbetaald wordt en dat ambtenaren reeds gevraagd is, zuinig hiermee om te springen. Dit wegens de mogelijkheid dat het loon over de maand mei door de ontstane crisis mogelijk niet uitbetaald zal kunnen worden.

VREEMDELINGEN INGESCHREVEN OP ADRESSEN VAN SURINAMERS 

May 2, 2020

Het komt de afgelopen weken steeds vaker voor, dat eigenaren van woonhuizen er achter komen, dat er vreemden ingeschreven staan op hun woonadres. Keerpunt heeft naar aanleiding van deze berichten, een analyse gemaakt van de situatie, en is van mening dat deze zaak goed onderzocht moet worden bij het Centraal Bureau

ZIJN WE AL DIE TIJD VOOR DE GEK GEHOUDEN? 

May 2, 2020

 De regering, de oorzaak van de stijgende koers en de winkelprijzen, heeft gemeend haar puinhoop te willen opruimen. Ze beweert met een wet de wisselkoers te kunnen beteugelen. Helaas hebben we tot nog toe weinig hiervan gemerkt. De prijzen in de winkels dalen ofschoon de wet is aangenomen

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249