JAARVERSLAGEN OVERHEIDSINSTELLINGEN KOMEN NIET UIT DE VERF

De Centrale Bank van Suriname (CBvS, de Bank), heeft onlangs het Jaarverslag 2019 gepubliceerd, waarin de algemene, financiële en economische ontwikkelingen, alsook het door de Bank gevoerde beleid in het verslagjaar, uiteen zijn gezet. De gebeurtenissen na de balansdatum zijn ook opgenomen in het verslag. Het streven van de Bank is om dit kalenderjaar de jaarverslagen over 2020 en 2021 uit te geven, waardoor de Bank haar achterstand volledig zal hebben ingelopen. Net als bij de voorgaande jaarverslagen van de moederbank, heeft de accountant van BDO Assurance N.V. zich van oordeel onthouden. Nu de jaarverslagen van de CBvS netjes worden gepubliceerd, vragen wij ons al geruime tijd af, waarop de verschillende overheidsinstellingen nog wachten. Tot nu toe zijn zij in gebreke gebleven om hun jaarverslagen te publiceren. Van bepaalde parastatalen is in de afgelopen jaren gewoon geen jaarverslag gepubliceerd. Keerpunt heeft het dan in het bijzonder over de jaarverslagen van de Stichting Staatsziekenfonds (SZF), het Algemeen Pensioenfonds (APF), de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), de Surinaamse Luchtvaarmaatschappij (SLM) enz. Sinds 1 januari 2020, is in Suriname de Wet op de Jaarrekening van kracht. Deze wet heeft ingrijpende consequenties voor het bedrijfsleven. Daarnaast zijn er gevolgen voor de controlerende accountants en toezichthouders, zoals de Kamer van Koophandel en Fabrieken en de Centrale Bank van Suriname. Ook andere instanties en organisaties zoals kredietverlenende instellingen, de effectenbeurs, vakbonden en de overheid als regelgevende instantie, hebben hiermee te maken. Deze wet werd in het leven geroepen om transparantie en toegang tot de markt te bevorderen, de ordening in en de betrouwbaarheid van financiële verslaggeving te waarborgen, en ook om belemmeringen in de bestaande juridische infrastructuur, tegen te gaan. Daarnaast wordt de jaarrekening als belangrijk instrument voor het maatschappelijk functioneren van burgers en bedrijfsleven genoemd. Doelstelling van de wet is de toepassing van internationale verslaggevingsstandaarden en daarmee het bevorderen van de transparantie.

Keerpunt weet inmiddels, dat er na de verkiezingen van 2015, een situatie is ontstaan in ons land, waarbij er transacties zijn gepleegd door de toenmalige regering, die anno 2022 gezien kunnen worden als strafbare feiten. Dit is ook te merken aan het aantal mensen dat inmiddels achter de tralies is beland en dat reeds is veroordeeld. Ook zijn er personen uit die regeringskringen die op stel en sprong gevlucht zijn naar het buitenland. We hebben het dan niet alleen over die statisticus die op Financiën een chaos heeft achtergelaten, waardoor onze financieel-economische situatie zo zorgwekkend is dat wij de hulp van het IMF hebben moeten inroepen. Wij merken het ook aan onze schuldenlast als natie. We zullen daarom de incompetente profiteurs ook niet vergeten, die hun zakken op een schandalige manier hebben gevuld en zich ook nog staatseigendommen hebben toegeëigend, waardoor zij nu in ongekende weelde leven. Zo luxueus leven deze gasten, dat zij twee jaar nadat zij gevlucht zijn, met de benen in de lucht zitten op een tropisch eiland. Dit terwijl bijna alle parastatalen aan de beademing moeten en dit komt echt niet vanwege Covid-19. Voor de pandemie was onze financiële situatie al behoorlijk benard en wij voelen tot nu toe de schokken. Keerpunt vraagt zich af, waar de jaarcijfers zijn van de verschillende staatsbedrijven, want tot nu toe heeft alleen Staatsolie die goed bijgehouden. Het feit dat er zoveel overheidsbedrijven zijn die tot nu toe geen jaarverslagen hebben kunnen laten zien, wekt bij ons de indruk dat men een ware chaotische administratie heeft achtergelaten. Deze chaos zoals we die kennen, zal het voor accountants behoorlijk moeilijk maken, juiste cijfers te beoordelen. Het wordt hoog tijd dat de bevoegde instanties ingrijpen, zodat er nu daadwerkelijk transparant beleid wordt gevoerd. De regering Santokhi zit al twee jaar en wij begrijpen dat de financiële ravage enorm is, maar als er geen cijfers zijn, hoe kun je dan weten of een instantie nog de moeite waard is om haar te bestendigen? Checks and balances zijn essentieel en als je verlieslatend bent als organisatie, dan moet er ingegrepen worden. We denken dan ook aan de SLM die enorme potentie heeft, maar misschien toch minder politieke invloed moet hebben, want incompetente mensen zullen het bedrijf alleen maar verder in de afgrond brengen. Ook bij SLM is er thans een financiële chaos geconstateerd en het helpt niet om snel tot een behoorlijk herstel te komen.

More
articles