ONACCEPTABEL FENOMEEN

Bij Keerpunt is een reeks klachten gedeponeerd door ondernemers uit de detailhandel en dan in het bijzonder exploitanten van supermarkten. In stad en district komt het steeds vaker voor dat vooral jongeren, de zaak binnenwandelen om er te stelen. De winkelier heeft geen ogen genoeg om deze lui in de gaten te houden. Koekjes worden van de schappen gehaald en in de winkel opgegeten. Als het een groot pak koekjes betreft, wordt slechts een deel uit het opengescheurde pak terug op de schappen gelegd. Maar niet slechts koekjes en andere versnaperingen worden gejat. Men steelt ook toiletartikelen, waarbij tandpasta een zeer gewild artikel is.

Ook afwasmiddelen en shampoo tracht men onopgemerkt uit de winkel te krijgen. Recentelijk werd ons gerapporteerd dat blikjes bier gewoon uit de koelkast worden gepakt en de Chinese winkelier wordt dan ook nog gezegd, dat de dief de volgende dag wel komt betalen. Die verschijnt dan toch nooit meer. Naar gelang de prijzen verder stijgen, gaat de criminaliteit ook verder omhoog. Keerpunt heeft zelf kunnen zien hoe het in de omgeving van een bepaalde technische school in Paramaribo Zuid-West, eraan toegaat. Leerlingen gaan dan in groepjes naar de nabij gelegen supermarkt, zogenaamd om een softdrink te kopen. Door het niet geringe aantal jeugdigen, wordt de zaak voor de supermarkthouder onoverzichtelijk en doen de lange vingers hun werk. Deze methode toegepast om diefstal succesvol te kunnen plegen, is voor de eigenaar van de supermarkt niet onopgemerkt gebleven. Tijdens de pauze van de school mogen nu slechts 2 tot 3 leerlingen naar binnen, alleen maar om diefstal te voorkomen.  Maar niet slechts diefstal komt steeds vaker voor, ook de onveiligheid is een heikel punt voor de detailhandelaar. ‘’Ik kan moeilijk hardhandig optreden, want dan krijg ik problemen met de politie en vaak is het zo, dat de dief met een groot mes loopt en mij ernstig kan verwonden en dat heb ik voor een biertje of pak koekjes niet over.

De politie alarmeren heeft helemaal geen zin, want die komt toch niet of veel te laat en dan is de ‘vogel’ al gevlogen. Maar ik kan u wel zeggen dat als de zaak niet beter wordt, zullen veel Chinese winkeliers er de brui aan geven, want niemand wil verlies lijden of levensgevaarlijk verwond worden door een of andere rover’’, aldus een zeer bezorgde supermarkthouder tegenover Keerpunt. We kennen al jaren de brute berovingen en mishandelingen van supermarkthouders, waarbij er vaak genoeg ernstig letsel wordt toegebracht, waarbij niemand zich zorgen schijnt te maken over de traumatische gevolgen voor de slachtoffers.

Dat zaken thans de spuigaten uitlopen en de onveiligheid toeneemt, behoeft geen betoog. Wat de overheid hieraan denkt te doen, is voor ons tot op dit moment een groot raadsel. Deze onveiligheid in het land vormt zeker geen visitekaartje voor investeerders in spe. Een investeerder, vooral die uit het buitenland, kijkt ook zeer nadrukkelijk naar de veiligheidssituatie in het land, alvorens hierheen te willen komen. Laat dat gezegd zijn. Voorlopig is het voor wat betreft de veiligheid, zeker niet goed gesteld in dit land.

More
articles