US-DOLLARS HEBBEN GEEN VERVALDATUM

In het Amerikaans wetboek wordt duidelijk aangegeven, dat alle USD-coupures ongeacht hun jaartal, geldig blijven en dat zij niet aan een vervaldatum onderhevig zijn. Biljetten die zichtbaar beschadigd en/of gevlekt zijn, worden meestal niet geaccepteerd als betaalmiddel. Maar al geruime tijd houden ondernemers hun klanten voor dat zij vanwege Surinaamse bankbeperkingen, geen coupures in Amerikaanse dollars meer accepteren die vóór 2009 zijn gedrukt.  In (bepaalde) winkels mag het personeel deze coupures dan ook niet accepteren als betaalmiddel. Verschillende lokale banken hebben zich hierover uitgesproken en bekendgemaakt, dat zij vooralsnog alle USD-bankbiljetten accepteren, mits die niet beschadigd of gevlekt zijn. Jammer genoeg komt het nog steeds voor in de Hermitage Mall, dat bepaalde winkelzaken geen USD-biljetten accepteren ouder dan 2009. Je kunt als klant praten als Brugman, het kassapersoneel weigert dergelijke biljetten, zij hebben instructies van de leiding. Helaas verliest zo een winkel dan inkomsten, want de klant heeft vaak genoeg geen ander biljet bij zich of weigert uit principe met andere coupures de rekening te voldoen. Wij adviseren ondernemers dit misverstand uit de wereld te helpen, want in die tussentijd neemt de Chinese winkelier op de hoek, elke US-dollar aan die hij ontvangt: geld is geld en zij maken geen grap met dit soort bekendmakingen. Naar onze mening, wachten Surinaamse ondernemers altijd net te lang als het gaat om het wijzigen van beleid. Aan de andere kant komt het ook zeer klantonvriendelijk over, wanneer je bij de kassa staat om te betalen en de medewerker weigert om een wettig betaalmiddel te accepteren vanwege de datum van uitgifte.

More
articles