ONTWATERINGSPROBLEEM ZAL MILJOENEN KOSTEN

Bewoners in stad en district werden de afgelopen dagen verrast door grote overstromingen die hun woningen in een waterpoel veranderde. Straten stonden blank en huizen, erven en winkels hadden te kampen met enorme wateroverlast. De beelden van onze hoofdstad werden op sociale media verspreid en Paramaribo was dusdanig onder water, dat in bepaalde woonbuurten er geen onderscheid meer kon worden gemaakt tussen sloten en de rijweg. De hoeveelheid water was zo enorm, dat straten die voorheen nooit onderliepen, ineens op rivieren leken. Wij kunnen nog heel goed herinneren dat de vorige regering dit had kunnen voorkomen, als zij het bedrag van US-dollar 35 miljoen dat zij begin 2019 bij de Wereldbank had geleend, daadwerkelijk had besteed ten behoeve van een overstromingsrisicobeheersproject.

Deze lening was bedoeld om de drainage-infrastructuur te verbeteren en het Saramacca-kanaalsysteem te versterken. Dit project werd gefinancierd door de International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) en heeft een eindvervaldag van dertig jaar, inclusief een aflossingsvrije periode van zes jaar.   Toen reeds stelde Keerpunt de vraag, wie ons zou kunnen garanderen, dat dit geld daadwerkelijk zou worden gebruikt om de drainage-infrastructuur te verbeteren. Kennelijk is het geld inderdaad niet aangewend om de afwatering te verbeteren, want tot op heden is er niets veranderd. Bij elke stortbui liggen Paramaribo en omstreken onder water en eenieder ondervindt er last van. Zoals vele leningen is dit geld weer verdampt op consumptieve manier, want als de toenmalige regering met de geleende financiële middelen toen in elke afvoerpomp vanaf Leonsberg, USD 1 miljoen had geïnvesteerd, was er van die lening nog USD 25 miljoen over. De regering Bouterse I en II, waren altijd op hun tenen getrapt als ze werd voorgehouden dat het geld was verdampt, maar hoe moesten wij het anders noemen?

De regeringen Bouterse hebben tot 2020, op onverantwoordelijke wijze geld verkwist. Ofschoon we in een economische crisis zaten, heeft de paarse bende de centen nooit goed besteed. Hun leenziekte heeft onze economie wel kapotgemaakt. De effecten van hun economisch wanbeleid zien we terug in de huidige crisis. Dit is duidelijk te herkennen aan de hand van het bekende Nederlandse spreekwoord: ‘Van de hand in de tand leven’, wat betekent: zo gauw er geld is, wordt het meteen weer verkwist. Zo werkte de regering Bouterse nou eenmaal. Zij heeft met allerlei leningen/kredieten onze economie op een kunstmatige manier in stand weten te houden. Er zijn in de afgelopen tien jaar veel leningen afgesloten door Bouta en zijn kliek en onder leiding van de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, maar er werd zelden of nooit, transparantie gedemonstreerd over waar het geld precies aan werd besteed.  De afgelopen week was het weer raak. In verschillende delen van onze hoofdstad, lagen de straten onder water na de hevige regenval. Wanneer komt er eindelijk een goede oplossing voor dit probleem, want nu loopt het binnenland ook onder en daar roepen we dat de bewoners hogerop moeten gaan wonen. De vraag is dan vervolgens, wat moeten wij zeggen tegen de stedelingen die de afgelopen dagen hun auto als boot hebben moeten inzetten.

More
articles