REGERING ADVISEERT CARPOOLEN ALS GEVOLG VAN HOGE BRANDSTOFPRIJZEN

De regering heeft onlangs bekendgemaakt, dat de prijzen bij de pomp voor unleaded en V-power zijn verhoogd en doet daarom een beroep op eenieder om zuinig om te gaan met brandstof en zoveel als mogelijk te carpoolen. “Op dit moment is in voorbereiding een nieuw subsidiesysteem op basis van subjectsubsidies. Dit zal gebeuren aan de hand van elektronische credits. Bij vlot verloop zal dit het tijdelijke systeem van objectsubsidies in juni kunnen vervangen”, aldus de regering in een persbericht afgelopen woensdag 4 mei. Keerpunt begrijpt heus wel, dat de lokale brandstofprijzen afhankelijk zijn van wereldmarktprijzen. De internationale olieprijs heeft in de afgelopen periode fluctuaties doorstaan en de voornaamste oorzaak is de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De internationale prijs voor diesel was in april 9 procent hoger dan in maart, terwijl de prijs voor unleaded 1 procent hoger uitviel. De kostprijs zonder governmenttake en zonder subsidies, komt neer op SRD 26,02 voor diesel en SRD 22,71 voor unleaded. De dieselprijs blijft voorlopig ongewijzigd op SRD 19,87. Het totale bedrag aan subsidies van de overheid in april bedroeg SRD 100 miljoen. Voor de komende maand mei zal het subsidiebedrag ongeveer gelijk zijn. Deze middelen zijn afkomstig uit de miljoenen USD die de regering heeft ontvangen van de Staatsolie Maat-schappij Suriname. Wij zijn van mening, dat deze middelen beter geïnvesteerd kunnen worden dan om de brandstof te subsidiëren voor de samenleving. Naar onze mening is dit besluit absoluut niet slim en volgens deskundigen is deze subsidie zelfs politiek geladen, want door brandstof te subsidiëren, zal de brandstofsmokkel naar de buurlanden wederom zwaar toenemen vanwege het grote prijsverschil. Naar wij vernemen, zullen voorlopig elke 5e van de maand, de brandstofprijzen worden aangepast en wij weten, dat de regering bij de volgende brandstofprijsaanpassing rond de vijfde van de komende maand, zich deze subsidie niet langer zal kunnen permitteren, want tegen die tijd zal de oliemarktprijs nog steeds hoog liggen, waardoor Surina-me steeds achterloopt met de aanpassingen. Het subsidiëren van brandstof is naar onze mening geen goed besluit voor de overheidsfinanciën en de mensen met een beetje economische kennis, begrijpen wat wij hiermee bedoelen. Dit geld moet de re-gering eigenlijk sparen om te kunnen in-vesteren in onze toekomst, omdat er binnenkort veel geld nodig zal zijn voor de participatie in de offshore olieblokken. De regering weet heel goed dat wij nog niet ready zijn voor de participatie in de offshore olieblokken en dat punt moet nu wel bovenaan op de prioriteitenlijst staan, anders zijn wij echt een verloren natie. Ten aanzien van het advies van carpoolen, adviseren wij de regering om minder volgauto’s te tanken, want die worden volgegooid op staatskosten en wij betalen daarvoor. De overheid moet het verbruik van al-le dienstauto’s terugbrengen, want heel veel hoogwaardigheidsbekleders rijden met minimaal twee auto’s rond, de president en vicepresident met minimaal 5 stuks en zelfs de governor wordt met twee auto’s vervoerd. Het volk moet inleveren, maar de mensen bovenaan de ladder doen tot nog toe alsof er niets aan de hand is, terwijl de belofte was gedaan dat het volk niets zou moeten inleveren.

Wo set’ ing ete?

More
articles