AANTAL ZEESCHILDPADNESTEN GEDAALD VAN 14.000 NAAR 700

Als gevolg van erosie is het strand van Braamspunt in de laatste jaren flink kleiner geworden. Was het legstrand in 2015 nog 7 kilometer lang, door erosie en zandafgravingen is daar in 2020 nog maar 700 meter van over. Dit soort ontwikkelingen baart onder meer Keerpunt ernstige zorgen, aangezien het zeer belangrijk is voor ons ecosysteem, dat de aanwezigheid van schildpadden in onze wateren, gecontinueerd wordt. Volgens deskundigen van het WWF hebben deze bedreigingen hun weerslag op de zeeschildpaddenpopulatie. Het gaat dan ook slecht met de Surinaamse populatie van de aitkanti’s. Die populatie is dramatisch gedaald van 14.000 nesten in 2001 naar slechts 700 nesten in 2018, aldus een bericht dat onlangs werd gepubliceerd door het WWF.
Het legseizoen voor zeeschildpadden loopt van februari tot juli. Het huidige legseizoen van de zeeschildpadden is nauwelijks begonnen of er zijn alweer problemen op Braamspunt. Nadat in het jaar 2017 aan de bel moest worden getrokken vanwege aanhoudende zandafgravingen die het strand en de aitkanti’s bedreigden, is het nu weer raak. Maatschappelijke en milieuorganisaties maken zich zorgen over recente bedreigingen van het laatste belangrijke legstrand van de aitkanti’s in Suriname. Door klimaatverandering vinden deze veranderingen nog sneller plaats door de toegenomen golfslag en wind. Braamspunt is al sinds een paar jaar een belangrijk legstrand voor zeeschildpadden geworden, vooral voor de zogeheten aitkanti’s. Dit komt doordat het voormalige legstrand van Matapica door een oostwaartse beweging is verschoven naar Braamspunt. Het is tevens door de gemakkelijke bereikbaarheid voor het observeren van zeeschildpadden, een belangrijke en unieke toeristische trekpleister geworden. De legstranden van Suriname (Braamspunt en Galibi) zijn belangrijk voor de zeeschildpadden van deze wereld, waarbij vooral Braamspunt heel belangrijk is voor de aitkanti’s. Helaas zijn er nu meerdere bedreigingen voor de zeeschildpadden. Naast de stropers die elk jaar honderden nesten plunderen, zeeschildpadden die verstrikken en verdrinken in visnetten, verdwijnen hun legstranden ook nog in een rap tempo. De afname in het strand is vooral op Braamspunt goed zichtbaar, maar is ook op Galibi te zien. Als gevolg van erosie is het strand van Braamspunt de laatste jaren flink kleiner geworden. Om dit alles nog een stukje erger te maken, zijn nu ook vissers hun kampen gaan verplaatsten naar het legstrand op Braamspunt. Aangezien het strand al is gekrompen, blijft er niet veel ruimte meer over voor de schildpadden om in alle rust hun eieren te leggen.

More
articles