Ernstige bedreiging kandidaat van STREI!

In de vroege ochtend van donderdag 16 april 2020 om ongeveer 3.00 AM heeft bij STREI! kandidaat de heer Rodney Cairo een inval in zijn woning plaatsgevonden.

Er zijn camerabeelden waaruit blijkt dat de inval werd gepleegd door vier zwartgeklede, gemaskerde en zwaarbewapende mannen. De politie is verwittigd maar op de beelden is te zien dat zij uiteindelijk niet ingrijpt omdat, zoals later bij gesprekken naar voren kwam, de opdracht voor de inval vanuit Directoraat Nationale Veiligheid (DNV)kwam. Dit bureau treedt op (kortgezegd) als de nationale veiligheid in het geding komt.

Luitenant Kolonel D. Veira is hier de directrice. Een van de vier mannen heeft zich later ter plaatste gemeld bij het aanwezige arrestatieteam en zich ook geïdentificeerd, mogelijk is één van de mannen van Nederlandse afkomst.

Dhr. Cairo werd tijdens deze inval hardhandig aangepakt. Hij werd een aantal uren gegijzeld en vertoonde daarna enkele schrammen, de rechterzijde van zijn gezicht was opgezwollen en hij vertoonde blauwe plekken.

Cairo had rode striemen aan beide handen ter hoogte van de polsen en hij klaagt nu nog over pijn aan zijn lichaam. Bij deze inval hebben de invallers zijn mobiele telefoons waar bewijsmateriaal tegen enkele personen op was en wat legitimatiedocumenten, in beslag genomen, zonder zijn toestemming.

STREI! is in shock en neemt dit voorval bijzonder serieus. Wij hebben hierop met Cairo uitvoerige gesprekken gevoerd, temeer omdat er naar zijn persoon ernstige bedreigingen zijn geuit die gerelateerd waren aan zijn politieke carrière. De huidige verklaringen van Cairo zelf geven ons geen enkele aanleiding om hem terug te trekken als DNA-kandidaat van STREI! bij de komende verkiezingen.

Cairo is en blijft een kind van ons land, zijn vaderland dat hij met hart en ziel heeft gediend en wil blijven dienen. Cairo heeft zelf in de media, in zijn hoedanigheid als politicus, kritische vragen gesteld aan overste Veira, minister Benschop en president Bouterse over het leger en rekende juist op een open en eerlijk debat met hen.

U begrijpt, STREI! zal nimmer accepteren dat een van haar leden op dergelijke wijze wordt geïntimideerd. De kwestie heeft dus onze volledige aandacht.

Wij mogen echter ook niet uit het oog te verliezen dat het een gezamenlijke inspanning is van alle Surinaamse burgers om in aanloop naar de spannende verkiezingen van 25 mei de rust te bewaren.

Wij hopen op ondersteuning vanuit u, de media, en de juiste autoriteiten om ons te helpen te achterhalen wat er precies is gebeurd die bewuste donderdagochtend, ook om dit in het vervolg te voorkomen.

Tevens zullen wij naar aanleiding van dit voorval een schrijven richten aan de procureur-generaal met het verzoek deze zaak grondig te onderzoeken en zo te achterhalen hoe dit heeft kunnen plaatsvinden in een democratische rechtsstaat.

We delen met u een link met de volgende informatie als bewijsstukken:

www.shorturl.at/uyzIU

  • videobeelden van het vooral.
  • foto van de id-bewijs van één van de 4 invallers.
  • kentekennummer van het busje waarin ze Cairo wilden afvoeren.
  • proces verbaal zoals is opgemaakt door politie Geyersvlijt nadat Cairo daar aangifte heeft gedaan.
  • Foto’s van de woning van Cairo na de overal.
  • Lijst met namen van personen die mogelijk op de hoogte waren van hetgeen zich heeft afgespeeld in die vroege ochtend van 16 april 2020.

STREI! dankt de pers dat ze deze informatie wil delen met de samenleving.

Namens STREI!

Maisha E. Neus

More
articles