October 10, 2019


Schande campagne voor bescherming bedreigde dieren


October 10, 2019

De milieuorganisatie stichting Probios is gestart met een schande campagne met als doel op sociale media de beschermde diersoorten in en buiten Suriname beter tegen uitroeiing te behoeden. Erlan Sleur van Probios zegt in gesprek met De West, dat het initiatief is genomen, om-dat het maar al te vaak gebeurt dat problemen in de doofpot be-landen en er ge-daan wordt alsof ze zijn opgelost. Sleur zegt dat er nog steeds op grote schaal wordt gejaagd op be-schermde diersoorten, zoals jaguars en brulapen. Ook de jacht op onder andere tijgers, olifanten en neushoorns in Afrika en Azië baart de stichting zorgen. Hij noemt als voorbeeld het natuurreservaat Brownsberg, waar naast de illegale goudwinning ook nog het jagen op be-schermde dieren een groot probleem is. Hij verklaart dat er gewoon langs de weg doodgeschoten brulapen worden verkocht voor consumptie. Het feit dat president Desire Bouterse zelf met een amulet cq hanger vervaardigd van de jaguartand rondloopt, geeft volgens hem aan, hoe ver wij zijn van het aanpakken van dit vraagstuk. National Geographic, een internationaal toonaangevend tijdschrift, heeft alarm ge-slagen over de jacht op jaguars in Surina-me. In de afgelopen periode zijn op diverse momenten foto’s geplaatst op sociale media van jaguars die hier werden gedood. In de uitgave van 23 september 2018 be-steedt de National Geographic in haar artikel onder de kop: Where jaquars are ‘killed to order’ for the illegal trade, aandacht aan de toegenomen jacht in Suriname op deze soort der katahtigen. In het artikel wordt de jacht op dit beschermde dier in relatie ge-bracht met de Chinezen in ons land. Zij zijn overdreven geïnteresseerd in de vacht, het vlees en de tanden van de jaguar. Sleur zegt dat er nauwelijks hierover wordt ge-sproken, terwijl de illegale handel op vollen toeren draait. Pauline Verheij, verbonden aan de Londense non-profit organisatie World Animal Protection, heeft tijdens haar onderzoek in Suriname begin 2018, geconstateerd dat er jaarlijks meer dan honderd jaguars worden gedood. Dit heeft volgens haar te maken met de toestroom van Chinezen. Volgens Verheij wordt er al vanaf 2013 handel gedreven door de Chinezen in producten die gemaakt zijn van de jaguar. Het World Wildlife Fund’s Guianas, heeft dit probleem al in 2010 nadrukkelijk aangekaart. Sleur verklaart dat hij frequent in contact is met jachtopzieners, maar dat zij zelf weinig kunnen doen. Volgens hem worden zij vleugellam gemaakt, omdat benzine of geen voertuigen niet beschikbaar zijn. De milieudeskundige vertelt dat er een balans gezocht moet worden voor het kunnen en mogen afschieten van dieren. Wat er momenteel volgens hem gebeurt is, dat er alsmaar wordt gedood om geld te verdienen. Hiermee wordt volgens hem het evenwicht in de natuur verstoord. Sleur benadrukt dat er geen “lustu” moet worden geplaatst in mensen hun mond, anders zal het probleem alleen maar groter worden. Hij noemt als voorbeeld Stinasu, waar hij zelf gewerkt heeft. De eieren van schildpadden die onder vloedlijn lagen, werden in de jaren 70 verkocht voor consumptie. De mensen hebben de smaak te pakken gehad hetgeen nu een doorwerking heeft en een probleem vormt. Sleur heeft op zich geen problemen met het jagen op dieren op basis van traditie en cultuur, omdat er gedood wordt om te eten en niet om handel mee te drijven. Met de campagne wil Pro-bios de hele keten van doden, verhandelen en consumeren van bedreigde diersoorten, tot een schande maken. Foto’s van bedreigde diersoorten worden geplaatst op sociale media met teksten zoals “Shame on you for killing me”. Op zo een manier hoopt de stichting bewustwording te creëren. Sleur geeft aan, dat mensen niet altijd bereid zijn om te protesteren en dat er daarom gekeken moet worden naar alternatieven om gehoord te worden, waaronder via sociale media. door Johannes Damodar Patak

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249