ALWEER GELDPROBLEMEN

Afgelopen dinsdag werden tientallen mensen gedupeerd die met de veerboot de oversteek wilden maken van Comme-wijne naar Paramaribo. Dit omdat de boothouders die de route Meerzorg- Pa-ramaribo onderhouden, in actie waren wegens achterstallige betalingen. Volgens de boothouders wordt er elke keer beloofd dat de gelden gestort zullen worden, maar uiteindelijk wordt dit niet gedaan. Er is na overleg met de minister van Openbare Werken, Vijay Chotkan, een oplossing gekomen.

Continue ReadingALWEER GELDPROBLEMEN

WACHT DE REGERING OP NOG EEN DODELIJK SLACHTOFFER?

Aan de Watermolenstraat heerst er al jaren een gevaarlijke verkeerssituatie. In het wegdek zit een enorm gat. In de droge tijd ziet elke weggebruiker dit, maar in de regentijd blijft er soms dagen achtereen, water in staan. Doordat het water niet snel wegtrekt, ontstaat er een glibberig looppad. Meerdere mensen hebben al letsels opgelopen, doordat ze zijn uitgegleden. In het afgelopen weekend kwam een bromfietser op dezelfde locatie om het leven.

Continue ReadingWACHT DE REGERING OP NOG EEN DODELIJK SLACHTOFFER?

‘2020 wordt geen voorspoedig jaar’

  • Post author:
  • Post category:Lokaal

“Er staat ons geen voorspoedig Nieuwjaar te wachten”, zegt de voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemers in Suriname (Akmos), Sham Binda, tegenover de krant. Volgens hem zijn er heel wat factoren die ertoe hebben geleid dat hij is gekomen tot deze conclusie. Eén daarvan is de stijgende koers, die volgens Binda het gevolg is van het uitbetalen van de twk aan de ambtenaren. Hij zegt dat er niet in de begrotingsbehandeling was opgenomen dat de regering plannen zou hebben deze gelden uit te betalen.

Continue Reading‘2020 wordt geen voorspoedig jaar’

DENGUE ALERT

De oplettende lezer of tv-kijker, zal het niet ontgaan zijn: het ministerie van Volksgezondheid heeft een dengue alert doen uitgaan. De regentijd is aangebroken en dan zijn er, aldus het ministerie, meer muskieten die dengue kunnen overbrengen. Brazilië, Venezuela, Para-guay, Mexico en andere landen in de regio, worden momenteel geteisterd door een dengue-epidemie. Tot nog toe is Suriname dat bespaard gebleven, maar wat niet is, kan nog komen.

Continue ReadingDENGUE ALERT

WAAR IS DE VEILIGHEID?

De regering heeft de samenleving een belofte gedaan, maar in aanloop naar de verkiezingen, schijnt zij die geheel vergeten te zijn. De regering had beloofd de veiligheid terug te brengen. Voor het aantreden van deze regering was er ook sprake van criminaliteit, maar de laatste jaren loopt het de spuigaten uit. Er vinden steeds meer roofovervallen plaats waarbij de daders niet schromen geweld te gebruiken. Burgers voelen zich steeds minder veilig, maar de regering schijnt zich niet druk te maken hierover.

Continue ReadingWAAR IS DE VEILIGHEID?

VSB wil snelle verbetering investeringsklimaat

  • Post author:
  • Post category:Lokaal

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) staat aan de vooravond van haar 70-jarig bestaan in maart 2020 en zal ook in het nieuwe jaar, onverkort doorgaan met het werken aan de realisatie van haar doelstellingen, namelijk de behartiging van de belangen van haar leden en de bevordering van het economisch en sociaal welzijn van de gemeenschap. De VSB wil een snelle verbetering van het investeringsklimaat.

Continue ReadingVSB wil snelle verbetering investeringsklimaat

U HEEFT TOCH DE EED AFGELEGD?

De verantwoordelijke arts, M. Rattan-Jamoena, heeft geweigerd om een doodzieke mevrouw zorg te verlenen. Haar aanpak in deze zaak is zeker te betreuren. Dat er op dat moment geen bedden vrij waren, mag geen reden zijn om een heel zieke patiënt niet te willen behandelen. Als verantwoordelijke arts had zij het beter moete weten. Er heeft zelfs ook geen triage plaatsgevonden. Ondanks dat het personeel van SURCAD en de brandweer meerdere malen verzocht hebben de patiënt te onderzoeken, heeft zij dat geweigerd.

Continue ReadingU HEEFT TOCH DE EED AFGELEGD?

