Rosebel geeft 10 studenten beurs bij 2e lustrum

Rosebel Gold Mines organiseert dit jaar voor de 10e keer het Scholarship Programma, waarbij elk jaar de vier best geslaagde studenten van het mulo en lbo, in aanmerking komen voor een studiebeurs. Bij het tweede lustrum heeft Rosebel gemeend om tien studenten een studiebeurs aan te bieden. De beurzen worden normaliter toegekend aan studenten van de A-richting. Dit jaar worden zes extra beurzen beschikbaar gesteld aan studenten die een technische opleiding willen volgen in Paramaribo.
Martin Beausejour, general manager Rosebel, zegt dat de onderneming gelooft in educatie als middel voor duurzame ontwikkeling en daarom beurzen aanbiedt. Het Scholarship Programma is een onderdeel van de corporate social responsibility van het bedrijf. In het kader hiervan voert Rosebel binnen de gemeenschappen in het district Brokopondo, educatie gerelateerde projecten uit. Met de ondertekening van de nieuwe contracten met de studenten, worden de studenten in staat gesteld om in Paramaribo middelbaar onderwijs te volgen.

Zij krijgen hierbij ook de nodige sociale en technische begeleiding van het professioneel team van Rosebel.
Rosebel neemt de totale kosten van de studie op zich – inclusief verblijf en transport. Met de nieuwe groep studenten, heeft het team van Rosebel in totaal vierentwintig studenten te begeleiden. Het afgelopen jaar hebben alle studenten met een beurs het schooljaar succesvol afgesloten. Onder hen bevindt zich ook een afgestudeerde van de Anton de Kom Universiteit. Sinds Rosebel gestart is met het programma in 2009, zijn reeds vier afgestudeerden afgeleverd, waaronder een leerkracht, drie studeerden af van de universiteit. Alle tien studenten hebben vandaag een award gekregen als teken dat zij nu tot de grote familie van scholars behoren. Zij hebben daarna samen met een ouder, het contract met Rosebel getekend.

-door Priscilla Kia-

More
articles