December 22, 2019


ALWEER GELDPROBLEMEN


December 22, 2019

Afgelopen dinsdag werden tientallen mensen gedupeerd die met de veerboot de oversteek wilden maken van Comme-wijne naar Paramaribo. Dit omdat de boothouders die de route Meerzorg- Pa-ramaribo onderhouden, in actie waren wegens achterstallige betalingen. Volgens de boothouders wordt er elke keer beloofd dat de gelden gestort zullen worden, maar uiteindelijk wordt dit niet gedaan. Er is na overleg met de minister van Openbare Werken, Vijay Chotkan, een oplossing gekomen. De gelden werden op een rekening bij de Finabank ge-stort. De boothouders zullen dan zo spoedig mogelijk worden uitbetaald. Het gaat om een bedrag van SRD 1.2 miljoen. De boothouders deelden mee, dat zij alleen gaan varen als zij het bedrag gestort zien, anders niet. Het is geen nieuws dat sinds deze regering aan de macht is, er elke keer een groep staakt en bijna altijd om dezelfde reden, namelijk dat de uitbetaling op zich laat wachten. De regering zit in grote financiële problemen en daar worden anderen de dupe van. Het geld dat door de jaren verdiend is uit de natuurlijke hulpbronnen van het land, is in de zakken van politici verdwenen. Langzamerhand is de regering in een positie beland waar lenen de enige oplossing blijkt te zijn. De vele projecten die uitgevoerd worden, zijn sociale projecten die weinig tot geen bijdrage leveren aan de productiesector en die er dus niet voor zorgen, dat de regering meer geld genereert. Ondertussen moeten subsidies gewoon uitbetaald worden, maar dat gebeurt vaak te laat, met als gevolg dat er gestaakt wordt. Bushouders en boothouders willen van de subsidies af en hun eigen tarief bepalen, maar dat ziet de regering niet zitten. Zij weet dat als de bus- en boottarieven omhoog gaan, dit voor grote onvrede zal zorgen in de samenleving. Zo vlak voor de verkiezingen, zit de regering daar natuurlijk niet op te wachten.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249