Angelica Vaseur valt in de prijzen op Guatemala
Angelica vaseur (ruiter)- niveau80 -90 cm Shaun Lim A Po ( coach ) Kenneth Lim A Po ( president van de paardensport federatie in suriname) Loes Lim A Po Gaby Treurniet

Angelica Vaseur valt in de prijzen op Guatemala

 • Post author:
 • Post category:Sport

Op maandag 3 februari is een team van paarden springruiters van Suriname richting Guatemala afgereisd.

Continue Reading Angelica Vaseur valt in de prijzen op Guatemala

STRIJDIG MET DE BANKWET

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

Na het gedwongen ontslag van Robert van Trikt als governor van de Centrale Bank van Suriname, is het van eminent belang dat er zo snel als mogelijk, een goede plaatsvervanger dient te worden aangesteld, een die op zijn minst macro- en monetair econoom is.

Continue Reading STRIJDIG MET DE BANKWET

Surinaamse VS-alumni wisselen ervaringen uit

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

Surinamers die deel hebben genomen aan de uitwisselingsprogramma’s aangeboden door de Verenigde Staten van Amerika via de ambassade alhier, zijn afgelopen vrijdag bij elkaar gekomen om van gedachten te wisselen over onderwerpen aangaande meisjes en vrouwen in Suriname. Enkele hiervan waren huiselijk geweld, de rol van de vrouw binnen het bestuurlijke en de mogelijkheden om zich te ontwikkelen.

Continue Reading Surinaamse VS-alumni wisselen ervaringen uit

Financiën ook verantwoordelijk voor ‘verdwijnen’ reserves

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

Volgens DOE-parlementariër Carl Breeveld, zijn de hedendaagse ontwikkelingen bedroevend en gewetenloos. Volgens hem moeten erin een parlement debatten op een goed niveau gevoerd worden. “Debatten moeten technisch inhoudelijk zijn. De burger verwacht een bepaald niveau, als we dat niet kunnen doen, kunnen we liever bedanken. Het gedrag dat leden vertonen, past niet in het parlement, want het parlement moet een gerespecteerd instituut zijn”, zei Breeveld afgelopen vrijdag in het radioprogramma ABC Actueel naar aanleiding van de discussies die zijn ontstaan in het parlement over de ‘verdwenen’ kasreserve.

Continue Reading Financiën ook verantwoordelijk voor ‘verdwijnen’ reserves

‘Hoefdraad bewust beschermd met wijziging Wet op Staatsschuld’

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

Volgens VHP-parlementariër Asiskoemar Gajadien, heeft de coalitie er bewust voor gekozen om minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, te beschermen door de Wet op de Staatsschuld te wijzigen. Zo reageert hij op het schrijven van de procureur-generaal (PG), waarin wordt gesteld, dat de minister de wet niet heeft overtreden en er daarom geen gronden aanwezig zijn om hem strafrechtelijk te vervolgen.

Continue Reading ‘Hoefdraad bewust beschermd met wijziging Wet op Staatsschuld’
Vertrouwen Centrale Bank niet hersteld met benoeming Proeve
Sigmund Proeve is door de Raad van Commissarissen (RvC) van DSB Bank aangezegd zich te onthouden van het uitoefenen van zijn functie als CEO van de bank, dit tot de beëindiging van zijn dienstverband.

Vertrouwen Centrale Bank niet hersteld met benoeming Proeve

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

Het vertrouwen in de Centrale Bank van Suriname (CBvS), heeft een flinke deuk opgelopen. Herstel van het vertrouwen is volgens de directeuren van de commerciële banken, noodzakelijk. Volgens bestuurskundige August Boldewijn en DOE-parlementariër Carl Breeveld, zal met de benoeming van Sigmund Proeve als governor van de Centrale Bank, het vertrouwen in de Centrale Bank, niet snel terugkeren.

Continue Reading Vertrouwen Centrale Bank niet hersteld met benoeming Proeve

‘AKB- en AOV-verhogingen hopelijk geen verkiezingsstunt’

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

De regering is voornemens de Algemene Kinderbijslag (AKB) en de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) te verhogen. “Hopelijk is dit geen verkiezingsstunt’’, zegt VHP-parlementariër Riad Nurmohamed tegenover De West. Volgens hem had zowel de AKB als de AOV, allang verhoogd moeten worden.

Continue Reading ‘AKB- en AOV-verhogingen hopelijk geen verkiezingsstunt’

Situatie bacovenbedrijf FAI uitzichtloos voor arbeiders

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

Bij het bacovenbedrijf Food and Agriculture Industries (FAI) Nickerie, zijn de arbeiders zich aan het roeren. Maandag hebben de arbeiders gedreigd met acties nadat bleek dat op vrijdag 31 januari, slechts een deel van hun loon was gestort. Van de leiding kregen de arbeiders te horen dat het andere deel op een nader te bepalen tijdstip zal worden gestort. Dit was in december 2019 ook het geval.

Continue Reading Situatie bacovenbedrijf FAI uitzichtloos voor arbeiders

‘Verhoging broodprijs komt uit de lucht vallen’

 • Post author:
 • Post category:Lokaal

Veel bakkers hebben de prijs van een wit puntje verhoogd van SRD 0.80 verhoogd naar SRD 0.90. Zij geven aan dat deze verhoging te maken heeft met de koersschommelingen van de afgelopen week. Niet alleen bakkers, ook sommige ondernemers hebben de prijzen van bepaalde producten verhoogd.

Continue Reading ‘Verhoging broodprijs komt uit de lucht vallen’