NU OOK CHINESE BAGGER

Het zal wel aan de steeds verder oplopende Chinese kredietfaciliteiten liggen, die Bouterse en zijn kabinet naar het schijnt, helemaal hebben verblind, waardoor die nu ook hebben besloten het uitbaggeren van de Surinamerivier door Chinezen te laten uitvoeren. Het komt natuurlijk erop neer dat aan een Chinees bedrijf dat niets anders is dan een verlengstuk van Beijing, dit civiele werk zal worden gegund.

Continue ReadingNU OOK CHINESE BAGGER

Parmessar wordt beschuldigd van seksueel misbruik

  • Post author:
  • Post category:Lokaal

De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Rabin Parmessar, zou verwikkeld zijn in een zedenzaak. Gisteren werd via sociale media een filmpje verspreid door ene Nankoesingh. Hij beweert, dat het niet de eerste keer is dat de bewindsman zich schuldig maakt aan aanranding van een medewerkster. “Het is de zestiende keer dat Parmessar dit uithaalt”, zegt hij in het filmpje. Parmessar zou zich volgens Nankoesingh, op het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie, ook schuldig hebben gemaakt aan soortgelijke praktijken.

Continue ReadingParmessar wordt beschuldigd van seksueel misbruik
Read more about the article BANKEN MOETEN ONS GELD BESCHERMEN
Rober Gray Van Trikt, governor van de Centrale Bank van Suriname

BANKEN MOETEN ONS GELD BESCHERMEN

Toen governor Robert van Trikt, officieel in maart dit jaar, de Centrale Bank van Suriname, CBvS, binnenstapte, werden door de regering conform artikel 21 van de Bankwet, voorschotten opgenomen. Hiermee maakte de regering weer de zoveelste stap tot de monetaire financiering. Dit bleek al snel uit de publicatie van de weekbalans op de website van de moederbank van 1 tot 8 maart 2019.

Continue ReadingBANKEN MOETEN ONS GELD BESCHERMEN

LEUGENS OF FEITEN?

Laster en leugens. Dat is wat de meeste mensen die verdacht worden van seksueel misbruik, zeggen. Soms spreken de feiten voor zich, maar blijven de verdachten ontkennen en zich verschuilen achter een masker van onschuld. De afgelopen periode zijn personen die een voorbeeld zouden moeten zijn voor de jeugd, genoemd als verdachten van zedendelicten.

Continue ReadingLEUGENS OF FEITEN?

DEVALUATIE OF DEPRECIATIE?

Is er nu sprake van devaluatie of depreciatie van de Surinaamse dollar? Een vraag die niet slechts goed en overtuigend kan worden beantwoord door een monetaire autoriteit, maar het is wel voor ons allen van belang, te weten wat er nu precies aan de hand is met de waarde van de Surinaamse munt ten opzichte van de harde buitenlandse valuta, de dollar en de euro en waarom er thans zo een onoverzichtelijke toestand is ontstaan voor wat betreft de wisselkoersen en gevarieerdheid.

Continue ReadingDEVALUATIE OF DEPRECIATIE?

CHINA GAAT SURINAMERIVIER UITBAGGEREN

De Surinamerivier moet naarstig uitgebaggerd worden, omdat deze aan het dichtslibben is. Hierdoor zijn er de afgelopen periode, regelmatig schepen aan de grond gelopen. Leden van de politieke oppositie zijn van mening, dat de regering al een tijdje belooft om het project van het uitbaggeren van de Surinamerivier uit te voeren, maar dat het te lang op zich laat wachten, omdat de regering volgens haar, waarschijnlijk nog niet klaar is het geld dat geleend is voor dit project, onderling te verdelen.

Continue ReadingCHINA GAAT SURINAMERIVIER UITBAGGEREN
Read more about the article WORDEN OUDE BANKBILJETTEN WEL VERNIETIGD
foto: Redactie De West

WORDEN OUDE BANKBILJETTEN WEL VERNIETIGD

Het is Keerpunt al geruime tijd opgevallen, dat er naast de nieuwe SRD coupures met een opvolgende nummeriek, ook biljetten in omloop zijn, die er zwaar verouderd en vervuild uitzien. Het is dan ook niet vreemd, dat wij ons afvragen, of de oude versleten bankbiljetten daadwerkelijk uit de roulatie worden gehaald om vernietigd te worden, alvorens de nieuwe in gebruik worden genomen. Keerpunt is niet vergeten, dat op donderdag 22 augustus 2019, drie tot vier vrachtcontainers werden binnengebracht bij de Centrale Bank van Suriname, CBvS, met nieuwe bankbiljetten.

Continue ReadingWORDEN OUDE BANKBILJETTEN WEL VERNIETIGD