CENTRALE BANK MOET VOORLICHTING GEVEN OVER MUNTBILJETTEN

Er is sinds vorig jaar minder muntgeld in omloop. Recentelijk zijn er coupures van SRD1, – en SRD2, 50 door de Centrale Bank in roulatie gebracht die naar wij vernemen, al sinds de tijd van governor André Telting, in de kluis van de Centrale Bank lagen. Keerpunt vindt het dan zeker zeer gepast, dat vanaf het moment dat deze muntbiljetten in omloop zijn gebracht, de moederbank tenminste met een voorlichtingscampagne meer bekendheid verstrekt over deze biljetten. Thans doen zich gevallen voor waarbij burgers met dit wettig betaalmiddel aankopen wilden doen, maar bepaalde winkeliers wilden de muntbiljetten niet accepteren. De winkeliers zeggen dat zij niet bekend zijn met deze biljetten. De muntbiljetten werden uit de roulatie gelaten, omdat ze sneller slijten. Bankiers vertelden ons, dat papiergeld zeker goedkoper in vervaardiging is dan het gewone muntgeld, maar korter bruikbaar, waardoor het sneller vervangen moet worden. Wat Keerpunt ook al geruime opvalt, is dat er naast de nieuwe SRD coupures met een opvolgende nummering, ook nog biljetten in omloop zijn, die er zwaar verouderd en vuil uitzien. Het is dan ook niet vreemd, dat wij ons nu afvragen of de oude versleten bankbiljetten daadwerkelijk uit de roulatie worden gehaald voor vernietiging, alvorens de nieuwe aan het publiek worden verstrekt. Keerpunt is niet vergeten, dat op donderdag 22 augustus 2019, drie tot vier vrachtcontainers met geld werden binnengebracht bij de Centrale Bank van Suriname. Zogenaamd waren de containers gevuld met ‘muntgeld’. Wij hebben toen foto’s van de containers gepubliceerd. Dit zorgde toen gelijk voor opschudding in de samenleving. De foto’s werden toen ook via sociale media verspreid. We zijn inmiddels een half jaar verder en Keerpunt vraagt zich nu zeker af, wat de stand van zaken is met betrekking tot deze voorraad aan SRD’s en of er daadwerkelijk ‘muntgeld’ in die containers lag opgeslagen. Net zoals de muntbiljetten die onlangs in roulatie werden gebracht, heeft het er veel van, dat de regering nieuw geld toevoegt aan de reeks roulerende oude biljetten. Dit heeft dan alles te maken met monetaire financiering.

More
articles