WAAROM WORDEN BURGERS DE DUPE?

Dat giraal betalen veiliger is en het risico dat witwasgelden in de omloop wordt verkleind, is waar. Onze banken zijn daarom al enige tijd bezig maatregelen te treffen, zodat burgers zo min mogelijk chartaal geld lichten van hun bankrekeningen om betalingen te doen. Sinds kort hebben daarom ook haast alle banken internetbankieren geïntroduceerd, die de klant in staat stelt zijn of haar betalingen en overmakingen, elektronisch te doen.

Continue ReadingWAAROM WORDEN BURGERS DE DUPE?

Suriname kan belangrijke speler worden op de oliemarkt

De mega-olievondst voor onze kust, voegt toe aan onze ontwikkelingsmogelijkheden”, aldus de voorzitter van de Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU), Jim Hok gisteren tijdens zijn toespraak in verband met hun het 43 jarig bestaan van de Palu “De olievondst voor onze kust, zal de financieel-economische om-standigheden drastisch wijzigen in de komende jaren en het zal generaties beïnvloeden”, zei Hok.

Continue ReadingSuriname kan belangrijke speler worden op de oliemarkt

Doden Coronavirus hadden reeds gezondheidsproblemen

Momenteel is het Covid-19, coronavirus wereldwijd in opmars. Wereldwijd wordt het op de juiste wijze dragen van een mondkapje aangeraden, als je hoest of niest om de mensen om je heen, te beschermen. Als je de symptomen niet hebt, hoef je ook geen mondkapje op te hebben. Een ieder kan besmet raken door het coronavirus, maar tot nu toe zijn er bij kinderen, weinig gevallen geconstateerd.

Continue ReadingDoden Coronavirus hadden reeds gezondheidsproblemen
Read more about the article Staf MinOWC is beleid Ferriër zat
Het stafcollectief van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur voert actie tegen het beleid van minister Lillian Ferriër.

Staf MinOWC is beleid Ferriër zat

“We zijn hier omdat wij het beu zijn om als kleine kinderen door deze minister te worden behandeld. De minister is kinderpsycholoog en ze denkt dat wij haar cliënten zijn”, zei de bondsvoorzitter van de Confederatie van Organisaties en Landsdienaren (COL) Hugo Blanker. De stafmedewerkers van het ministerie zijn gisteren in actie gegaan tegen het beleid van de minister van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur (MinOWC)Lillian Ferriër.

Continue ReadingStaf MinOWC is beleid Ferriër zat

Coronavirus geen reden tot verschuiving verkiezingen

“We hebben een grondwet die aangeeft, dat er om de vijf jaar verkiezingen moeten worden gehouden. De regering moet dan de ontstane situatie rondom het coronavirus niet misbruiken om de verkiezingen te verschuiven”, dit zegt VHP-parlementariër, Mahinder Jogi, naar aanleiding van de persconferentie die vandaag zou worden gehouden door de vice president, Adhin.

Continue ReadingCoronavirus geen reden tot verschuiving verkiezingen

Suriname treft maatregelen na bevestiging eerste Corona-patient

Het eerste geïmporteerde Covid-19 geval in Suriname is vandaag bevestigd omstreeks 14.45 uur. Dit heeft de vicepresident Ashwin Adhin meegedeeld in De Nationale Assemblee. De zieke persoon wordt momenteel thuis gemonitord. Er is politiebewaking en indien de situatie zich verergerd, zal de patient opgenomen worden in het Wanica ziekenhuis. De persoon is in Rotterdam en Delft geweest en is besmet vanuit Nederland aangekomen in Suriname. 

Continue ReadingSuriname treft maatregelen na bevestiging eerste Corona-patient

Coalitie leden komen niet opdagen ter bescherming Hoefdraad

“De coalitie in DNA verleent bewust geen quorum, omdat ze Hoefdraad willen beschermen”, dit zegt Abop-parlementariër, Edward Belfort, naar aanleiding van de vergadering over de koersstijgingen en de verdwenen kasreserves die gisteren zou zijn afgelast. Zulks omdat de coalitie deze keer besloot niet mee te werken aan het verlenen van quorum.

