PURP voor rehabilitatie historische binnenstad

Het directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), heeft tijdens een persconferentie op vrijdag 18 februari, de actuele stand van zaken van het lopend programma voor de rehabilitatie van onze historische binnenstad met de samenleving gedeeld. Het belang van het Paramaribo Urban Rehabilitation Program (PURP), is om onze historische binnenstad nieuw leven in te blazen. Dit project is tot stand gekomen door interventie van de Inter- Amerikaanse Ontwikkelings-bank (IDB). Op 2 april 2017 is er een leningsovereen-komst getekend van twintig miljoen Amerikaanse dollar voor de financiering van het PURP-project dat loopt tot begin 2023.

Met de slogan: ‘Recharging the historic town’, benadrukt het ministerie de activiteiten van PURP die als doel hebben het doen herleven van onze historische binnenstad, het oude stadscentrum oftewel het ‘houten’ stadscentrum dat in 2002 door de Unesco is verklaard tot het werelderfgoed. De activiteiten van PURP worden beperkt tot vijf gebouwen die hoog op de agenda staan, waarvan twee behoren tot De Nationale Assemblee, drie van het ministerie van Justitie en Politie en één van het ministerie van Sociale Zaken. Deze gebouwen staan ook op de Unesco World Heritage site. Verder wordt de Waterkant vanaf het Waaggebouw tot en met het Fort Zeelandia heringericht. STAS International is belast met het uitzetten van een strategisch plan om de gemeenschap te bereiken. De informatie zal geplaatst worden op de website en sociale media, waarbij nieuwe investeerders ook zullen worden genoemd.

“Het is van eminent belang dat de gemeenschap ook hiervan kennis draagt”, zegt onderdirecteur Clifton Braam van het directoraat Cultuur. Volgens hem is het belangrijk dat de gemeenschap en vooral de jongeren, een bepaalde culturele waarde hechten aan de historische binnenstad. Karin Refos, directeur Communicatie van het project PURP, gaf aan dat de historische binnenstad te kampen heeft met een fysieke, sociale en economische achteruitgang, zoals blijkt uit recente studies. ‘’Deze vormen een groot risico voor de erfgoedgebouwen die van onschatbare waarde zijn’’, zegt Refos.

More
articles