Suriname kan belangrijke speler worden op de oliemarkt

“De mega-olievondst voor onze kust, voegt toe aan onze ontwikkelingsmogelijkheden”, aldus de voorzitter van de Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU), Jim Hok gisteren tijdens zijn toespraak in verband met hun het 43 jarig bestaan van de Palu “De olievondst voor onze kust, zal de financieel-economische om-standigheden drastisch wijzigen in de komende jaren en het zal generaties beïnvloeden”, zei Hok. Volgens hem kan de olievondst een absolute ‘game changer’ worden voor de economie, als de dollaropbrengsten tenminste goed besteed worden en het Surinaamse bedrijfsleven, hierdoor een belangrijkere rol krijgt.
De partij heeft bij dit heuglijk feit, haar verkiezingsprogramma in de vorm van een krant, met als slogan: ‘Ready voor de toekomst’, gepresenteerd.
Deze verandering kan volgens Hok met een goed doordacht plan plaatsvinden, waar Palu al een strategie voor heeft. “Een voorbeeld daarvan is het stichten van een nieuwe hoofdstad op een centraal gelegen van plaats, midden in Suriname, zodat het land van daaruit kan worden bestuurd, het volk dichter naar elkaar toegroeit, landsgrenzen worden bewaakt en natuurlijke hulpbronnen beheerd.” “Als Palu zeggen wij, laten wij samen nuchter kijken naar wat de uitdagingen zijn waar we voor staan. Zonder de ernst te onderschatten, zijn wij ervan overtuigd, dat de problemen van dit land momenteel tijdelijk zijn”, aldus Hok. Dat geldt volgens de partij zowel voor de koersontwikkeling, als de schuldenlast van het land.
“Alleen dan kan Suriname nog gered worden van de aanstormende tsunami, die het land verder de afgrond indompelt”, zei Hok. Volgens hem zitten wij momenteel in een heel diepe economische crisis. “Maar problemen zijn altijd tijdelijk en er is altijd een oplossing, waar wij gezamenlijk aan moeten werken.” Hij sprak kort over de wereldwijde crisis, door het coronavirus. Dit is volgens Hok niet slechts iets medisch, het raakt ook diep de economieën in de wereld. “ Eén van de algemene Surinaamse belangen van onze partij, is daarom aanpakken en niet afwachten”, benadrukte Hok.
De voorzitter zei verder, dat de partij wil gaan werken aan een luchtvaarthub tussen Europa, Afrika, Noord en Zuid-Amerika. Ook de bouw van een diepzeehaven, is één van de projecten die in het verkiezingsprogramma voorkomt van de Palu. “Suriname heeft in Zuid-Amerika een gunstige ligging voor het vliegverkeer, de hub zal voor moeten zorgen dat er naar tal van landen gevlogen kan worden. Dit zal het toerisme en de goederenstroom ook meer stimuleren”, aldus Hok.
Een belangrijke kwestie die Hok ook aanhaalde ,is dat de komende regering ook dringend eraan moet gaan werken Surinaamse bedrijven in staat te stellen, meer van de oliedollars in Suriname te verdienen. Dit noemt men het vergroten van de ‘Local Content’. “Op dit moment willen wij dat de koers omlaag gaat. Maar wij moeten oppassen dat die niet te laag wordt, want dat is ook niet goed voor de economie. Dan gaan wij nu moeten praten over koersbeheersing en controle”, benadrukte de Palu-voorzitter.

“Wij moeten gezamenlijk onze rug recht houden en met elkaar proberen uit de problemen te komen”, stelde Hok. Hij verklaarde dat geen enkel land, ook Nederland niet, naar hier zal komen om Suriname te helpen ontwikkelen, ten gunste van ons. “Wanneer men komt is hun bemoeienis altijd, omdat zij zelf een belang zien of een belang zoeken.”
De Palu pleit al jaren voor een strategische benadering van de ontwikkeling. Volgens de voorzitter zal het beleid van de komende regering de toekomst van Suriname bepalen voor de komende generaties. “Het komende regeerbeleid, zal daarom fundamenteel anders moeten zijn, dan het beleid van de afgelopen regeringen. Doen wij dat niet, zullen wij worden overvallen door de vele dollars en zullen waarschijnlijk niet meer ertoe komen om andere sectoren te ontwikkelen.” “Daarom zijn de komende verkiezingen en de komende regeerperiode van cruciaal belang”, aldus Hok.

-door Naomi Gill-

More
articles