Continue ReadingCoalitie leden komen niet opdagen ter bescherming Hoefdraad

NIET BIJ MACHTE

De kwestie van de verdwijning van de bijna 200 miljoen dollar aan valutakasreserves van de commerciële banken die vorig jaar mei onder dwang bij de Centrale Bank van Suriname waren ondergebracht, blijft grote delen van de samenleving bezighouden, vooral nu het duidelijk wordt dat ze een sneeuwbaleffect kan sorteren.

Continue ReadingNIET BIJ MACHTE

Krijgsraad verdaagt zaak Bouterse naar 31 maart

De Krijgsraad heeft vandaag de zaak tegen de bij verstek veroordeelde Desiré Bouterse uitgesteld naar 31 maart 2020. De zitting werd door de president van de Krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor geopend. Bouterse meldde zich aan in militair tenue. De zaak is niet inhoudelijk behandeld, omdat een van de leden van de Krijgsraad afwezig was. De plaats van het lid Rewita Chatterpal werd ingevuld door rechter Anand Charan.

Continue ReadingKrijgsraad verdaagt zaak Bouterse naar 31 maart

ARBEIDSMIGRANTEN

Een leuk radioprogramma met vaak interessante gasten waar Keerpunt graag naar luistert, is ABC Actueel. In bijna elke uitzending komt wel een onderwerp aan bod wat de aandacht trekt van Keerpunt, zo ook afgelopen maandagochtend, toen werd gesproken over de voor- en nadelen die de komst van met name Cubanen en Venezolanen heeft voor ons land.

Continue ReadingARBEIDSMIGRANTEN

PAAL EN PERK

Het jaar 2020 is nauwelijks begonnen of we werden wederom met de neus op de feiten gedrukt, wat voor een chaotische taferelen er zich steeds weer in dit land kunnen voordoen  en ook nog onrechtmatige handelingen,  gepleegd door onverantwoordelijken in ons midden, die  derden in gevaar brengen.

Continue ReadingPAAL EN PERK
Read more about the article Studenten lerarenopleiding worden op kosten gejaagd
Er was veel belangstelling voor de open dag op de AdeKUS. Vandaag hield het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL), de Faculteit Maat-schappij Wetenschappen en de Faculteit Technische Wetenschappen een informatiedag op het complex van de AdeKUS.

Studenten lerarenopleiding worden op kosten gejaagd

Op het terrein van de Stichting Student Housing Campus Village aan de Leysweg, vond gisteren de start plaats van het prebachelor programma 2019-2020 van de Academische Leraren Opleiding (ALO). Enkele studenten raakten geïrriteerd toen zij vernamen, dat een paar van de vakken online zullen worden gegeven. Meegedeeld werd dat de studenten om deze vakken te kunnen volgen, volgende week maandag moeten beschikken over een laptop.

Continue ReadingStudenten lerarenopleiding worden op kosten gejaagd
Read more about the article Schande campagne voor bescherming bedreigde dieren
De stichting Probios is een schande campagne gestart op sociale media met als doel de bescherming van bedreigde diersoorten. (Foto: Stichting Probios)

Schande campagne voor bescherming bedreigde dieren

De milieuorganisatie stichting Probios is gestart met een schande campagne met als doel op sociale media de beschermde diersoorten in en buiten Suriname beter tegen uitroeiing te behoeden. Erlan Sleur van Probios zegt in gesprek met De West, dat het initiatief is genomen, om-dat het maar al te vaak gebeurt dat problemen in de doofpot be-landen en er ge-daan wordt alsof ze zijn opgelost. Sleur zegt dat er nog steeds op grote schaal wordt gejaagd op be-schermde diersoorten, zoals jaguars en brulapen.

Continue ReadingSchande campagne voor bescherming bedreigde dieren
Read more about the article Rosebel geeft 10 studenten beurs bij 2e lustrum
De tien studenten die dit jaar in aanmerking komen voor een studiebeurs van Rosebel. Bij het tweede lustrum heeft Rosebel gemeend om in plaats van vier, tien studenten een studiebeurs aan te bieden. (Foto: Regillio Derby)

Rosebel geeft 10 studenten beurs bij 2e lustrum

Rosebel Gold Mines organiseert dit jaar voor de 10e keer het Scholarship Programma, waarbij elk jaar de vier best geslaagde studenten van het mulo en lbo, in aanmerking komen voor een studiebeurs. Bij het tweede lustrum heeft Rosebel gemeend om tien studenten een studiebeurs aan te bieden. De beurzen worden normaliter toegekend aan studenten van de A-richting. Dit jaar worden zes extra beurzen beschikbaar gesteld aan studenten die een technische opleiding willen volgen in Paramaribo.

