Coalitie leden komen niet opdagen ter bescherming Hoefdraad

“De coalitie in DNA verleent bewust geen quorum, omdat ze Hoefdraad willen beschermen”, dit zegt Abop-parlementariër, Edward Belfort, naar aanleiding van de vergadering over de koersstijgingen en de verdwenen kasreserves die gisteren zou zijn afgelast. Zulks omdat de coalitie deze keer besloot niet mee te werken aan het verlenen van quorum. Het interpellatievoorstel werd ingediend door de fractie van de VHP, echter waren er maar zestien leden aanwezig in het parlement. Volgens de fractieleider van de NDP, Amzad Abdoel, is het niet de taak van de coalitie om steeds quorum te verlenen, terwijl de oppositie dat normaal weigert te doen. Hij is van mening dat indien de oppositie interpellaties indient, ze zelf voor haar quorum dient te zorgen.
Belfort zegt dat hij zelf niet aanwezig was bij deze vergadering. “Het werk van een parlementariër bestaat uit werkzaamheden buiten als binnen het parlement. Ik was bezig met werkzaamheden buiten, omdat de bevolking smacht naar hulp.
Armoede is daar buiten duidelijk te merken en als de mensen mij nodig hebben, dan ben ik ook daar”, aldus Belfort.
Volgens hem is deze actie van de coalitie duidelijk genomen om Hoefdraad in bescherming te nemen. “De coalitie is zich ervan bewust, dat de oppositie in de minderheid is en dat ze nodig is om quorum te verlenen, vandaar dat zij dit bewust heeft gedaan”, zegt Belfort. Hij vertelt dat Abdoel ook altijd heeft aangehaald, dat zij de oppositie niet nodig heeft om een vergadering te starten, dus snapt hij nu niet, waarom speciaal bij zo een belangrijke kwestie hij juist quorum van haar verwacht. “ Bovendien vond deze zelfde Abdoel enige tijd geleden, dat Hoefdraad zijn biezen kon pakken, nu springt hij in de bres voor deze “goede meneer”, aldus de Abop-wetgever. Hij vraagt zich dan ook af hoe serieus de belangen van het land genomen worden. “Terwijl ze Hoefdraad aan het beschermen zijn, stijgen de prijzen in de winkels verder en is er bijna nergens meer valuta te vinden”, stelt Belfort. Volgens hem is de situatie is het land dusdanig verergerd, dat tegenwoordig cement per kilogram wordt verkocht. “Het land kan nog gered worden, maar we moeten af van Bouterse en zijn kornuitjes”, aldus Belfort.

More
articles