Suriname haalt maximaal profijt baggerproject

Bij de ceremonie voorafgaande aan de officiële startsein van het baggerproject van de Surinamerivier, kwam ook de vicepresident Ashwin Adhin die president Bouterse vertegenwoordigde aan het woord. Ook de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA) Jennifer Geerlings-Simons, de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) Vijay Chotkan, voerden het woord. Volgens hen is het project van eminent belang voor de in- en uitvoer. De werkzaamheden zullen over een periode van een jaar worden uitgevoerd. “Wij verwachten dat we de rederijen, handelaren en andere belanghebbenden de mogelijkheid kunnen bieden om de goederen binnen te brengen. Ook voor de export is het van eminent belang. Zeker ook voor Staatsolie, zal dit project een meerwaarde hebben voor de export van aardolieproducten. Ook andere producten die geëxporteerd zullen worden.” aldus minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Volgens de minister zal de gehele samenleving er ook baat bij hebben.

De voorzitter van De Nationale Assemblee Jennifer Geerlings-Simons zei dat dit project allang van de grond had moeten komen, wegens de voordelen die het zou opleveren voor de economie. “Het opstarten van het Baggerproject geeft het vertrouwen weer dat wij moeten hebben en dat wij die rivier zodanig gaan gebruiken. Aan de ene kant zijn wij kampioen in het importeren van dingen, die misschien goedkoper zullen worden, omdat wij grotere schepen kunnen binnenhalen, maar namens het volk van Suriname vraag ik, dat wij kampioen beginnen te worden in het exporteren en dat wij weer op basis van een diepere rivier en de grotere schepen, dat effectiever kunnen doen”, aldus Simons.

Vicepresident Ashwin Adhin benadrukte, dat de Surinaamse economie stabieler zal worden met de uitvoering van dit project, met het oog op de ontwikkelingen in de olie-industrie. “Hoewel het project enigszins verlaat komt, wil ik stellen dat wij nu op het juiste moment, tot actie overgaan. Niet in de laatste plaats door de gedegen voorbereiding, maar ook met het oog op de ontwikkelingen in ons offshore gebied”, zei Adhin. “De recente ontwikkelingen rondom olie- en gas geven niet alleen een extra prikkel om te baggeren, maar zeker ook om onze gehele services en transportsector naar het volgende niveau te tillen”, aldus de vicepresident.

De verschillende sprekers lieten weten, dat de directe actoren in deze sector het aan zichzelf en de samenleving verplicht zijn, na te gaan, welke upgrading noodzakelijk is, zodat Suriname maximaal profijt haalt uit het transportgebeuren gerelateerd aan de olie- en gasindustrie. Ook zeiden zij dat er ook voordelen zijn voor het milieu. Het uitgegraven materiaal wordt op zee gedumpt in bepaalde stromen. Dit kan het project te Weg naar Zee waar getracht wordt om land te herwinnen, heel goed uitkomen. Handhaving van strikte milieueisen, de bevolkingsvisserij zullen dus geen noemenswaardige negatieve invloeden  ondervinden.

Aan het project is er een onderhoudsperiode van 5 jaar gekoppeld. In deze periode zal ervoor gezorgd worden dat de vaargeul begaanbaar wordt gehouden. De verschillende sprekers feliciteerden de gehele Surinaamse samenleving, maar ook alle nauw betrokkenen met deze grote mijlpaal en wensten de uitvoerders een veilige operatie toe.

More
articles