OORZAAK EN GEVOLG

Eigenlijk kan gerust gesteld worden, dat Suriname nu in rep en roer is, door de negatieve ontwikkelingen die zich voordoen met betrekking tot de verschillende wisselkoersen, die worden gehanteerd voor de Amerikaanse dollar en de Euro. Door de zogeheten valutawet die op 21 maar jl. werd aangenomen in DNA en de afkondiging op 23 maart, is de chaos binnen het wisselkoersenregiem veel groter geworden. De valutawet heeft de onrust voor wat betreft de wisselkoersen en wat er nu voor een dollar of euro mag en moet worden gevraagd, alleen maar verhoogd. De Valutawet heeft nog meer chaos veroorzaakt en tot gevolg dat wisselkoersen op de zogeheten zwarte markt, nog verder zijn gestegen. Je kan als overheid dan wel een wet doordrukken en in strijd met alle economische en financiële wetmatigheden denken dat wisselkoersen beheersbaar cq stabiel te houden zijn, maar nu is reeds gebleken dat de valutawet van 21 maart een doodgeboren kindje is, want de wisselkoersen komen al vanaf 2016 door vraag en aanbod tot stand. Het is toch volkomen onrealistisch en onbegrijpelijk, dat een regering ervan uitgaat, dat een bezitter groot of klein van Amerikaanse dollars, zijn geld gaat omwisselen tegen een koers die onder de SRD10,- ligt bij een Cambio, terwijl hij dezelfde dollars kan afzetten binnen een zwart circuit voor nu SRD 12,- per dollar. Je kan als overheid nog zoveel sancties en of bedreigingen in het vooruitzicht tegen overtreders van deze wet stellen en toch zal men het Amerikaanse geld niet op een onvoordelige wijze van de hand doen. Wij van Keerpunt vragen ons steeds weer af, over wat voor economische knapkoppen de regering Bouterse beschikt? Vaart ze onophoudelijk en tegen beter weten in, nog steeds op het compas van de statisticus “leenjunkie” of gelooft ze nog steeds in de pseudo-econoom en leugenaar uit Wanica, die alles wat krom is recht probeert te praten. Je zou slechts medelijden met dit mannetje kunnen krijgen. Maar terwijl de situatie op het wisselkoersenfront aan het verergeren is, komt ook de positie van zoveel mensen die maandelijks dollars en euro’s nodig hebben om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen, in gevaar. Deze mensen kunnen de koersstijgingen niet meer bijbenen met hun SRD salarissen, die vaak genoeg door het doen van twee banen, tot stand komen. Wat de dollar en misschien straks ook de eurocrisis nog erger maakt, is dat het toerisme nu helemaal dood is. De Covid-19 coronavirus crisis heeft tot gevolg gehad, dat de grenzen in het oosten en westen zijn afgegrendeld en dat er ook geen vliegtuigen met passagiers hier landen. Al deze passagiers uit het buitenland leverden een zeer aanzienlijke bijdrage aan harde valuta en dat is nu helemaal weggevallen. Het is nu dan ook duidelijk, hoe het komt dat de vreemde valutavoorraden na het afkondigen van de zogeheten lock down, zo drastisch zijn afgenomen. Ook het stopzetten van de dollarzendingen door de Amerikaanse Centrale Bank, heeft gemaakt dat de dollarschaarste zich nu heel erg doet gevoelen. En deze zendingen hadden helemaal niet in gevaar hoeven te komen, had dit kabinet zich maar aan de voorwaarden gehouden. Maar als je de ‘’Fed’’ dollars uit zuiver populistische overwegingen vanuit de Centrale Bank haalt en ze toespeelt aan vriendje Chotelal, dan wordt die weg ook gelijk door de Amerikanen afgesneden en zitten we nu wederom met de gebakken peren en is het dollarvraagstuk nu vele malen erger geworden. Als deze regering door haar miljarden begrotingstekort er ook nog toe overgaat monetair te financieren dan is het hek echt van de dam en zal de bevolking het nog veel zwaarder krijgen door een ernstige stijging in de prijzen voor goederen en diensten. Voor Keerpunt is het nu overduidelijk, dat men tracht tot de verkiezingen de koersen toch nog een beetje te beteugelen, maar dat na 25 mei precies zoals na de volksraadpleging in 2015, de zware klappen voor dit volk in de maanden na de verkiezingen gaan vallen. Want dan zal welke regering ook aan de macht komt drastische bezuinigingsmaatregelen moeten doorvoeren om de economie weer op spoor te krijgen en haar groei te bevorderen. Maar zover zijn we nog lang niet. Voorlopig moeten we met zijn allen zien deze onhoudbare toestand te overbruggen.

 

More
articles