Continue ReadingRosebel geeft 10 studenten beurs bij 2e lustrum

RR, DR, DNA, NJP EN HET LEENGEDRAG VAN DE NDP+ REGERING

Onze grondwet is in 1987 door de toenmalige militaire machthebbers gedicteerd en per referendum aangenomen. Voordien was de grondwet door hen buitenwerking gesteld. De politicoloog drs. Jules Wijdenbosch, is het brein geweest achter deze mysterieuze wet, die onevenwichtig in elkaar is gezet. Het gewone volk had geen enkel benul of kennis van deze wet.

Continue ReadingRR, DR, DNA, NJP EN HET LEENGEDRAG VAN DE NDP+ REGERING

MOEILIJKE TIJDEN

Het is duidelijk dat de afgelopen tijden heel moeilijk zijn geweest. Hoewel de regering niet wil toegeven dat het niet goed gaat, spreken de voedselpakketten die verkocht worden en de birti wenkri’s, boekdelen. Wat we de afgelopen jaren ook merken. is dat er ook heel veel schoolpakketten verstrekt worden aan minderbedeelden.

Continue ReadingMOEILIJKE TIJDEN
Read more about the article ‘Dag der Saramaccaners is politieke stunt’
In verband met de Dag der Saramaccaners, heeft de Saramaccaanse groep Seeifolo, gekleed in culturele kleding, een wandeling gemaakt vanuit de Saramaccastraat naar de Palmentuin. Vandaag wordt het vredesverdrag dat de Marrons van Boven-Suriname tekenden met de koloniale staten op 19 september 1762, herdacht. De regering heeft aan de Saramacaners in overheidsdienst, bijzonder verlof toegekend.

‘Dag der Saramaccaners is politieke stunt’

“Het is een gemene doorzichtige streep van de NDP, om de verdeeldheid onder de Marrons te vergroten”, zei Ruben Ravenberg, voorzitter van de Commissie 10 oktober, in gesprek met Radio ABC, dit naar aanleiding van de vrije dag op 19 september die toegekend is aan de Saramaccaners. ‘’Het is een politieke stunt’’, zei Ravenberg.

Continue Reading‘Dag der Saramaccaners is politieke stunt’

Regering en Suralco bepaalden vroege beëindiging BO

Suralco heeft niet eigendunkelijk gehandeld in de kwestie van de vroege beëindiging van de Brokopondo Overeenkomst (BO). Dit is in samenspraak met de regering gebeurd. De regering heeft recentelijk meegedeeld, dat Suralco de overeenkomst niet beëindigd heeft, maar dat dit in samenspraak met de regering is gebeurd.

Continue ReadingRegering en Suralco bepaalden vroege beëindiging BO
Read more about the article Elias verwijst naar alternatieve medicamenten tijdens tekortperiode
Foto:DEBOODSCHAP

Elias verwijst naar alternatieve medicamenten tijdens tekortperiode

“Er zijn ook alternatieve medicamenten, maar men is gewend aan een bepaald merk, wat maakt dat het erop lijkt dat er een enorm tekort is”, is de reactie van de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, naar aanleiding van het bericht in een lokaal dagblad, dat er een tekort aan medicamenten zou zijn in Nickerie.

Continue ReadingElias verwijst naar alternatieve medicamenten tijdens tekortperiode

WATEROVERLAST EN PLASTIEK

Wie het afgelopen weekend de straat op moest, werd geconfronteerd met wegen die blank stonden door de enorme regenval. Bepaalde straten waren onbegaanbaar geworden voor kleine voertuigen, omdat het water te hoog stond. Dit werd bevestigd door automobilisten die genoodzaakt waren huiswaarts te keren, omdat zij niet verder konden.

Continue ReadingWATEROVERLAST EN PLASTIEK

Cannabis adviseur: ‘Er is werk aan de winkel voor DNA’

“Er werk aan de winkel is voor De Nationale Assemblee (DNA) betreffende de wetgeving”, stelde Boy Guardiola, voorzitter van het Advies- en Monitoringsorgaan Wet Verdovende Middelen, vanmorgen tijdens de internationale conferentie over het reguleren en vergunningplichtig stellen van de cannabisindustrie in Suriname.

