HOEFDRAAD WAS GOVERNOR EN MINISTER FINANCIËN

De projecten Prodigy en Lagarde van de Centrale Bank van Suriname met het Belgisch adviesbureau Clairfield, hebben voor veel ophef en onduidelijkheden gezorgd in onze samenleving. Geen van de projecten behoorde tot de wettelijke monetaire instrumenten van de Centrale Bank, zoals vastgelegd in de Bankwet. Dit soort projecten moest door het ministerie van Financiën worden uitgevoerd namens de Staat Suriname, want daarom had de gewezen governor en ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, een batterij aan buitenlandse adviseurs aangetrokken bij de Centrale Bank. Na zijn vertrek bij de moederbank, had hij een deel van deze adviseurs zoals Robert Putter en Bernard Fritzz-Krockow op het ministerie van Financiën, alwaar zij enorme bedragen per maand in vreemde valuta ontvingen voor hun diensten. Met zoveel kennis in huis hadden wij niet nog meer ‘buitenlands advies’ nodig, zou je denken. Hoefdraad had naar verluidt, nooit echt afstand gedaan van zijn functie als governor en probeerde vanuit Financiën, nog steeds te bepalen wat er daar gebeurde. Na het vertrek van governor Glenn Gersie, benoemde hij een driekoppige directie, waarvan iedereen nu is ontslagen. Een van deze directieleden, Faranaz Hausil zit momenteel opgesloten in de strafinrichting Santo Boma. Maar wat velen niet wisten, is dat Hoefdraad voor een paar weken minister Financiën en de facto governor van de Centrale Bank was na het vertrek van Gersie. Deze zelfde man is in 2020, vijf jaar na zijn vertrek bij de Centrale Bank in 2015, het land uitgevlucht met twee bewakers van de moederbank. Om terug te komen op de overeenkomst Project Prodigy 5, ‘Valuation of Suriname Embassies and sale and lease back structuring’, getekend op 19 december 2019, voor een nog te bepalen totaal eindbedrag in euro’s, waarvan bij ondertekening USD 196.000 als voorschot is betaald, wij hebben ons altijd afgevraagd, wat de Centrale Bank met dit project te maken had. Naar onze mening, werd de Centrale Bank ‘misbruikt’ om de ambassadegebouwen te gebruiken als monetair instrument. Dit project kwam naar verluidt, eerst vanuit het ministerie van Financiën, dat wilde waarschijnlijk de ambassadegebouwen verkopen, want helaas waren we als land al failliet. Dit toont hoe betrokken Hoefdraad was bij het ‘verkopen’ van alle bezittingen van de staat. Dit project kwam na het schandaal van de aankoop van een ambassadegebouw in Parijs. Wij hadden gedacht dat na dit schandaal, niemand met enig verstand onder die regering, zich nog bezig zou houden met dergelijke zaken, maar het gerommel ging rustig door. En wel zodanig, om geldschieters van de staat voor de gek te houden. Overigens, sinds de jaren tachtig was het zo, dat toen we geen US-dollars meer hadden, alle ambassades verkocht werden. Er waren in de jaren zeventig prachtige gebouwen gekocht in Washing-ton en vervolgens hebben de ‘coupplegers’, in de jaren tachtig, alles verkocht.

Prodigy 3 was bedoeld voor de herstructurering van de Centrale Bank, maar wij vroegen ons af, waarvoor er dan vanaf 2010 dure consultants door Hoefdraad werden aangetrokken binnen de moederbank. Wat waren hun taken met een vergoeding van rond de USD 25.000 per maand? Want toen Hoefdraad ‘op papier’ wegging bij de bank in 2015 om minister van Financiën te worden, was de moederbank totaal vernietigd. Alle goud en deviezen ter waarde van USD 1.2 miljard, waren verdwenen. De Centrale Bank had een negatief vermogen als resultaat van de valuta swaps van Hoefdraad. In 2016 was de inflatie in Suriname 90 procent. Wat waren de taken van die dure consultants die vijf jaar lang adviezen had uitgebracht? Wat hebben ze gepresteerd? Dat je na negen jaar in 2019 met een fake project komt om de bank te herstructureren ‘op papier’, want de Centrale Bank is altijd de speeltuin van Hoefdraad gebleven, vooral toen hij wegging. Het probleem is, dat het Openbaar Ministerie (OM) deze dingen niet begrijpt, want er zijn veel meer wetten gebroken dan initieel aangehaald in de rechtszaal. Juristen bij het OM snappen jammer genoeg weinig van monetair beleid. Artikel 19 van de Bank-wet is duidelijk overtreden door Hoefdraad. Dat artikel zegt dat de dekking van de SRD ten minste 50 procent moet zijn, maar door Hoefdraad is de dekking in 2015 gedaald naar zero.

More
articles