WORDEN OUDE BANKBILJETTEN WEL VERNIETIGD

Het is Keerpunt al geruime tijd opgevallen, dat er naast de nieuwe SRD coupures met een opvolgende nummeriek, ook biljetten in omloop zijn, die er zwaar verouderd en vervuild uitzien. Het is dan ook niet vreemd, dat wij ons afvragen, of de oude versleten bankbiljetten daadwerkelijk uit de roulatie worden gehaald om vernietigd te worden, alvorens de nieuwe in gebruik worden genomen. Keerpunt is niet vergeten, dat op donderdag 22 augustus 2019, drie tot vier vrachtcontainers werden binnengebracht bij de Centrale Bank van Suriname, CBvS, met nieuwe bankbiljetten.
Zogenaamd waren de containers gevuld met ‘muntgeld’. De redactie van De West heeft toen foto’s van de containers gepubliceerd. Dit zorgde toen voor opschudding in de samenleving, want de foto’s werden toen ook via sociale media verspreid. We zijn inmiddels vier maanden verder en Keerpunt vraagt zich dan ook af, wat de stand van zaken is met betrekking tot deze voorraad aan SRD’s. Het lijkt er gewoon op, dat nieuw geld toegevoegd wordt aan de reeks roulerende oude biljetten. Dit zou duiden op monetaire financiering.
De afgelopen weken vertonen de wisselkoersen voor vreemde valuta ten opzichte van de SRD, wederom een stijgende trend. De verkoopprijs voor een US-dollar lag aan het begin van de week bij de meeste cambio’s al rond SRD 8,20, terwijl de euro werd verkocht voor SRD 9,20. Lokale banken en ondernemers zien zeker de wisselkoersen niet binnen de kortste keren dalen en zijn genoodzaakt al voorzieningen te treffen om volgend jaar voor een nog hogere koers, vreemde valuta in te kopen. Het lijkt er naar verluidt, eerder op dat vraag en aanbod speelt, waarbij het aanbod op bepaalde momenten wordt beperkt, om zodoende de koers verder op te drijven. De stabiliteit van de wisselkoersen is nu van korte duur, want cambio’s hanteren verschillende koersen, waardoor er een bepaalde tendens wordt gecreëerd.
De wisselkoersen zijn nu zo instabiel, dat de commerciële banken op dagbasis verschillende koersen hanteren. Daarnaast is het zo, dat er ook een merkbare zwarte markt situatie ontstaat, waarbij zelfs detailhandelaren vreemde valuta opkopen tegen een hogere koers en weer doorverkopen.
Keerpunt vraagt zich af, wanneer de CBvS zich van zijn taak als toezichthouder zal kwijten en daadwerkelijk ingrijpen. Het is momenteel overduidelijk, dat US-dollars tegen woekerwinsten worden verkocht. Vervolgens willen velen weten, waarom de Centrale Bank zijn taak niet naar behoren vervult.
Keerpunt is van mening, dat de Centrale Bank niet kan blijven toekijken, hoe de wisselkoersen worden bepaald door derden. Momenteel lijkt het erop, dat malafiden en cambio’s, de waarde c.q. hoogten van de wisselkoersen bepalen in plaats van de monetaire autoriteiten en dat kan zeer nadelige gevolgen hebben voor onze economie. Het beleid van de Centrale Bank moet volgens het Internationaal Monetair Fonds, IMF, worden aangepast. Het IMF erkent, dat er nog steeds belangrijke zorgpunten bestaan in de financiële sector en dringt erop aan, dat de Centrale Bank van Suriname, zijn toezichthoudende acties vernieuwt en een meer assertieve benadering gebruikt om ervoor te zorgen dat in een vooraf bepaald tijdsbestek, de naleving van wettelijke vereisten worden volbracht.

More
articles