Continue ReadingCannabis adviseur: ‘Er is werk aan de winkel voor DNA’
Read more about the article FIRST VOTERS, WEES OP JE HOEDE
President Bouterse begroet aanhangers op de verkiezingsdag, 25 mei 2015. Volgens VS-ambassadeur Jay Anania, mag Suriname trots zijn op deze verkiezingen, hoezeer hij ook van mening is dat de toen zittende regering misbruik heeft gemaakt van staatsmiddelen om kiezers te beïnvloeden.

FIRST VOTERS, WEES OP JE HOEDE

Bij de komende verkiezingen in 2020 zullen ongeveer 40.000 jongeren voor het eerst naar de stembus gaan. Deze groep jongeren zal zeker een impact hebben op het resultaat van de verkiezingen.

Continue ReadingFIRST VOTERS, WEES OP JE HOEDE
Read more about the article HET HOUDT MAAR NIET OP
52 aspiranten bij de douane zijn vandaag bevorderd tot commies 3e klasse. (Foto; Johan de Randamie).

HET HOUDT MAAR NIET OP

Ambtenaren wegens gewijzigde beleidsinzichten met behoud van salaris jarenlang thuis plaatsen, niet gewenste werkers ontslaan om vaak genoeg duistere reden, mutaties binnen de publieke sector bij tij en ontij toepassen en regelmatig leden van een kabinet reshuffelen in de hoop dat het misschien met de beleidsuitoefening beter zal gaan, daar is deze regering vanaf haar aantreden in augustus 2010, nationaal kampioen in geworden.

Continue ReadingHET HOUDT MAAR NIET OP

IN STRIJD MET BELANG

Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, heeft besloten de numerus fixus van 6o studenten voor de studie geneeskunde op de Medische Faculteit van de Anton de Kom Universiteit, AdeKUS, terug te brengen naar slechts 20 studenten per jaar.

Continue ReadingIN STRIJD MET BELANG
Read more about the article Poeran en Fräser eisen Deadlift-titel op
Kimberley Fräser en Vishant Poeran hebben zaterdag de titel opgeëist bij de Deadlift kampioenschappen van de Surinaamse Powerlifting & Strongman Federation. (Foto: Regilio Derby).

Poeran en Fräser eisen Deadlift-titel op

Vishant Poeran en Kimberley Fräser hebben zaterdagavond de titel opgeeist bij de Deadlift kampioenschappen van de Surinaamse Powerlifting & Strongman Federation (SPSF).

Continue ReadingPoeran en Fräser eisen Deadlift-titel op
Read more about the article Skalians richten ravage aan milieu Paamaka gebied
Het WWF heeft enkele dagen geleden in een rapport de alarmbel geluid over de veel ergere aantasting van de waterwegen en bossen in ons land. Ruim 5000 kilometer aan Surinaamse wateren zijn vervuild worden door goudwinning, onder andere door de hoge concentratie van activiteiten op het stuwmeer.

Skalians richten ravage aan milieu Paamaka gebied

Skalians die actief zijn in het Paamaka gebied, richten volgens de Commissie 10 Oktober 2018, een enorme ravage aan het milieu aan in dit gebied.

Continue ReadingSkalians richten ravage aan milieu Paamaka gebied
Read more about the article Vier panden in twee dagen afgebrand; vijf doden
Brandweerlieden konden gisteren niet voorkomen dat twee panden aan de Zwartenhoven-brugstraat, geheel in de as werden gelegd. Zij konden wel voorkomen dat de brand oversloeg naar het belendend gebouw van Kasimex Office Center. (Foto: Regilio Derby)

Vier panden in twee dagen afgebrand; vijf doden

n twee dagen tijd zijn vier panden in de as gelegd. Twee daarvan werden niet bewoond, bij de andere twee branden, zijn doden te betreuren. Bij een woningbrand te Pontbuiten, overleed een kind.

Continue ReadingVier panden in twee dagen afgebrand; vijf doden

IN ELKAAR DONDEREN?

Vaak genoeg vraagt Keerpunt zich in gemoede af of er binnen dit kabinet, wel mensen zijn die goed kunnen plannen en rekenen. Er worden beslissingen genomen die ons in gemoede doen afvragen of die wel juist waren, gezien de financiële consequenties.

