WINKELPRIJZEN BLIJVEN STIJGEN

foto: Johan de randamie

De consumentenprijsindex, CPI, is een maat voor de gemiddelde verandering in de prijs van een naar kwaliteit en kwantiteit vast pakket aan goederen en diensten, bestemd voor consumptieve doeleinden. Vergelijken we december 2019 met december 2018 dan zijn de consumentenprijzen gemiddeld met 4,2 procent gestegen. Zo is de prijs van brood, melk, boter, softdrinks, groeten, fruit enz toegenomen in het afgelopen jaar. Er zitten 316 items in Suriname zijn CPI-pakket en prijsopnames worden in Paramaribo en districten opgemeten. Vanaf de maand januari 2019, rapporteert het ABS ook over ‘prijsbewegingen’, waarbij het gedrag van de 316 individuele items in het CPI-pakket, beschreven wordt. Naast een maat voor de ligging wordt dus ook een indicatie van spreiding gegeven. In december 2019 was de inflatie (CPI december 2019 vergeleken met CPI december 2018) 4,2 procent. Vanaf het kabinet Bouterse I aantrad in augustus 2010, had Keerpunt voorspeld, dat we vreselijk moeilijke tijden tegemoet zouden gaan, gezien het feit dat we al de grootste ellende met regeringen, geleid door revo-exponenten hadden meegemaakt van 1980 tot 1987, december 1990 tot mei 1991 en de regering Wijdenbosch 1996-2000. Bij het bestuur van revo-exponenten hebben we telkenmale de vernietiging van de macro-economie van dit land moeten meemaken. Telkenmale werden de monetaire reserves van Suriname zodanig gedecimeerd, dat de dekking van de gulden en nu de SRD, zwaar werd verminderd en er devaluaties ten opzichte van de US-dollar volgden. Als gevolg daarvan werd ook in alle perioden waarin ex-revo-figuren de macht kregen, de koopkracht vernietigd en nam de armoede onder het volk toe. Verkeerde bestedingen van staatsgelden en in bepaalde opzichten pure verspilling van onze belastingpenningen, hebben gemaakt dat al deze regeringen van NDP-signatuur met grote tekorten kwamen te zitten. En dat is nu wederom het geval met de regering Bouterse II, die heel duidelijk nog steeds de verkeerde prioriteiten stelt bij haar bestedingen. Ook de devaluaties van de SRD ten opzichte van de dollar van SRD 2,80,- voor de dollar tot nu ruim SRD 9,- zorgt ervoor dat goederen in de winkel met meer dan 100 procent zijn gestegen vanaf 2015. En aan de stijging van goederen in de winkel blijft maar geen einde komen. Het Algemeen Bureau voor de Statistiek, ABS, meldde in 21 december 2017, dat als de consumentenprijzen van januari t/m november 2017 met januari t/m november 2016 worden vergeleken, deze met maar liefst 23,4 procent waren toegenomen. De prijzen worden namelijk bepaald op basis van de instabiele wisselkoersen voor de dollar en de euro. Het mechanisme van vraag en aanbod voor vreemde valuta speelt hierbij een cruciale en onontkoombare rol. Het is in ieder geval voor Keerpunt overduidelijk, dat de Surinaamse mens thans gestadig en wel in rap tempo sinds de devaluatie van 2015, aan het verarmen is en dat hebben we zeker te danken aan een regering die de afgelopen tien jaar wanbeleid heeft gevoerd en nog steeds de euvele moed kan opbrengen, steevast te ontkennen dat zulks het geval is. Volgens Hoefdraad zou eind 2017 reeds een teken van economische groei vertonen, maar die voorspelling is nu januari 2020, zeker niet uitgekomen. Waarom zegt Hoefdraad niet aan het Surinaamse volk, dat het land eigenlijk failliet is en dat hij zijn staatsbegroting allang niet meer kan financieren? De regering Bouterse staat momenteel met de rug tegen de muur en heeft veel geld nodig, wil ze ernstige sociale onrust voorkomen voor de verkiezingen van 25 mei. Dus Hoefdraad mag rustig door gaan met zijn paniekvoetbalstrategie, aan alles komt er een eind ook aan het geduld van het Surinaamse volk.

More
articles