Staf MinOWC is beleid Ferriër zat

“We zijn hier omdat wij het beu zijn om als kleine kinderen door deze minister te worden behandeld. De minister is kinderpsycholoog en ze denkt dat wij haar cliënten zijn”, zei de bondsvoorzitter van de Confederatie van Organisaties en Landsdienaren (COL) Hugo Blanker. De stafmedewerkers van het ministerie zijn gisteren in actie gegaan tegen het beleid van de minister van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur (MinOWC)Lillian Ferriër. Men ging tot actie over, nadat de bewindsvrouw de onderdirecteur van het ministerie Muriel Hoepel onterecht had ontheven uit haar functie. Volgens Blanker is de minister vanaf de eerste dag bezig structuren kapot te slaan, diensthoofden te ondermijnen en desavoueren en verdeel en heers toe te passen. “Het is intussen zo erg geworden, dat de minister bezig is mensen te ontheffen en haar loyalisten te accommoderen, en daar zijn wij tegen”, aldus vakbondsleider. De stafleden zijn er tegen dat de minister haar “mensen” wil bevoordelen ten koste van personen die hier hard gewerkt hebben.
Het stafcollectief heeft eerder brieven gestuurd naar het Kabinet van de president en heeft toen een gesprek gevoerd met een vertegenwoordiger van de president. Tijdens het gesprek zijn er afspraken gemaakt, dat de voorgenomen ontheffing van de onderdirecteur, zou worden aangehouden. De leden hebben getracht te praten met de minister over deze kwestie. De bewindsvrouw blijft echter volharden in deze stap die zij genomen heeft. “Als zij blijft volharden, wil dat zeggen, dat de besluiten van de president haar niet schelen. Dus we zijn hier om de besluiten van de president te ondersteunen”, stelde Blanker. De voorzitter van het stafcollectief Gio Edhart, zei dat hij niet weet waarom de bewindsvrouw zo heeft gehandeld. “We willen weten waarom een staffunctionaris naar huis gestuurd moet worden.”
Volgens een van de stafleden heeft de minister vanaf de eerste dag na haar aantreden het gezag van notabelen van het ministerie gedesavoueerd. Zij vindt dat de minister niet zo kan omgaan met haar werkgroepen. Als je vindt dat mensen niet goed functioneren, dan dien je als leidinggevende gesprekken te voeren met je medewerkers. De minister valt sinds haar ziekte mensen aan, wij zijn niet de reden waarom haar zoon is aangehouden”, aldus een staflid.

-door Adiën Samuel-

More
articles