Vertrouwen Centrale Bank niet hersteld met benoeming Proeve

Het vertrouwen in de Centrale Bank van Suriname (CBvS), heeft een flinke deuk opgelopen. Herstel van het vertrouwen is volgens de directeuren van de commerciële banken, noodzakelijk. Volgens bestuurskundige August Boldewijn en DOE-parlementariër Carl Breeveld, zal met de benoeming van Sigmund Proeve als governor van de Centrale Bank, het vertrouwen in de Centrale Bank, niet snel terugkeren. De president heeft gemeend Proeve als governor van de Centrale Bank te benoemen, nadat het de bankiersvereniging en de regering niet is gelukt Surinamers in en buiten Suriname, te interesseren voor de functie. De benoeming van Proeve is omstreden, omdat hij tijdens zijn directeurschap van De Surinaamsche Bank (DSB), veroordeeld werd tot een celstraf van twaalf maanden. Ook Robby Berenstein, voorzitter van de bond bij de CBvS en DSB en de Surinaamse Bankiersvereniging, is niet blij met de keus voor Proeve.
Boldewijn is van mening dat de benoeming van Proeve niet de juiste beslissing is, ook al zou hij kennis hebben van zaken. “Er moet rekening gehouden worden met het moreel ethische en zakelijke van het ambt”, zegt Boldewijn. Volgens hem moeten de directeuren van de commerciële banken vertrouwen hebben in de persoon die wordt aangesteld bij een instituut als de Centrale Bank, maar dat dit nu niet het geval lijkt te zijn.

Hoewel Breeveld niet twijfelt aan de capaciteiten van Proeve, zegt hij dat het niet handig is als Proeve zich in die positie waagt. “Er is nu dringend vertrouwen nodig en met de recente schade die de Centrale Bank is berokkend, zouden we liever niet iemand met deze achtergrond als governor moeten benoemen.”
Dat veel personen die gevraagd zijn het ambt niet wilden aanvaarden, is volgens Boldewijn en Breeveld hoogstwaarschijnlijk te wijten aan het feit dat de Centrale Bank niet onafhankelijk is en te veel bemoeienis is vanuit de regering. “Artikel 21 van de Bankwet geeft de minister van Financiën grote zeggenschap in het opnemen van gelden bij de Centrale Bank. Dit kan niet. Voorts zou de governor onafhankelijk moeten zijn en niet gelieerd aan een bepaalde politieke partij”, stelt Boldewijn. Breeveld is van mening dat de gewezen governor Robert van Trikt, waarschijnlijk plannen van de regering dwarsboomde en er daardoor zaken tegen hem uit de kast zijn gehaald. “Ze plaatsen liever mensen die vrolijk meegaan met het beleid en de mensen weten ook dat ze gemakkelijk zullen bezwijken onder druk van de regering”, zegt Breeveld.
In een gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII) zei de president dat partijen er niet uit kwamen en dat er binnen de Raad van Commissarissen bij de Centrale Bank gezocht is naar een kandidaat. Proeve heeft onder enkele voorwaarden het ambt aanvaard en zal volgens de president voor zes maanden in de functie waarnemen. De veroordeling van Proeve had te maken met het feit dat hij toen zonder toestemming van de Deviezencommissie miljoenen dollars heeft overgemaakt naar buitenlandse rekeningen van het Dorset Hotel. Proeve werd in hoger beroep vrijgesproken en bleef directeur bij DSB. Hij werd in 2017 wegens financiële malversaties en mismanagement ontslagen. Voorts wordt de samenleving geconfronteerd met de Bankwet, waarvan artikel 22 lid 2 duidelijk aangeeft dat een persoon tegen wie een strafrechtelijk onderzoek van financieel-economische aard is geweest, niet benoembaar is in de functie.
Berenstein zei in gesprek met Starnieuws dat hij niet komt aan de kennis en ervaring van Sigmund Proeve, maar dat de Bankwet duidelijk stelt dat een persoon die governor wordt van de CBv, niet in aanraking moet zijn gekomen met justitie. Berenstein gaf ook aan benieuwd te zijn of Proeve door het antecedentenonderzoek komt dat ingesteld wordt door de procureur-generaal. Voorts voerde hij aan dat wie ook benoemd wordt tot governor het werk niet zal kunnen doen zolang de persoon niet onafhankelijk kan functioneren.

-door Priscilla Kia-

More
articles