‘Verhoging broodprijs komt uit de lucht vallen’

Veel bakkers hebben de prijs van een wit puntje verhoogd van SRD 0.80 verhoogd naar SRD 0.90. Zij geven aan dat deze verhoging te maken heeft met de koersschommelingen van de afgelopen week. Niet alleen bakkers, ook sommige ondernemers hebben de prijzen van bepaalde producten verhoogd. Raymond Hasnoe, voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW), zegt aan de krant, het niet eens te zijn met de verhoging.
“De verhoging van de broodprijs komt uit de lucht vallen. Deze verhoging is onterecht, is onkan. Mensen doen dit, omdat ze onwetend zijn. Je kan niet plotseling aan de prijzen sleutelen, vooral niet als de prijs van je grondstof niet is gestegen. De Chinezen houden niets bij en zijn daarom geneigd bij de kleinste koersstijging te verhogen’’, zegt Hasnoe. Hij geeft aan dat prijsverhogingen niet op deze manier plaats moeten vinden. ‘’Verhogingen moeten formeel geschieden”, aldus Hasnoe.
Volgens Hasnoe is de winkelier de laatste en belangrijkste schakel in de keten, zij zorgen ervoor dat de samenleving van producten wordt voorzien. “De winkelier is de belangrijkste schakel, dus de consument moet niet de dupe van hun verhoging worden. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, moet zijn Economische Controledienst inzetten, en niet overdag, maar in de avonduren. De meeste bakkerijen gaan in de vooravond open en de winkeliers wijzigen hun prijzen op dat tijdstip. De vooravond is dan ook een goed tijdstip om controle uit te voeren”, zegt Hasnoe.
De burger kan er volgens Hasnoe niets aan doen dat de koers fluctueert. “Dit is niet onze schuld, dus nogmaals, wij moeten niet eronder lijden. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, moet een goede voorlichting geven, zodat mensen weer kunnen plannen. Er moet weer rust komen’’, zegt Hasnoe.

More
articles