POLITIEAGENTEN ZIJN DE NIEUWE GODEN

In de afgelopen week is de gemeenschap enkele malen opgeschrikt door het buitensporige optreden van politie agenten. In haast alle gevallen werd er geweld toegepast tegenover weerloze burgers.

Continue Reading POLITIEAGENTEN ZIJN DE NIEUWE GODEN
GELEGENHEID ZAL DE DIEF MAKEN ZONDER INTERNATIONALE WAARNEMERS
De werkzaamheden van de werkgroep Stembureaumateriaal en -meubilair van het ministerie van Binnenlandse Zaken, zijn in volle gang.

GELEGENHEID ZAL DE DIEF MAKEN ZONDER INTERNATIONALE WAARNEMERS

De regering heeft vooralsnog geen plannen externe waarnemer te laten halen die belast zijn met de controle op een eerlijk verloop van de verkiezingen. Volgens haar geldt er momenteel een lock down en zal er om veiligheidsmaatregelen geen uitzondering worden gemaakt voor niemand.

Continue Reading GELEGENHEID ZAL DE DIEF MAKEN ZONDER INTERNATIONALE WAARNEMERS

LOCK DOWN KAN NOG 6-9 MAANDEN DUREN?

Volgens overste, Danielle Veira, kan de ingelaste lock down nog 6-9 maanden duren, gezien er in totaal zo een 900 gestrande Surinamers teruggehaald moeten worden. Volgens Veira is de kans zelfs aanwezig dat er strengere maatregelen getroffen moeten worden,

Continue Reading LOCK DOWN KAN NOG 6-9 MAANDEN DUREN?

NOG STEEDS GEEN LAGE PRIJZEN

Van lagere prijzen in de winkels is nog absoluut geen sprake. De vraag is nu dus, of de wet van Abdoel wel werkt. In veel winkels zijn de prijzen nog steeds hetzelfde. Inmiddels horen we al enkele weken het verhaal over lagere prijzen die binnenkort een feit zouden zijn.

Continue Reading NOG STEEDS GEEN LAGE PRIJZEN

DONKERE WOLKEN

Het moet voor een ieder die met de beide benen op de grond staat en zich geen illusies maakt, duidelijk zijn, dat zich zeer donkere wolken boven ons land aan het samentrekken zijn. En dan hebben we het voornamelijk over de totaal foute richting die onze economie opgaat

Continue Reading DONKERE WOLKEN

OORZAAK EN GEVOLG

Eigenlijk kan gerust gesteld worden, dat Suriname nu in rep en roer is, door de negatieve ontwikkelingen die zich voordoen met betrekking tot de verschillende wisselkoersen, die worden gehanteerd voor de Amerikaanse dollar en de Euro.

Continue Reading OORZAAK EN GEVOLG

Ernstige bedreiging kandidaat van STREI!

  • Post author:
  • Post category:Lokaal

In de vroege ochtend van donderdag 16 april 2020 om ongeveer 3.00 AM heeft bij STREI! kandidaat de heer Rodney Cairo een inval in zijn woning plaatsgevonden. Er zijn camerabeelden waaruit blijkt dat de inval werd gepleegd door vier zwartgeklede, gemaskerde en zwaarbewapende mannen.

Continue Reading Ernstige bedreiging kandidaat van STREI!

Ook rijstsector getroffen door huidige situatie

  • Post author:
  • Post category:Lokaal

 Momenteel zijn bepaalde ondernemingen het zwaarst getroffen, door de onlangs verklaarde pandemie. Ook binnen de rijstsector worden de problemen steeds groter. De voorzitter van de Bond Surinaamse Padie-producenten

Continue Reading Ook rijstsector getroffen door huidige situatie

HOEFDRAAD NEEMT 92 LENINGEN IN VIJF JAAR

De regering Bouterse I en II hebben door tussenkomst van hun minister Gillmore Hoefdraad op Financiën, in de afgelopen jaren 92 leningen afgesloten bij verschillende financiële instanties. Het uitgebreide artikel hieromtrent is te lezen in de aprileditie van Parbode.

Continue Reading HOEFDRAAD NEEMT 92 LENINGEN IN VIJF JAAR

Regering leent mogelijk bij IMF voor aflossen schuld Oppenheimer

  • Post author:
  • Post category:Lokaal

Uit betrouwbare bron vernemen wij dat de regering pogingen onderneemt een lening bij het International Monetary Fonds (IMF) te sluiten. De lening die naar alle waarschijnlijkheid 25 miljoen US-dollar moet bedragen, is bedoeld voor het voldoen van de obligatieaflossing en boeterente aan het Oppenheimer Fund

Continue Reading Regering leent mogelijk bij IMF voor aflossen schuld Oppenheimer

IEDEREEN IS OPZOEK NAAR VALUTA

De wisselkoers wordt bepaald door vraag en aanbod op de valutamarkt. Wanneer er meer vraag is naar een bepaalde valuta soort (bijvoorbeeld de Amerikaanse dollar) dan er aanbod is, dan zal de wisselkoers van de dollar stijgen.

Continue Reading IEDEREEN IS OPZOEK NAAR VALUTA

WAAROM HUILT ABOP?

 De politieke partij ABOP is in sommige districten een lijstverbintenis aangegaan met Pertjajah Luhur (PL). Dat betekent dat in deze districten, kandidaten van ABOP op de lijst van PL zullen voorkomen.

Continue Reading WAAROM HUILT ABOP?

VOORBEREIDEN OP ‘FINANCIËLE SCHOK’ CORONACRISIS

Experts zeggen dat de Latijns-Amerikaanse economieën zich moeten voorbereiden op een schok (neergang) van historische proporties door de coronacrisis. Volgens de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) kan het Bruto Binnenlands

Continue Reading VOORBEREIDEN OP ‘FINANCIËLE SCHOK’ CORONACRISIS