Parlement praat maandag over perikelen SZF

Het parlement heeft gisteren besloten om maandag te interpelleren inzake de financiële zaken en andere kwesties die al geruime tijd spelen rond het Staatsziekenfonds (SZF). Hoewel de oppositie graag had dat het interpellatievoorstel gisteren nog behandeld zou worden, stelde de coalitie voor dat de behandeling maandag gebeurt. Dit omdat het SZF een 20 pagina’s tellend document heeft opgestuurd naar het parlement, welk volgens de coalitie rustig doorgenomen moet worden.
In het interpellatievoorstel wordt de regering gevraagd, op korte termijn het parlement te informeren, over hoe de achterstanden van de ziekenhuizen zullen worden weggemaakt, hoe SZF-verzekerden zonder bijbetaling hun zorg gegarandeerd kunnen krijgen, hoe de financiering van aankopen van onroerende goederen, huisartsen praktijken etc. plaatsvinden en informatie over de financiële administratie van SZF, jaarverslagen en accountantsrapporten.
Amzad Abdoel (NDP), zei in zijn motivering dat omdat de coalitie geen politiek bedrijft met de gezondheidszorg, zij de gezondheidszorg voorop stelt.
“Wat we niet gaan doen, is werken met veronderstellingen en vooroordelen en op basis daarvan conclusies trekken of meningen vormen. We willen werken met feiten die hier gepresenteerd moeten worden door de minister van Volksgezondheid. We willen inzage in de financiële stroom en feiten die ons laten zien, waar de schoen zich wringt. Als we het totale overzicht krijgen, zullen we op basis van feitelijk materiaal aan het eind een oordeel vellen”, zei Abdoel. Hij gaf aan dat de zorg van eminent belang is en dat zij ervoor zullen waken dat deze nooit in elkaar valt. “Wij gaan daarom akkoord met de behandeling van de interpellatie, maar we vragen tijd om het stuk van het SZF te bestuderen en stellen voor dat we maandag de interpellatie behandelen”, aldus Abdoel.
Dew Sharman (VHP) zei dat het heel slecht gaat in de gezondheidszorg en dat zaken n helemaal vast zitten. Er zijn klachten vanwege de dienstverleners, de zorginstellingen, ziekenhuizen en de burgerij waarbij mensen geen medicijnen kunnen krijgen en operaties worden uitgesteld. 80% van de samenleving heeft een SZF verzekering, dus het SZF is de spil van de zorg geworden, vooral als je kijkt vanuit de financiële sector en daar loopt het mis. “Wanbeleid, mismanagement en verstrengeling van allerlei belangen door mensen die in dienst zijn van SZF, richten stichtingen op en nemen deeltaken van het SZF over. Het is een wirwar en dat is niet goed. Dit gaat ten koste van de zieke mens en we kunnen het ons niet permitteren dat de zorg op deze manier doorgaat. Elke burger heeft recht op gezondheidszorg en de staat moet ervoor zorgen, dat die beschermd wordt, maar dat loopt nu in gevaar”, aldus Sharman.
Edward Belfort (ABOP) wees erop dat de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) voor de zoveelste keer alarm heeft geslagen. Dat is volgens hem een signaal, dat zij de gezondheidszorg niet kunnen garanderen. Hij wees op het tekort aan medische verbruiksartikelen, medicijnen en vooral chemokuur voor kankerpatiënten. “Een medicus is niet geroepen om te vergaderen omtrent tekorten, maar om de zieke mens weer beter te maken. Wanneer middelen schaars zijn, schrijven ze de autoriteiten aan, maar krijgen gewoon geen antwoorden. Er zijn kankerpatiënten die in Suriname behandeld zouden moeten worden, maar door een tekort aan financiële middelen en de chemokuur, genoodzaakt zijn elders in de regio medicamenten te zoeken”, zei Belfort en wilde weten hoe het ministerie van Volksgezondheid hierop gaat inspelen.

door Priscilla Kia

More
articles