BANKIERSVERENIGING LUST PROEVE NIET
Sigmund Proeve is door de Raad van Commissarissen (RvC) van DSB Bank aangezegd zich te onthouden van het uitoefenen van zijn functie als CEO van de bank, dit tot de beëindiging van zijn dienstverband.

BANKIERSVERENIGING LUST PROEVE NIET

  • Post author:
  • Post category:Lokaal

De Surinaamse Bankiers Vereniging, SBV voorgezeten door Eblein Frangie CEO bij de Finabank, verzet zich in collectieve zin tegen een eventuele  benoeming van drs. Siegmund Proeve tot de nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname. Binnen de voormelde vereniging is het de laatste dagen duidelijk geworden, dat Proeve de favoriete kandidaad van president Bouterse is om de hoogste functie bij de moederbank te gaan bekleden.

Continue Reading BANKIERSVERENIGING LUST PROEVE NIET
AANTAL ZEESCHILDPADNESTEN GEDAALD VAN 14.000 NAAR 700
Foto: WWF

AANTAL ZEESCHILDPADNESTEN GEDAALD VAN 14.000 NAAR 700

Als gevolg van erosie is het strand van Braamspunt in de laatste jaren flink kleiner geworden. Was het legstrand in 2015 nog 7 kilometer lang, door erosie en zandafgravingen is daar in 2020 nog maar 700 meter van over. Dit soort ontwikkelingen baart onder meer Keerpunt ernstige zorgen, aangezien het zeer belangrijk is voor ons ecosysteem, dat de aanwezigheid van schildpadden in onze wateren, gecontinueerd wordt.

Continue Reading AANTAL ZEESCHILDPADNESTEN GEDAALD VAN 14.000 NAAR 700

WINKELPRIJZEN BLIJVEN STIJGEN

De consumentenprijsindex, CPI, is een maat voor de gemiddelde verandering in de prijs van een naar kwaliteit en kwantiteit vast pakket aan goederen en diensten, bestemd voor consumptieve doeleinden. Vergelijken we december 2019 met december 2018 dan zijn de consumentenprijzen gemiddeld met 4,2 procent gestegen. Zo is de prijs van brood, melk, boter, softdrinks, groeten, fruit enz toegenomen in het afgelopen jaar.

Continue Reading WINKELPRIJZEN BLIJVEN STIJGEN

CENTRALE BANK MOET VOORLICHTING GEVEN OVER MUNTBILJETTEN

Er is sinds vorig jaar minder muntgeld in omloop. Recentelijk zijn er coupures van SRD1, - en SRD2, 50 door de Centrale Bank in roulatie gebracht die naar wij vernemen, al sinds de tijd van governor André Telting, in de kluis van de Centrale Bank lagen.

Continue Reading CENTRALE BANK MOET VOORLICHTING GEVEN OVER MUNTBILJETTEN

HOEFDRAAD MOET AFBLIJVEN VAN KASRESERVES

Tijdens de vergadering in De Nationale Assemblee van afgelopen dinsdag, zei de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, dat het geld van het volk veilig is, want er is nog bijkans USD 2 miljard samen bij de banken en de CBvS, dus volgens hem zijn er nog geen problemen om het land draaiende te houden.

Continue Reading HOEFDRAAD MOET AFBLIJVEN VAN KASRESERVES