‘Skalians probleem wordt nooit opgelost, door dit regeringsbeleid’

In het gebied Asigron in Brokopondo zijn er opnieuw weer skalians gezien op het stuwmeer, die alleen maar zorgen voor een steeds zwaardere milieuschade. Dat de skalians zich nog steeds op de aangrenzende rivieren bevinden, is voor milieudeskundige en voorzitter van Probios, Erlan Sleur niet iets nieuws en blijft verschrikkelijk. Sleur geeft aan dat er op dit vlak geen oplossing zal komen, als de regering zelf een grote rol vervult in deze illegale activiteiten. “Er is nog steeds geen oplossing gekomen voor dit probleem en wij verwachten ook niet dat er één gaat komen, met dit beleid”, zegt de milieudeskundige in gesprek met De West.

Volgens Sleur zal dit probleem alleen verergeren, omdat de regering niet alleen nalatig is, maar ook daarenboven medeplichtig aan deze illegale goudactiviteiten. “Ze geeft aan, dat het om duurzame ontwikkeling gaat, maar dat zien wij niet. We zien juist dat men problemen krijgt met de gezondheid”, merkte Sleur op. Volgens hem speelt ook de districtscommissaris van Brokopondo, Frederik Finisie onder één hoedje, voor wat dit probleem betreft. De aanwezigheid van deze skalians baart Sleur veel zorgen, omdat die nog steeds met kwik werken. “Deze Regering beseft nog steeds niet, wat de consequenties zijn op de langere termijn voor de bewoners in dit gebied”, aldus Sleur. Hij is van mening dat hetzelfde water nu een gevaar vormt voor de bewoners van dat gebied, omdat zij elke dag gebruik van maken. “Al die giftige zware metalen die men gebruikt, komen in de vissen terecht, waarvan de dorpelingen leven. Volgens Sleur wordt het alleen maar moeilijker gemaakt voor deze mensen en voor de fauna in de rivier. Ook de recreatieplaatsen langs de rivier met name; Parabello, zullen met problemen te kampen krijgen. “Wij hebben ook gezien waar mensen huidaandoeningen hebben opgelopen, vanwege het verontreinigd water”, aldus Sleur.

“Wij gaan momenteel een zeer flinke droge periode tegemoet, waarbij deze ‘monsters’ (skalians) nog steeds hun werk zullen doen, alsof er niets aan de hand is”, benadrukte Sleur. “Ik snap niet waar deze mensen hun verstand. Deze illegale activiteiten, worden zelfs door onze eigen mensen uitgevoerd”, zegt Sleur. “Men is niet slechts schaamteloos, maar ook hebzucht naar goud en andere mineralen, speelt een belangrijk rol bij deze mensen.” De kostbare grondstoffen die Suriname bezit, op verschillende illegale manieren uit de grond gehaald, door de beleidsmakers zelf, maar er is nooit goed zicht geweest over de daadwerkelijke opbrengsten.

Sleur blijft van mening, dat het probleem van de Skalians alleen maar erger zal worden, en dat de regering zich hiervoor zal proberen te verschonen, als dit probleem ergere vormen aanneemt. Tot slot zegt Sleur, dat hij zich niet kan voorstellen dat de regering, doet alsof er niets aan de hand is, terwijl Suriname vernietigd wordt.

More
articles