Continue ReadingIN ELKAAR DONDEREN?
Read more about the article Beleid nekt aanpak voedselproductie en voedingszekerheid
Enkele deelnemers van de workshop ‘Progression and Next Steps Food and Nutrition Safety’ die vandaag door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, is georganiseerd in het Queens Hotel. (Foto: Johan de Randamie)

Beleid nekt aanpak voedselproductie en voedingszekerheid

De discontinuïteit in het beleid van regeringen, zorgt voor gebrek aan duurzaamheid in de aanpak van de voedselproductie en de voedingszekerheid in Suriname. Dit zegt Henk Ramnandanlal, nationaal consultant bij het project Food and Nutrition Security Impact, Resilience, Sustainability and Transformation (FIRST), vandaag in gesprek met journalisten.

Continue ReadingBeleid nekt aanpak voedselproductie en voedingszekerheid
Read more about the article ‘Geen inzage in geheime uitgaven president’
President Desire Bouterse nadat hij de pers had toegesproken bij het Presidentieel Paleis in verband met het bezoek van de Chinese minister van Buitenlandse Zaken.

‘Geen inzage in geheime uitgaven president’

Bij de behandeling van de Wet Reken-kamer Suriname 2018 in het parlement, zijn vragen gesteld over inzage in de geheime uitgaven van de president. Commissievoorzitter André Misiekaba, stelde dat niemand inzage zou mogen hebben in de geheime uitgaven van het staatshoofd.

Continue Reading‘Geen inzage in geheime uitgaven president’

Apothekers dreigen met contante betaling SZF-verzekerden

De Vereniging van Apothekers in Suriname dreigt haar huidige dienstverlening met het Staatsziekenfonds (SZF) te vervangen door contante dienstverlening. Dit houdt in dat SZF-verzekerden contant zullen moeten betalen voor medicijnen. De apothekers hebben slecht 50 procent van het bedrag aan verleende diensten ontvangen.

Continue ReadingApothekers dreigen met contante betaling SZF-verzekerden

‘Illegale houtexporteurs verstoren markt’

De Algemene Surinaamse Houtunie (ASHU), is van mening dat de bedrijven die houtblokken illegaal proberen te exporteren, de Surinaamse houtmarkt verstoren. Ashu-secretaris Herman Fraser, zegt tegenover De West, dat de export van illegaal hout tot gevolg heeft dat de prijzen nadelig beïnvloedt worden, omdat dergelijk hout goedkoper wordt aangeboden dan hout dat volgens de regels wordt geëxporteerd.

Continue Reading‘Illegale houtexporteurs verstoren markt’
Read more about the article Binnenkort Portugees als keuzevak
De ambassadeur van Brazilië In Suriname, Laudemar Goncalves de Aguiar Neto, gisterenavond tijdens het voordragen van het gedicht ‘Wan Bon’ van Dobru in het Portugees, terwijl Telma Kotzebue, docente en coördinator van de cursus Portugees, aandachtig luistert. (Foto: Regillio Derby

Binnenkort Portugees als keuzevak

In verband met de Internationale Dag van de Portugese Taal en Cultuur (Dia de Lingua Portuguesa e da Cultura), die wereldwijd wordt gevierd op 5 mei, hield de Faculteit der Humanoria een lezing die verzorgd werd door Telma Kotzebue, docente en coördinator van de cursus Portugees, met als titel: Eenheid van verschillende volkeren wereldwijd.

Continue ReadingBinnenkort Portugees als keuzevak
Read more about the article NONCHALANT
In mei 2013 werden ‘Verboden te roken borden’ geplaatst op het terrein van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, als uitvloeisel van de stringente anti-tabakswetgeving die was doorgevoerd. Uit een deze maand uitgekomen WHO-rapport blijkt, dat Suriname op dit vlak bij best presterende landen hoort.

NONCHALANT

Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, en de Pan American Health Organization, PAHO, zijn afgelopen dinsdag een bewustwordingscampagne gestart bij de politiepost van de Centrale Markt.

Continue ReadingNONCHALANT
Read more about the article ‘Bestuursambtenaren moeten gesanctioneerd worden’
foto: BIC Paramaribo

‘Bestuursambtenaren moeten gesanctioneerd worden’

PL-parlementariër William Waidoe is niet te spreken over de wijze waarop vermoedelijk medewerkers van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), namen van (fastfood)restaurants die door BOG gesloten zijn wegens een onhygiënische situatie, bekendmaakt op sociale media.

Continue Reading‘Bestuursambtenaren moeten gesanctioneerd worden’