Coronavirus geen reden tot verschuiving verkiezingen

“We hebben een grondwet die aangeeft, dat er om de vijf jaar verkiezingen moeten worden gehouden. De regering moet dan de ontstane situatie rondom het coronavirus niet misbruiken om de verkiezingen te verschuiven”, dit zegt VHP-parlementariër, Mahinder Jogi, naar aanleiding van de persconferentie die vandaag zou worden gehouden door de vice president, Adhin. De samenkomst was bedoeld om de samenleving op de hoogte te brengen, van wat er is besloten met betrekking tot de verkiezingen en welke maatregelen de regering zal treffen tegen het Covid-19 (coronavirus).
Volgens Jogi snapt hij best wel, dat er maatregelen getroffen moeten worden om het virus te voorkomen en of in te dammen, echter moet de regering niet trachten om het getij rond de verkiezingen te keren. “Ze moeten geen argumenten zoeken om nog langer in het zadel te blijven zitten”, stelt Joghi. Hij zegt dat de NDP zich ervan bewust is, dat ze intussen in een benarde positie is beland en dat zij alles zal gebruiken om niet uit het machtscentrum te vertrekken.
“Wanneer ik kijk naar de maatregelen die deze regering reeds heeft genomen met betrekking tot het coronavirus, dan kan ik stellen dat de bevolking aan haar lot is overgelaten”, zegt Jogi. Volgens hem komen er wekelijks nog vluchten uit landen waar dit virus heerst en zijn onze watergrenzen gewoon open.
“Indien de regering praat over het nemen van maatregelen, dan had ze allang onze grenzen moeten sluiten, maar juist daarin heeft ze gefaald”, aldus de wetgever.
Hij vraagt zich verder af, waar de middelen vandaan gehaald zullen worden om het virus te bestrijden. “Zelfs de voorzitter van het parlement, die van huis uit arts is, heeft aangegeven, dat het virus niet te vermijden is. Dat wil zeggen dat zij er reeds lang van bewust zijn, dat er een plan van aanpak had moeten komen”, aldus Jogi tot slot.

More
articles