Situatie bacovenbedrijf FAI erbarmelijk

“Er moest al een heleboel gebeurd zijn, de enige nadere ontwikkeling is dat de salarissen zijn uitbetaald verder niets”, zegt de voorzitter van de Bacoven Arbeiders Bond Nickerie (BABN) Dayanand Dwarka, te-genover De West. De kwestie die nu speelt bij het bedrijf Food and Agriculture Indus-tries N.V. (FAI NV), is dat de grootste aandeelhouder van het bedrijf, de Belgische multinational Univeg N.V., die 90 procent van de aandelen bezit, zich heeft teruggetrokken en spoorslag vertrokken is uit Suri-name. De bond hield in dat kader een persconferentie en deed daarbij een beroep op de regering, zich niet als kleine aandeelhouder (10 procent) op te stellen, maar om het bedrijf te herstellen. Volgens Dwarka is de situatie tot op heden ongewijzigd. Het bedrijf verkeert nog steeds in een erbarmelijke staat. De bondsvoorzitter vertelt dat de minister van Landbouw Veeteelt en Visse-rij, Rabindre Parmessar zou moeten aangeven wat er moet gebeuren. ”De salarissen zijn uitbetaald, maar daarmee is het niet klaar”, zegt hij. De president had tijdens zijn massameeting aangegeven, dat hij ervoor zal zorgen dat de arbeiders een menswaardig bestaan zullen krijgen.” Wij gaan de productie opvoeren en we zijn be-zig met andere ondernemers om de arbeiders van FAI, die nu in problemen zijn, een menswaardig bestaan te geven. Wij zullen er voor zorgen dat de arbeiders een stukje rechtszekerheid krijgen, die vandaag de dag op straat staan”, aldus Bouterse. Dwarka zegt hierover dat het dit doel alleen gerealiseerd kan worden als de situatie verbetert en er sprake is van continuïteit van de productie. Duizenden arbeidsplaatsen en de productie dreigen verloren te gaan. De toekomst van het bedrijf staat op het spel. Het verpakkingsmateriaal raakt weer op, het bedrijf beschikt niet meer over meststoffen en plastic om de productie te waarborgen. Ook heeft het bedrijf al voor ongeveer 1.2 miljoen euro verlies geleden. Dwarka doet een beroep op de overheid, haar verantwoordelijkheid te nemen en de bestaanszekerheid van de honderden werknemers, te garanderen. Het bedrijf heeft naar verluidt op 10 februari 2020 een hypotheeklening van 7 miljoen US-dollar gesloten bij de Hakrinbank. Dwarka zegt dat hij niet op de hoogte was van de lening. Volgens hem moet er nog helderheid ko-men over wat er met dat geld is gebeurd en waaraan het is besteed. “Ik ben hiernaar wel benieuwd”, aldus Dwarka. Hij geeft aan dat hij vandaag contact zal opnemen met de minister omtrent de situatie van het be-drijf. Volgens een bericht van het Nationaal Informatie Instituut (NII) is er op dit moment een Turkse handelsdelegatie in Suriname, die op zoek is naar investeringsmogelijkheden in Suriname en ze blijkt interesse te hebben voor de bacovenindustrie. Het Ba-coven bedrijf FAI, krijgt mogelijk een nieuwe eigenaar.

door: Adiën Samuel

More
articles