Surinaamse VS-alumni wisselen ervaringen uit

Surinamers die deel hebben genomen aan de uitwisselingsprogramma’s aangeboden door de Verenigde Staten van Amerika via de ambassade alhier, zijn afgelopen vrijdag bij elkaar gekomen om van gedachten te wisselen over onderwerpen aangaande meisjes en vrouwen in Suriname. Enkele hiervan waren huiselijk geweld, de rol van de vrouw binnen het bestuurlijke en de mogelijkheden om zich te ontwikkelen.
Michael Keays Deputy Chief of Mission zegt in gesprek met De West, dat het doel van de bijeenkomst is om alumni bij elkaar te brengen zodat zij de kennis die zij hebben opgedaan in de Verenigde Staten, met elkaar kunnen delen om zodoende met projectvoorstellen te komen over kwesties die spelen in Suriname en die met ondersteuning van de Amerikaanse overheid, uitgevoerd kunnen worden.
In ons land zijn de Surinaamse VS-alumni verenigd in the Suriname Amerika Alumni Association (SAAA). Vierhonderd Surinamers hebben al deelgenomen aan Amerikaanse uitwisselingsprogramma’s. Alumni hebben tot en met 28 februari de gelegenheid hun project in te dienen bij de ambassade. Uit al de inzendingen zullen de twee beste uitgekozen worden. De Amerikaanse overheid stelt US-dollar 5000 tot een max van US-dollar 25.000 ter beschikking voor het project. Een van de voorwaarden is dat het project tenminste door twee alumni wordt geschreven. Indien er meer dan twee goede projecten zijn, is de ambassade bereid om te kijken als zij uit eigen financiële middelen het project kan uitvoeren.
Keays legt uit dat er bewust is gekozen voor de vrouw als onderwerp. Amerikaanse ambassades over de hele wereld hebben een strategisch plan. Een van de doelen uit dit plan is, het empoweren van meisjes en vrouwen in Suriname zodat zij meer deel uit gaan maken van de samenleving. De Deputy Chief hoopt dat deze projecten ervoor zorgen dat vrouwen over twintig jaar, een groot deel van de moeilijkheden die zij nu moeten doorstaan, niet hoeven te ondervinden. Hij benadrukt dat het allemaal gaat om de ontwikkeling van de individu en de potentie van de individu.

More
articles