Read more about the article Suriname haalt maximaal profijt baggerproject
Op het emplacement van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) werd gisteren het officiële startsein voor het uitbaggeren van de Suriname rivier officieel aangekondigd. De aanwezigen gingen na de ceremonie naar één van de baggerschepen, de Hang Jun 3001 om het te bezichtigen. (Foto: Regilio Derby)

Suriname haalt maximaal profijt baggerproject

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

Bij de ceremonie voorafgaande aan de officiële startsein van het baggerproject van de Surinamerivier, kwam ook de vicepresident Ashwin Adhin die president Bouterse vertegenwoordigde aan het woord.

Continue ReadingSuriname haalt maximaal profijt baggerproject

‘Bouterse wilde grondwet veranderen’

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

Volgens Abop-parlementariër, Edward Belfort, was het de bedoeling van de NDP om een tweederde meerderheid in het parlement te behalen en daarna de moederwet te wijzigen. “Het ultieme doel van Bouterse was om de totale meerderheid te krijgen in het parlement de grondwet te veranderen, en om uiteindelijk het volledige beheer over het land in zijn macht te hebben”, dit zei Belfort gisteren tijdens de maandelijkse bijeenkomst van ‘kenniskring’ in het Lalla-rookh gebouw.

Continue Reading‘Bouterse wilde grondwet veranderen’
Read more about the article PRO belooft ambtenaren korps drastisch terug te brengen
Sharmila Chandi, Antoon Karg, Pakittow Stephano Biervliet, Benito A. H. Pick, Kai Du, Joan Meriam Nibte, Curtis Hofwijks, Bryan Boerleider, Gerold R. Sewcharan en Jennifer Wong Swie San

PRO belooft ambtenaren korps drastisch terug te brengen

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

Volgens voorzitter van de politieke partij PRO, Gerold Sewcharan, zal zijn partij voor de samenleving zeker geen zoete broodjes bakken, maar komen met keiharde maatregelen om Suriname uit de financiële crisis te helpen. “Pro bedrijft geen schijnpolitiek en zal de dingen zeggen zoals ze daadwerkelijk zijn.

Continue ReadingPRO belooft ambtenaren korps drastisch terug te brengen

Overheid kan ondernemers geen veiligheid garanderen

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

“Wij als ondernemers maken ons zorgen over onze veiligheid welke ons niet gegarandeerd kan worden”, dit zegt de voorzitter Vereniging Suri-naams Bedrijfsleven(VSB), Bryan Renten, tegenover de krant. Dit stelt hij naar aanleiding van de recente plundering door porknokkers bij het goudbedrijf Boss Enterprises NV.

Continue ReadingOverheid kan ondernemers geen veiligheid garanderen
Read more about the article Bewoners Wanica angstig voor eventuele coronapatiënten
De bouw van het Regionaal Streekziekenhuis Wanica verkeert in de afrondende fase. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de infrastructuur van wegen, elektriciteit en water.

Bewoners Wanica angstig voor eventuele coronapatiënten

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

De redactie verneemt dat bewoners van Wanica erg bang zijn, dat alle eventuele coronapatiënten naar het district komen, in het kader van een zogeheten circulaire van de hand van de medisch directeur van het Acade-misch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) Lindy Liauw-Kie-Fa, die gericht is aan de medewerkers van het AZP.

Continue ReadingBewoners Wanica angstig voor eventuele coronapatiënten

Financieel drijfzand

Suriname wordt in de aanloop naar de verkiezingen van 25 mei 2020 geconfronteerd met een dramatische economische realiteit. Vanaf 2016 is de staatsschuld opgelopen van ruim SRD 9 miljard tot ruim SRD22 miljard aan het einde van 2019. Door de verhoging van het plafond voor de staatsschuld naar 95% van het bruto binnenlands product (de waarde van de economische productie in Suriname) is de totale schuld zodanig hoog dat de vraag is gerechtvaardigd hoe dit ooit door de bevolking kan worden terugbetaald. Recent komt daar nog de problematiek van de kasreserve bij de Centrale Bank van Suriname bij.

Continue ReadingFinancieel drijfzand
Read more about the article Pakittow verwacht wederom grote massa
Stephano ‘Pakittow’ Biervliet (foto: Pro)

Pakittow verwacht wederom grote massa

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

De activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet houdt op vrijdag 6 maart wederom een protestactie. De locatie hiervan is het Kerk-plein en de doelgroep zijn studenten en se-nioren burgers. Pakittow verwacht wederom een grote massa op de been te brengen. “Er komen rond 1000 studenten of meer, 400 senioren burgers en 18 bedrijven”, zegt hij tegenover De West.

Continue ReadingPakittow verwacht wederom grote massa

Situatie bacovenbedrijf FAI erbarmelijk

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

Er moest al een heleboel gebeurd zijn, de enige nadere ontwikkeling is dat de salarissen zijn uitbetaald verder niets”, zegt de voorzitter van de Bacoven Arbeiders Bond Nickerie (BABN) Dayanand Dwarka, te-genover De West. De kwestie die nu speelt bij het bedrijf Food and Agriculture Indus-tries N.V. (FAI NV), is dat de grootste aandeelhouder van het bedrijf, de Belgische multinational Univeg N.V., die 90 procent van de aandelen bezit, zich heeft teruggetrokken en spoorslag vertrokken is uit Suri-name.

Continue ReadingSituatie bacovenbedrijf FAI erbarmelijk
Read more about the article Geen vertrouwen in selectieprocedure Centraal Hoofdstembureau
De werkzaamheden van de werkgroep Stembureaumateriaal en -meubilair van het ministerie van Binnenlandse Zaken, zijn in volle gang.

Geen vertrouwen in selectieprocedure Centraal Hoofdstembureau

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

De beëdiging van leden van de Hoofd-stembureaus heeft gisteren plaats gevonden. Hun taak is om de verkiezingsprocedures, op weg naar 25 mei 2020, te coördineren. Gezien deze verantwoordelijke taak die hen is toebedeeld, moet erop gelet worden dat er niet gefraudeerd wordt. Burgers werden in de gelegenheid gesteld om te solliciteren voor deze functie, echter is nu reeds gebleken dat een deel van de beëdigde leden uit het korps van districtscommissarissen komt.

Continue ReadingGeen vertrouwen in selectieprocedure Centraal Hoofdstembureau

Parlement zal aparte vergadering uitschrijven over kasreserve

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

De regering heeft nog geen informatie verstrekt aan het parlement over de aanwending van de kasreservemiddelen. Het parlement heeft al tot twee keer toe vergaderingen moeten verdagen, omdat er niet meer informatie naar het parlement zou zijn gestuurd en omdat de reeds ontvangen informatie onvoldoende gebleken zijn.

Continue ReadingParlement zal aparte vergadering uitschrijven over kasreserve