WET SEKSUEEL MOLEST GEEN PRIORITEIT REGERING?

Al langer dan zes jaar ligt er een conceptwet klaar bij De Nationale Assemblee (DNA), die seksueel molest op de werkvloer moet voorkomen en bestrijden. Ondanks dat deze wet jaren geleden is opgesteld, is die nog steeds niet aangenomen door DNA. Wij vinden het heel erg, dat er zo lang wordt gewacht om zo een belangrijke kwestie bespreekbaar te maken in DNA. Of is dit een bewuste keuze van onze regeerders? Want met die wetgeving kan je tenminste daders aanklagen en bestaat de optie dat zij worden vervolgd. Dan hebben we het over recente specifieke gevallen, zoals de aangiftes van seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen de directeur van de Hakrinbank, de klachten van aanranding binnen verschillende overheidsinstanties en ook de meldingen van aanranding binnen grote particuliere bedrijven in ons land. Met de aanname van deze wet kunnen slachtoffers eindelijk iets doen en voelen zij zich beschermd. Naar onze mening, duurt het allemaal veel te lang. Wij vragen ons af, hoe serieus men dit vraagstuk neemt, als er zoveel tijd overheen gaat voordat de conceptwet behandeld wordt. Keerpunt verneemt dat met betrekking tot de case van de Hakrinbank-directeur, de leden van de Raad van Commissarissen van de Hakrinbank (HKB), onlangs in een officieel schrijven het vertrouwen in de president-commissaris hebben opgezegd. Dit schrijven is naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen binnen de HKB met betrekking tot vermeend grensoverschrijdend gedrag door de CEO. Voorts vernemen wij, dat achter gesloten deuren deze zaak momenteel uitvoerig wordt besproken en dat zelfs de Centrale Bank van Suriname (CBvS), de RvC van de HKB heeft gesproken hieromtrent.  Naar verluidt, zijn er nu officieel vier aangiftes gedaan bij de politie tegen de voormelde bankdirecteur en is het onderzoek reeds opgepakt door de procureur-generaal (PG). Voorts vernemen wij, dat de staat, die ruim 30 procent van de aandelen bezit van de HKB, de bevindingen afwacht van de PG in dit onderzoek. Hierbij wordt door betrouwbare anonieme bronnen bevestigd, dat er binnen de regering serieus wordt gekeken naar een geschikte kandidaat die de positie van de HKB- directeur kan invullen. De minister van Financiën, is zelf al zover, dat de kleine aandeelhouders op de hoogte zijn gebracht van dit besluit. Binnen de HKB zelf heerst er tot nu toe een gespannen sfeer en durft geen enkele vrouw zich alleen op de kamer van de directeur te begeven. Keerpunt verneemt, dat de slachtoffers die reeds aangifte hebben gedaan, emotioneel niet meer in staat zijn om geconfronteerd te raken met de directeur. “Het is geen gezonde situatie om daar te blijven werken. Hij doet alsof er niets aan de hand is en andere dagen bedreigt hij je, omdat hij weet dat jij degene bent die een klacht tegen hem hebt ingediend. Ik vraag me af waarom slachtoffers niet serieus worden genomen en wij niet beschermd zijn door de wet. Ik krijg zwaar de indruk dat er vanuit de politiek wordt getracht hem te beschermen, omdat er enorme belangen spelen, anders zou men niet zo nonchalant omgaan met onze klacht. Ook het ministerie van Arbeid heeft tot nu toe niet echt veel kunnen doen”, zegt een slachtoffer tegenover Keerpunt.

More
articles